Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of Bruce Schneier: The security mirage in Dutch

Last Modified By Time Content
noizerd 00:00
00:02

Veiligheid bestaat uit twee dingen:

noizerd 00:02
00:04

Je gevoel en de realiteit.

noizerd 00:04
00:06

En deze zijn verschillend.

noizerd 00:06
00:08

Je kan je veilig voelen

noizerd 00:08
00:10

als je dit niet bent.

noizerd 00:10
00:12

En je kan veilig zijn

thri 00:12
00:14

maar je niet zo voelen.

thri 00:14
00:16

Echt, we hebben twee verschillende concepten

thri 00:16
00:18

en slechts één woord.

noizerd 00:18
00:20

En wat ik in dit gesprek wil doen

thri 00:20
00:22

is deze twee concepten splitsen --

noizerd 00:22
00:24

Ontdekken wanneer ze niet samengaan

noizerd 00:24
00:26

en hoe ze samenkomen.

thri 00:26
00:28

En taal is eigenlijk een probleem hier.

noizerd 00:28
00:30

Er zijn niet veel goede woorden

noizerd 00:30
00:33

voor de concepten waar we over gaan praten.

noizerd 00:33
00:35

Dus als je naar veiligheid kijkt

noizerd 00:35
00:37

vanuit een economisch perspectief,

thri 00:37
00:39

dan krijg je een afweging.

noizerd 00:39
00:41

Elke keer dat je veiligheid krijgt,

noizerd 00:41
00:43

ben je iets aan het opofferen.

noizerd 00:43
00:45

Of dit een persoonlijke beslissing is --

noizerd 00:45
00:47

wanneer je bijvoorbeeld een alarminstallatie laat aanbrengen thuis --

noizerd 00:47
00:50

of een nationale beslissing -- of je een ander land gaat binnenvallen --

noizerd 00:50
00:52

je gaat er iets voor opofferen,

noizerd 00:52
00:55

zoals geld of tijd, comfort, capaciteiten,

noizerd 00:55
00:58

misschien belangrijke vrijheden.

noizerd 00:58
01:01

En de vraag die je moet stellen als je naar zo'n veiligheidssituatie kijkt

noizerd 01:01
01:04

is niet of je hier veiliger van wordt,

noizerd 01:04
01:07

maar of het het offer wel waard is.

noizerd 01:07
01:09

Je hebt in de afgelopen paar jaar wel eens gehoord

noizerd 01:09
01:11

dat de wereld veiliger is omdat Saddam Hoessein niet meer aan de macht is.

noizerd 01:11
01:14

Dat is misschien waar, maar het is niet heel erg relevant.

noizerd 01:14
01:17

De vraag is: Was het het waard?

noizerd 01:17
01:20

En daar kan je je eigen besluit in nemen,

noizerd 01:20
01:22

dan beslis jij of de invasie de moeite waard was.

noizerd 01:22
01:24

Dat is hoe je over veiligheid moet denken --

thri 01:24
01:26

wat betreft de afweging.

noizerd 01:26
01:29

Nu is er vaak geen goed of fout hier.

thri 01:29
01:31

Sommigen onder ons hebben een inbraakalarm thuis,

thri 01:31
01:33

en sommigen niet.

thri 01:33
01:35

En dat hangt af van waar we wonen,

noizerd 01:35
01:37

of we er alleen wonen of met een gezin,

noizerd 01:37
01:39

hoeveel coole spullen we hebben,

noizerd 01:39
01:41

in hoeverre we het risico

noizerd 01:41
01:43

van diefstal willen accepteren.

noizerd 01:43
01:45

In de politiek is dat ook zo,

noizerd 01:45
01:47

er zijn verschillende meningen.

thri 01:47
01:49

En heel vaak gaan deze afwegingen

noizerd 01:49
01:51

om meer dan alleen veiligheid,

noizerd 01:51
01:53

en ik denk dat dat belangrijk is.

thri 01:53
01:55

Mensen hebben een natuurlijke intuïtie

thri 01:55
01:57

bij deze afwegingen.

thri 01:57
01:59

We doen het iedere dag --

noizerd 01:59
02:01

vannacht in mijn hotelkamer,

noizerd 02:01
02:03

toen ik besloot de deur dubbel op slot te doen,

thri 02:03
02:05

of toen je met de auto hierheen reed,

noizerd 02:05
02:07

als we gaan lunchen

thri 02:07
02:10

en we beslissen dat het voedsel niet giftig is en het opeten.

thri 02:10
02:12

We maken heel vaak afwegingen

thri 02:12
02:14

meerdere keren per dag.

thri 02:14
02:16

We merken het vaak zelfs niet op.

noizerd 02:16
02:18

Het is een onderdeel van ons leven; we doen het allemaal.

thri 02:18
02:21

Elke diersoort doet het.

noizerd 02:21
02:23

Stel je een konijn voor dat gras aan het eten is in een veld,

noizerd 02:23
02:26

en dit konijn ziet een vos.

noizerd 02:26
02:28

Dit konijn zal een veiligheidsoverweging maken:

noizerd 02:28
02:30

"Moet ik blijven of moet ik vluchten?"

noizerd 02:30
02:32

En als je erover nadenkt,

noizerd 02:32
02:35

dan zijn de konijnen die hier goed in zijn

thri 02:35
02:37

de konijnen die blijven leven en zich voortplanten.

thri 02:37
02:39

En de konijnen die er niet goed in zijn

noizerd 02:39
02:41

zullen opgegeten worden of omkomen van de honger.

noizerd 02:41
02:43

Dus je zou denken

noizerd 02:43
02:46

dat wij, als een succesvol diersoort op de planeet --

noizerd 02:46
02:48

jij, ik, iedereen --

noizerd 02:48
02:51

heel goed zijn in het maken van deze overwegingen.

noizerd 02:51
02:53

Maar het lijkt er telkens weer op

noizerd 02:53
02:56

dat we er hopeloos slecht in zijn.

noizerd 02:56
02:59

En ik denk dat dat een hele interessante kwestie is.

thri 02:59
03:01

Ik leg het even kort uit.

noizerd 03:01
03:03

Het is zo, dat we reageren op het gevoel van veiligheid

noizerd 03:03
03:06

en niet op de realiteit.

noizerd 03:06
03:09

Meestal werkt dat.

thri 03:10
03:12

Meestal zijn ons gevoel

noizerd 03:12
03:15

en de realiteit hetzelfde.

noizerd 03:15
03:17

Dat is zeker waar

noizerd 03:17
03:20

voor het grootste deel van de menselijke geschiedenis.

noizerd 03:20
03:23

We hebben de eigenschap ontwikkeld

noizerd 03:23
03:25

omdat het, evolutionair gezien, logisch is.

noizerd 03:25
03:27

Een manier om erover na te denken

noizerd 03:27
03:29

is dat we geoptimaliseerd zijn

noizerd 03:29
03:31

voor risicovolle beslissingen

noizerd 03:31
03:34

die heel belangrijk zijn om in kleine groepen te leven

noizerd 03:34
03:37

in de Oost-Afrikaanse hooglanden in het jaar 100.000 voor Christus --

noizerd 03:37
03:40

niet voor New York anno 2010.

noizerd 03:41
03:44

Nu zijn er wat vooroordelen bij het waarnemen van risico's.

noizerd 03:44
03:46

Er zijn veel goede experimenten geweest hierover.

noizerd 03:46
03:49

En er zijn een aantal vooroordelen die telkens weer naar voren komen.

noizerd 03:49
03:51

Dus ik zal er vier met jullie delen.

noizerd 03:51
03:54

We neigen spectaculaire en zeldzame risico's te overdrijven

noizerd 03:54
03:56

en de dagelijkse risico's te bagatelliseren --

noizerd 03:56
03:59

bijvoorbeeld vliegen versus autorijden.

noizerd 03:59
04:01

het onbekende wordt ingeschat

noizerd 04:01
04:04

als risicovoller dan het dagelijkse.

noizerd 04:05
04:07

Een voorbeeld:

noizerd 04:07
04:10

Mensen zijn bang om ontvoerd te worden door vreemden

noizerd 04:10
04:13

terwijl volgens de statistieken ontvoering door familieleden veel vaker voorkomt.

noizerd 04:13
04:15

Dit geldt voor kinderen.

noizerd 04:15
04:18

De derde: Gepersonificeerde risico's

thri 04:18
04:21

worden groter ingeschat dan anonieme risico's --

noizerd 04:21
04:24

dus Bin Laden is enger omdat hij een naam heeft.

noizerd 04:24
04:26

En de vierde

noizerd 04:26
04:28

is dat mensen risico's onderschatten

thri 04:28
04:30

in situaties die ze onder controle hebben

noizerd 04:30
04:34

en ze overschatten ze in situaties die ze niet onder controle hebben.

noizerd 04:34
04:37

Dus als je begint met skydiven of roken,

noizerd 04:37
04:39

dan verwaarloos je de risico's.

noizerd 04:39
04:42

Als een risico in je schoot wordt geworpen -- terrorisme was een goed voorbeeld --

noizerd 04:42
04:45

dan zul je het groter maken dan het is, omdat je geen controle voelt.

thri 04:47
04:50

Er zijn tal van deze vooroordelen, deze cognitieve vooroordelen,

thri 04:50
04:53

die onze risico-beslissingen beïnvloeden.

noizerd 04:53
04:55

Er is het beschikbaarheidsconcept

thri 04:55
04:57

wat neerkomt op:

noizerd 04:57
05:00

We schatten de kans van iets in

noizerd 05:00
05:04

door na te gaan hoe vaak je van deze specifieke situatie hebt gehoord.

noizerd 05:04
05:06

Dus je kunt je voorstellen hoe dat werkt.

noizerd 05:06
05:09

Als je vaak over tijgeraanvallen hoort, dan zullen er wel veel tijgers in de buurt zijn.

thri 05:09
05:12

Je hoort niemand over leeuwenaanvallen, dus dan zijn er weinig in de buurt.

noizerd 05:12
05:15

Dit werkte totdat de krant werd uitgevonden.

noizerd 05:15
05:17

Want kranten doen het volgende:

noizerd 05:17
05:19

Ze herhalen zeldzame risico's

noizerd 05:19
05:21

opnieuw en opnieuw.

noizerd 05:21
05:23

Ik vertel de mensen: Als het in het nieuws is, maak je er dan geen zorgen over.

noizerd 05:23
05:25

Want nieuws is per definitie

noizerd 05:25
05:28

iets dat bijna nooit gebeurt.

noizerd 05:28
05:30

(Er klinkt gelach)

noizerd 05:30
05:33

Als iets dagelijks voorkomt, is het geen nieuws meer --

noizerd 05:33
05:35

autobotsingen, huiselijk geweld --

noizerd 05:35
05:38

dat zijn de risico's waar je je zorgen om maakt.

noizerd 05:38
05:40

Wij mensen houden ook van verhalen vertellen.

noizerd 05:40
05:43

We reageren eerder op verhalen dan op statistieken.

noizerd 05:43
05:45

En er is een soort van cijfer-onkunde aan de gang.

noizerd 05:45
05:48

Het grapje "Een, Twee, Drie, Veel' klopt eigenlijk wel.

noizerd 05:48
05:51

We zijn heel goed in kleine getallen.

noizerd 05:51
05:53

Een mango, twee mango's, drie mango's,

noizerd 05:53
05:55

tienduizend mango's, honderdduizend mango's --

thri 05:55
05:58

Het zijn er nog steeds meer dan je kunt eten voordat ze gaan rotten.

noizerd 05:58
06:01

Dus een halve, een kwart, een vijfde -- daar zijn we goed in.

noizerd 06:01
06:03

Een op een miljoen, een op een miljard --

noizerd 06:03
06:06

Dat is allebei bijna nooit.

noizerd 06:06
06:08

Dus we hebben moeite met risico's

noizerd 06:08
06:10

die niet vaak voorkomen.

noizerd 06:10
06:12

En wat deze cognitieve vooroordelen doen

noizerd 06:12
06:15

is optreden als filters tussen onszelf en de realiteit.

noizerd 06:15
06:17

En het resultaat

noizerd 06:17
06:19

is dat het gevoel en de realiteit op hol slaan,

noizerd 06:19
06:22

ze worden anders.

thri 06:22
06:25

Dus ofwel heb je een gevoel -- je voelt je veiliger dan je echt bent.

noizerd 06:25
06:27

Er is een onterecht gevoel van veiligheid.

thri 06:27
06:29

Ofwel is het andersom,

noizerd 06:29
06:31

en dan is er een onterecht gevoel van onveiligheid.

noizerd 06:31
06:34

Ik schrijf veel over "veiligheidstheater",

thri 06:34
06:37

dat bestaat uit producten die mensen zich veiliger laten voelen

noizerd 06:37
06:39

terwijl die producten niet echt iets doen.

noizerd 06:39
06:41

Er is niet echt een woord voor dingen die ons veilig maken

noizerd 06:41
06:43

maar die ons gevoel van veiligheid niet versterken.

thri 06:43
06:46

Misschien is dat wel de taak van de CIA.

noizerd 06:48
06:50

Dus, terug naar de economie.

noizerd 06:50
06:54

Als de economie, de markt, veiligheid bevordert,

noizerd 06:54
06:56

en als mensen dingen opofferen en overwegingen maken,

noizerd 06:56
06:59

die gebaseerd zijn op het gevoel van veiligheid,

noizerd 06:59
07:01

dan is het heel slim van de bedrijven

noizerd 07:01
07:03

om de economie te stimuleren

noizerd 07:03
07:06

als zij de mensen veilig laten voelen.

noizerd 07:06
07:09

En er zijn twee manieren om dit te doen.

thri 07:09
07:11

De eerste: je kunt mensen daadwerkelijk veiliger maken

noizerd 07:11
07:13

en hopen dat het ze opvalt.

thri 07:13
07:16

Of de tweede: je kan mensen zich alleen maar veilig laten voelen

noizerd 07:16
07:19

en hopen dat het ze niet opvalt.

noizerd 07:20
07:23

Dus wat zorgt ervoor dat het opvalt?

noizerd 07:23
07:25

Een aantal dingen:

noizerd 07:25
07:27

Begrip van veiligheid,

noizerd 07:27
07:29

inzicht in de risico's en gevaren,

noizerd 07:29
07:32

begrip van de maatregelen en hoe deze werken.

noizerd 07:32
07:34

Maar als je deze dingen weet,

noizerd 07:34
07:37

dan is de kans groot dat jouw gevoel klopt met de realiteit.

noizerd 07:37
07:40

Genoeg voorbeelden uit de echte wereld helpen ook.

noizerd 07:40
07:43

We weten allemaal hoeveel criminaliteit er in onze buurten is,

noizerd 07:43
07:46

omdat we er wonen, en we krijgen er een gevoel bij

thri 07:46
07:49

dat ongeveer klopt met de werkelijkheid.

noizerd 07:49
07:52

Veiligheidstheater wordt blootgegeven

noizerd 07:52
07:55

als het duidelijk is dat het niet goed werkt.

noizerd 07:55
07:59

Dus hoe komt het dat mensen dit niet zien?

noizerd 07:59
08:01

Nou, een gebrek aan begrip.

noizerd 08:01
08:04

Als je de risico's niet begrijpt, als je de kosten niet begrijpt,

noizerd 08:04
08:06

dan overweeg je het waarschijnlijk niet goed.

noizerd 08:06
08:09

En dan klopt je gevoel niet met de werkelijkheid.

noizerd 08:09
08:11

Niet genoeg voorbeelden.

noizerd 08:11
08:13

Er is een onderliggend probleem

noizerd 08:13
08:15

met onwaarschijnlijke gebeurtenissen.

noizerd 08:15
08:17

Als, bijvoorbeeld,

noizerd 08:17
08:19

terrorisme bijna nooit voorkomt,

noizerd 08:19
08:21

is het moeilijk om te bepalen

noizerd 08:21
08:24

hoe effectief anti-terrorismemaatregelen zijn.

noizerd 08:25
08:28

Dit is waarom je maagden blijft offeren,

noizerd 08:28
08:31

en waarom je eenhoorn-verdediging prima werkt.

noizerd 08:31
08:34

Er zijn niet genoeg voorbeelden dat dit niet werkt.

thri 08:35
08:38

Daarnaast, gevoelens die de zaken verhullen --

noizerd 08:38
08:40

de cognitieve vooroordelen waar ik het over had,

noizerd 08:40
08:43

angsten, volksverhalen --

thri 08:43
08:46

zorgen voor een niet-kloppend beeld van de realiteit.

noizerd 08:47
08:50

Nu ga ik de dingen wat moeilijker maken.

noizerd 08:50
08:52

Ik heb gevoel en werkelijkheid.

thri 08:52
08:55

Ik ga een derde element toevoegen: een model.

noizerd 08:55
08:57

De gevoelens en het model in ons hoofd,

noizerd 08:57
08:59

de realiteit in de buitenwereld.

noizerd 08:59
09:02

Die verandert niet; die is echt.

thri 09:02
09:04

Ons gevoel is gebaseerd op onze intuïtie.

noizerd 09:04
09:06

Een model is gebaseerd op ratio.

noizerd 09:06
09:09

Dat is ongeveer het verschil.

noizerd 09:09
09:11

In een primitieve en simpele wereld

noizerd 09:11
09:14

is er niet echt een reden voor een model.

noizerd 09:14
09:17

Omdat het gevoel zo dicht bij de realiteit staat.

noizerd 09:17
09:19

Dan heb je geen model nodig.

noizerd 09:19
09:21

Maar in een moderne complexe wereld

noizerd 09:21
09:23

heb je modellen nodig

noizerd 09:23
09:26

om een heleboel risico's die we tegenkomen te snappen.

noizerd 09:27
09:29

Er is geen gevoel over bacteriën.

noizerd 09:29
09:32

Je hebt een model nodig om dit te begrijpen.

noizerd 09:32
09:34

Dus dit model

noizerd 09:34
09:37

is een intelligente weergave van de realiteit.

noizerd 09:37
09:40

Deze is wel beperkt door de huidige wetenschap

noizerd 09:40
09:42

en technologie.

noizerd 09:42
09:45

We hadden geen bacterie-theorie over ziektes kunnen ontwikkelen

noizerd 09:45
09:48

voordat we de microscoop uitvonden om ze te kunnen zien.

noizerd 09:49
09:52

Het is beperkt door onze cognitieve vooroordelen.

noizerd 09:52
09:54

Maar het heeft de mogelijkheid

noizerd 09:54
09:56

om onze gevoelens te onderdrukken.

noizerd 09:56
09:59

Waar krijgen we deze modellen? Van anderen.

noizerd 09:59
10:02

We krijgen ze van religie, cultuur,

noizerd 10:02
10:04

leraren, ouderen.

noizerd 10:04
10:06

Een paar jaar geleden

thri 10:06
10:08

was ik in Zuid-Afrika op safari.

noizerd 10:08
10:11

De gids die ik had was opgegroeid in 'Kruger National Park'.

noizerd 10:11
10:14

Hij had wat complexe modellen om mee te overleven.

noizerd 10:14
10:16

En het hing er vanaf of je werd aangevallen

noizerd 10:16
10:18

door een leeuw of een luipaard of een neushoorn of een olifant --

noizerd 10:18
10:21

en wanneer je moest wegrennen, en wanneer je in een boom moest klimmen --

noizerd 10:21
10:23

wanneer je niet in een boom kon klimmen.

thri 10:23
10:26

Ik zou geen dag overleven,

noizerd 10:26
10:28

maar hij was daar geboren,

noizerd 10:28
10:30

en hij begreep hoe hij er moest overleven.

thri 10:30
10:32

Ik ben geboren in New York City.

thri 10:32
10:35

Ik had hem kunnen meenemen naar New York en hij zou geen dag overleven.

noizerd 10:35
10:37

(Er klinkt gelach)

noizerd 10:37
10:39

Omdat we verschillende modellen hadden

noizerd 10:39
10:42

gebaseerd op onze verschillende ervaringen.

noizerd 10:43
10:45

Modellen kunnen vanuit de media komen,

thri 10:45
10:48

van onze verkozen ambtenaren.

noizerd 10:48
10:51

Denk aan modellen over terrorisme,

noizerd 10:51
10:54

ontvoering van kinderen,

noizerd 10:54
10:56

luchtvaartveiligheid, autoveiligheid.

noizerd 10:56
10:59

Modellen kunnen uit de industrie komen.

noizerd 10:59
11:01

De twee die ik volg zijn beveiligingscamera's,

thri 11:01
11:03

Identiteitskaarten,

thri 11:03
11:06

een heleboel computerveiligheidsmodellen komen daar vandaan.

noizerd 11:06
11:09

Een heleboel modellen komen uit de wetenschap.

noizerd 11:09
11:11

Een goed voorbeeld zijn de gezondheidsmodellen.

noizerd 11:11
11:14

Denk aan kanker, vogelgriep, varkensgriep, SARS.

noizerd 11:14
11:17

Al onze gevoelens van veiligheid

noizerd 11:17
11:19

over deze ziektes

noizerd 11:19
11:21

komen van modellen

noizerd 11:21
11:24

die ons zijn gegeven door de wetenschap, gefilterd door de media.

noizerd 11:25
11:28

Dus modellen kunnen veranderen.

thri 11:28
11:30

Modellen staan niet stil.

noizerd 11:30
11:33

Als we ons zekerder voelen in onze omgevingen,

noizerd 11:33
11:37

kan ons model dichter bij ons gevoel komen te staan.

noizerd 11:38
11:40

Een voorbeeld zou kunnen zijn

noizerd 11:40
11:42

dat honderd jaar geleden

thri 11:42
11:45

toen elektriciteit alledaags werd,

noizerd 11:45
11:47

er heel veel angst voor was.

noizerd 11:47
11:49

Ik bedoel, er waren mensen bang om de deurbel te gebruiken,

thri 11:49
11:52

omdat er elektriciteit in zat en dat was gevaarlijk.

thri 11:52
11:55

Wij zijn op ons gemak rond elektriciteit.

noizerd 11:55
11:57

We vervangen gloeilampen

noizerd 11:57
11:59

zonder erbij na te denken.

thri 11:59
12:03

Onze veiligheidsmodellen met betrekking tot elektriciteit

noizerd 12:03
12:06

is iets waar we mee geboren zijn.

noizerd 12:06
12:09

Het is niet veranderd terwijl wij opgroeiden.

noizerd 12:09
12:12

En we zijn er goed in.

noizerd 12:12
12:14

Of denk aan de risico's

noizerd 12:14
12:16

op het internet door de generaties heen --

noizerd 12:16
12:18

hoe ouders omgaan met veilig internetten,

noizerd 12:18
12:20

vergeleken met hoe jij dat doet,

noizerd 12:20
12:23

vergeleken met hoe onze kinderen dat zullen doen.

noizerd 12:23
12:26

Modellen komen uiteindelijk op de achtergrond te staan.

noizerd 12:27
12:30

Intuïtief is gewoon een ander woord voor vertrouwd.

noizerd 12:30
12:32

Dus als je model dichtbij de realiteit staat

noizerd 12:32
12:34

en het samenkomt met je gevoel,

noizerd 12:34
12:37

dan weet je vaak niet dat het er is.

noizerd 12:37
12:39

Een goed voorbeeld hiervan

noizerd 12:39
12:42

kwam afgelopen jaar met de varkensgriep.

thri 12:42
12:44

Toen de varkensgriep eerst de kop opstak

thri 12:44
12:48

veroorzaakte het eerste bericht veel overdreven reacties.

noizerd 12:48
12:50

Het had nu een naam,

noizerd 12:50
12:52

die het enger maakte dan de gewone griep,

noizerd 12:52
12:54

terwijl deze wel dodelijker was.

noizerd 12:54
12:58

En de mensen dachten dat de dokters wel wisten wat ze ermee aanmoesten.

noizerd 12:58
13:00

Dus het gevoel van gebrek aan controle was er ook.

noizerd 13:00
13:02

En deze twee dingen

noizerd 13:02
13:04

vergrootten de risico's meer dan nodig was.

noizerd 13:04
13:07

Terwijl het nieuwe er af raakte en de maanden voorbij gingen

noizerd 13:07
13:09

was er een bepaalde mate van tolerantie,

noizerd 13:09
13:11

de mensen raakten eraan gewend.

noizerd 13:11
13:14

Er waren geen nieuwe gegevens, maar er was minder angst.

noizerd 13:14
13:16

Tegen de herfst

noizerd 13:16
13:18

dachten de mensen

noizerd 13:18
13:20

dat de dokters het al opgelost zouden moeten hebben.

noizerd 13:20
13:22

En er was een soort van tweestrijd --

noizerd 13:22
13:24

mensen moesten kiezen

noizerd 13:24
13:28

tussen angst en acceptatie --

noizerd 13:28
13:30

eigenlijk tussen angst en onverschilligheid --

thri 13:30
13:33

en ze kozen zo ongeveer voor achterdocht.

noizerd 13:33
13:36

En toen afgelopen winter het vaccin verscheen

thri 13:36
13:39

was er een grote groep mensen - een verrassend groot aantal -

noizerd 13:39
13:42

die het vaccin weigerden.

noizerd 13:43
13:45

Dit is een mooi voorbeeld

noizerd 13:45
13:48

van hoe bij mensen het gevoel van veiligheid kan veranderen, en hun model,

noizerd 13:48
13:50

bijna willekeurig

noizerd 13:50
13:52

zonder nieuwe informatie,

noizerd 13:52
13:54

zonder nieuwe gegevens.

noizerd 13:54
13:57

Dit soort dingen gebeuren heel vaak.

noizerd 13:57
14:00

Ik ga het nog een keer moeilijker maken.

noizerd 14:00
14:03

We hebben gevoelens, model, realiteit.

noizerd 14:03
14:05

Ik heb een zeer gerelativeerde visie over veiligheid.

noizerd 14:05
14:08

Ik denk dat het van de toeschouwer afhangt.

noizerd 14:08
14:10

En bij de meeste veiligheidsbeslissingen

noizerd 14:10
14:14

zijn een variëteit aan mensen betrokken.

noizerd 14:14
14:16

En aandeelhouders

noizerd 14:16
14:19

met specifieke overwegingen

noizerd 14:19
14:21

zullen proberen het besluit te beïnvloeden.

thri 14:21
14:23

En ik noem dat hun agenda

thri 14:23
14:25

En deze agenda --

noizerd 14:25
14:28

deze marketing, deze politiek --

thri 14:28
14:31

probeert jou te overtuigen om het ene model te verkiezen boven het andere,

thri 14:31
14:33

probeert jou te overtuigen om een model te negeren

noizerd 14:33
14:36

en op je gevoel af te gaan,

thri 14:36
14:39

uitsluiten van mensen met modellen die je niet leuk vindt.

noizerd 14:39
14:42

Dit komt veel voor.

noizerd 14:42
14:45

Een voorbeeld, een heel goed voorbeeld, is het risico van roken.

noizerd 14:46
14:49

In de geschiedenis van de laatste 50 jaar

thri 14:49
14:51

laat het risico van roken een modelverandering zien,

noizerd 14:51
14:54

en het laat ook zien hoe een industrie vecht

thri 14:54
14:56

tegen een model dat het niet leuk vindt.

noizerd 14:56
14:59

Vergelijk dat met het debat over meeroken --

noizerd 14:59
15:02

ongeveer twintig jaar geleden.

noizerd 15:02
15:04

Denk aan autogordels.

noizerd 15:04
15:06

Toen ik een kind was, droeg niemand een autogordel.

noizerd 15:06
15:08

Vandaag de dag zal geen kind je laten rijden

noizerd 15:08
15:10

als je geen autogordel draagt.

noizerd 15:11
15:13

Vergelijk dat met het debat over airbags --

noizerd 15:13
15:16

ongeveer dertig jaar geleden.

noizerd 15:16
15:19

Allemaal voorbeelden van veranderende modellen.

noizerd 15:21
15:24

Wat we leren is dat het moeilijk is om een model te veranderen.

noizerd 15:24
15:26

Modellen zijn lastig los te wrikken.

noizerd 15:26
15:28

Als ze overeenkomen met je gevoel,

noizerd 15:28
15:31

dan weet je niet eens dat je een model hebt.

noizerd 15:31
15:33

En daar is nog een cognitief vooroordeel

thri 15:33
15:35

dat ik het bevestigingsvooroordeel zal noemen,

noizerd 15:35
15:38

waar we neigen om de gegevens te accepteren

thri 15:38
15:40

die onze overtuigingen bevestigen©

thri 15:40
15:43

en de gegevens die onze overtuigingen tegenspreken af te keuren.

noizerd 15:44
15:46

Dus bewijs tegen ons model

noizerd 15:46
15:49

zullen we waarschijnlijk negeren, ook als het overtuigend of aanlokkelijk is.

noizerd 15:49
15:52

Het moet heel aanlokkelijk worden voordat we er aandacht aan besteden.

noizerd 15:53
15:55

Nieuwe modellen die over langere tijdsperiodes gaan zijn moeilijk.

noizerd 15:55
15:57

Het opwarmen van de aarde is een prima voorbeeld.

noizerd 15:57
15:59

We zijn heel erg slecht

thri 15:59
16:01

in modellen die 80 jaar beslaan.

noizerd 16:01
16:03

We kunnen tot de volgende oogst gaan.

noizerd 16:03
16:06

Tot onze kinderen opgroeien, dat lukt ook nog wel.

noizerd 16:06
16:09

Maar 80 jaar, daar zijn we gewoon niet goed in.

noizerd 16:09
16:12

Dus het is een moeilijk model om te accepteren.

noizerd 16:12
16:16

We kunnen beide modellen tegelijk in ons hoofd houden,

noizerd 16:16
16:19

of het soort probleem

thri 16:19
16:22

waarbij we twee verschillende overtuigingen samenhouden

noizerd 16:22
16:24

of de cognitieve verstoring.

noizerd 16:24
16:26

Uiteindelijk

noizerd 16:26
16:29

zal het nieuwe model het oude model vervangen.

noizerd 16:29
16:32

Sterke gevoelens kunnen een model scheppen.

noizerd 16:32
16:35

Elf september heeft een veiligheidsmodel geschept

noizerd 16:35
16:37

in de hoofden van heel veel mensen.

noizerd 16:37
16:40

Persoonlijke ervaringen met criminaliteit kunnen dit ook,

noizerd 16:40
16:42

of enge voorvallen met je eigen gezondheid

noizerd 16:42
16:44

of enge voorvallen met gezondheid in het nieuws.

noizerd 16:44
16:46

Deze voorvallen worden 'gloeilampvoorvallen' genoemd

thri 16:46
16:48

door psychiaters.

noizerd 16:48
16:51

Ze kunnen ter plekke een model scheppen

noizerd 16:51
16:54

omdat ze heel erg emotioneel geladen zijn.

noizerd 16:54
16:56

Dus in de technologische wereld

noizerd 16:56
16:58

hebben we geen ervaring

noizerd 16:58
17:00

om modellen te beoordelen.

noizerd 17:00
17:02

En we vertrouwen op anderen. We vertrouwen op volmachten.

noizerd 17:02
17:06

Dit werkt zo lang het is om anderen te verbeteren.

noizerd 17:06
17:08

We vertrouwen op overheidsinstellingen

noizerd 17:08
17:13

zodat ze ons vertellen welke medicijnen veilig zijn.

noizerd 17:13
17:15

Ik ben hier gisteren heengevlogen.

noizerd 17:15
17:17

Ik heb het vliegtuig niet gecontroleerd.

noizerd 17:17
17:19

Ik vertrouwde op een andere groep

noizerd 17:19
17:22

zodat zij zouden beslissen of het veilig was om met mijn vliegtuig te vliegen.

noizerd 17:22
17:25

Wij zijn hier en niemand is bang dat het dak op ons neer gaat vallen.

noizerd 17:25
17:28

Niet omdat wij het dak hebben nagekeken,

noizerd 17:28
17:30

maar omdat we er vrij zeker van zijn

noizerd 17:30
17:33

dat de voorschriften over gebouwen hier goed zijn.

noizerd 17:33
17:35

Dat is een model dat we gewoon accepteren

noizerd 17:35
17:37

op goed vertrouwen.

noizerd 17:37
17:40

En dat is goed.

noizerd 17:42
17:44

Wat we willen

noizerd 17:44
17:46

is dat mensen bekend genoeg raken

noizerd 17:46
17:48

met betere modellen --

noizerd 17:48
17:50

dat deze doorschijnen in hun gevoel --

noizerd 17:50
17:54

en er zo voor te zorgen dat ze goede veiligheidsafwegingen maken.

noizerd 17:54
17:56

Als deze niet kloppen

noizerd 17:56
17:58

dan heb je twee opties.

noizerd 17:58
18:00

Een: Je kan het gevoel van mensen verbeteren

noizerd 18:00
18:02

door direct op het gevoel in te spelen.

noizerd 18:02
18:05

Het is manipulatie, maar het kan werken.

noizerd 18:05
18:07

De tweede, eerlijkere manier

noizerd 18:07
18:10

is om het model te verbeteren.

noizerd 18:11
18:13

Verandering vindt langzaam plaats.

noizerd 18:13
18:16

Het rookdebat duurde veertig jaar,

noizerd 18:16
18:19

en dat was een makkelijke.

noizerd 18:19
18:21

Sommige van deze zaken zijn moeilijk.

noizerd 18:21
18:23

en dan bedoel ik heel moeilijk,

noizerd 18:23
18:25

informatie lijkt onze beste hoop.

noizerd 18:25
18:27

En ik heb gelogen.

noizerd 18:27
18:29

Weet je nog toen ik 'gevoel, model, realiteit' zei?

thri 18:29
18:32

Ik zei dat de realiteit niet veranderde, maar dat doet het wel.

noizerd 18:32
18:34

We leven in een technologische wereld;

noizerd 18:34
18:37

de werkelijkheid verandert voortdurend.

noizerd 18:37
18:40

Dus voor het eerst sinds de mensheid hebben we deze situatie:

thri 18:40
18:43

Het gevoel achtervolgt het model, het model achtervolgt de realiteit, maar de realiteit verandert --

noizerd 18:43
18:46

Misschien zullen ze elkaar nooit meer vinden.

noizerd 18:47
18:49

Dat weten we niet.

noizerd 18:49
18:51

Maar op de lange termijn

noizerd 18:51
18:54

zijn het gevoel en de realiteit allebei belangrijk.

noizerd 18:54
18:57

En ik wil met twee korte verhaaltjes afsluiten om dit te laten zien.

noizerd 18:57
18:59

Ik weet niet of mensen dit nog weten, maar in 1982

noizerd 18:59
19:02

was er een korte epidemie

noizerd 19:02
19:04

van Tylenol-vergiftigingen in de Verenigde Staten.

noizerd 19:04
19:07

Het is een vreselijk verhaal. Iemand nam een flesje Tylenol,

noizerd 19:07
19:10

deed er vergif in, sloot het weer, en zette het terug op de plank.

noizerd 19:10
19:12

Iemand anders kocht dit en ging dood.

noizerd 19:12
19:14

Dit maakte de mensen doodsbang.

noizerd 19:14
19:16

Er waren wat na-aap-aanvallen geweest.

noizerd 19:16
19:19

Er was niet echt een risico, maar de mensen waren bang.

noizerd 19:19
19:21

En dit is hoe in de medicijnwereld

noizerd 19:21
19:23

de anti-knoei-industrie is gestart.

noizerd 19:23
19:25

Die dopjes met sluitzegels kwamen hier vandaan.

noizerd 19:25
19:27

Dit is veiligheidstheater.

noizerd 19:27
19:29

Als huiswerk wil ik dat jullie 10 manieren bedenken om dit te omzeilen.

noizerd 19:29
19:32

Ik geef er een, een injectienaald.

noizerd 19:32
19:35

Maar het zorgt dat de mensen zich beter voelen.

noizerd 19:35
19:37

Het zorgde ervoor dat hun gevoel van veiligheid

noizerd 19:37
19:39

meer in overeenstemming kwam met de realiteit.

noizerd 19:39
19:42

Laatste verhaalt, een paar jaar geleden beviel een vriendin van me.

noizerd 19:42
19:44

Ik ging op visite in het ziekenhuis.

noizerd 19:44
19:46

Het blijkt dat als er nu een baby is geboren,

noizerd 19:46
19:48

deze een radiofrequentie-armband omkrijgt,

noizerd 19:48
19:50

en dat de moeder een overeenkomende armband omkrijgt,

noizerd 19:50
19:52

zodat zodra iemand anders dan de moeder de baby uit de kwaamafdeling meeneemt,

noizerd 19:52
19:54

het alarm afgaat.

noizerd 19:54
19:56

Ik zei: "Nou, dat is best gaaf.

noizerd 19:56
19:58

Ik vraag me af hoe vaak het voorkomt

noizerd 19:58
20:00

dat baby's worden gestolen uit de ziekenhuizen vandaan.

noizerd 20:00
20:02

Ik ga naar huis, ik zoek het op.

noizerd 20:02
20:04

Het komt vrijwel nooit voor.

noizerd 20:04
20:06

Maar als je er over nadenkt,

noizerd 20:06
20:08

als je in een ziekenhuis bent,

noizerd 20:08
20:10

en je moet de baby van de moeder afnemen

noizerd 20:10
20:12

om in een andere kamer wat tests te doen.

noizerd 20:12
20:14

dan kan je maar beter voor een goed veiligheidstheater zorgen,

noizerd 20:14
20:16

want anders rukt ze je arm eraf.

noizerd 20:16
20:18

(Er klinkt gelach)

noizerd 20:18
20:20

Dus het is belangrijk voor ons,

noizerd 20:20
20:22

voor degenen onder ons die veiligheid ontwerpen,

noizerd 20:22
20:25

die naar het veiligheidsbeleid kijken,

noizerd 20:25
20:27

of die kijken naar het openbare beleid,

noizerd 20:27
20:29

op manieren die met veiligheid te maken hebben:

noizerd 20:29
20:32

Het is niet alleen realiteit, het is gevoel en realiteit.

noizerd 20:32
20:34

Wat belangrijk is

noizerd 20:34
20:36

is dat het over hetzelfde gaat.

noizerd 20:36
20:38

Het is belangrijk dat, als ons gevoel de werkelijkheid reflecteert,

noizerd 20:38
20:40

we betere veiligheidsafwegingen maken.

noizerd 20:40
20:42

Dank u.

noizerd 20:42
20:44

(Applaus)