Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of Bruce Schneier: The security mirage in Catalan

Last Modified By Time Content
fossetta 00:00
00:02

La seguretat és dues coses diferents:

fossetta 00:02
00:04

és una sensació i és una realitat.

fossetta 00:04
00:06

I són diferents.

fossetta 00:06
00:08

Ens podem sentir segurs

fossetta 00:08
00:10

fins i tot quan no és així.

fossetta 00:10
00:12

I podem ser-ho,

fossetta 00:12
00:14

fins i tot quan no ho sentim.

fossetta 00:14
00:16

Tenim dos conceptes separats

fossetta 00:16
00:18

dins la mateixa paraula.

fossetta 00:18
00:20

El que vull fer en aquesta xerrada

fossetta 00:20
00:22

és separar-los,

fossetta 00:22
00:24

descobrint quan divergeixen

fossetta 00:24
00:26

and com convergeixen.

fossetta 00:26
00:28

I la llengua és un problema real en aquest cas.

fossetta 00:28
00:30

No hi ha gaires paraules

fossetta 00:30
00:33

pels conceptes dels quals parlarem.

fossetta 00:33
00:35

Si mirem la seguretat

fossetta 00:35
00:37

en termes econòmics,

fossetta 00:37
00:39

es tracta d'un intercanvi.

fossetta 00:39
00:41

Cada vegada que aconseguim certa seguretat,

fossetta 00:41
00:43

estem sacrificant quelcom.

fossetta 00:43
00:45

Tant si es tracta d'una decisió personal,

fossetta 00:45
00:47

per exemple, instal·lar una alarma contra lladres a casa,

fossetta 00:47
00:50

o una decisió nacional, envair un altre país;

fossetta 00:50
00:52

sacrificarem alguna cosa:

fossetta 00:52
00:55

o diners o temps, comoditat, capacitats,

fossetta 00:55
00:58

potser llibertats fonamentals.

fossetta 00:58
01:01

La pregunta que hem de fer-nos quan estem davant d'una cosa relacionada amb la seguretat

fossetta 01:01
01:04

no és si ens fa sentir més segurs,

fossetta 01:04
01:07

sinó si val la pena el sacrifici.

fossetta 01:07
01:09

Heu sentit a dir en els últims anys

fossetta 01:09
01:11

que el món és un lloc més segur perquè en Saddam Hussein no és al poder.

fossetta 01:11
01:14

Potser és cert, però no és tan rellevant.

fossetta 01:14
01:17

La pregunta és: va valer la pena?

fossetta 01:17
01:20

Podeu prendre les vostres decisions

fossetta 01:20
01:22

i després decidir si la invasió va valer o no la pena.

fossetta 01:22
01:24

Així és com es pensa sobre seguretat;

fossetta 01:24
01:26

en termes de sacrifici.

fossetta 01:26
01:29

En moltes ocasions, no hi ha bé o malament.

fossetta 01:29
01:31

Algunes persones tenen una alarma contra lladres a casa

fossetta 01:31
01:33

i d'altres no en tenen.

fossetta 01:33
01:35

Depèn d'on viuen,

fossetta 01:35
01:37

de si tenen o no família,

fossetta 01:37
01:39

de la quantitat de coses valuoses que tenen,

fossetta 01:39
01:41

de fins a quin punt estan disposats a acceptar

fossetta 01:41
01:43

el risc de que els entrin a casa.

fossetta 01:43
01:45

En política,

fossetta 01:45
01:47

hi ha diferents opinions.

fossetta 01:47
01:49

Moltes vegades, aquests sacrificis

fossetta 01:49
01:51

van més enllà de la seguretat:

fossetta 01:51
01:53

crec que això és realment important.

fossetta 01:53
01:55

La gent té una intuició natural

fossetta 01:55
01:57

per aquests sacrificis.

fossetta 01:57
01:59

Els fem cada dia;

fossetta 01:59
02:01

ahir a la nit a l'habitació de l'hotel

fossetta 02:01
02:03

quan vaig decidir tancar la porta amb doble clau,

fossetta 02:03
02:05

o vosaltres al cotxe quan conduíeu per arribar aquí,

fossetta 02:05
02:07

quan anem a dinar

fossetta 02:07
02:10

i decidim que el menjar no està en males condicions i ens el mengem.

fossetta 02:10
02:12

Prenem aquest tipus de decisions constantment,

fossetta 02:12
02:14

moltes vegades al dia.

fossetta 02:14
02:16

Sovint ni tan sols ens adonem.

fossetta 02:16
02:18

Forma part de ser viu; tothom ho fa.

fossetta 02:18
02:21

Totes les espècies ho fan.

fossetta 02:21
02:23

Imagineu-vos un conill al camp que està menjant

fossetta 02:23
02:26

i que veu una guineu.

fossetta 02:26
02:28

El conill pendrà un decisió de seguretat:

fossetta 02:28
02:30

"Em quedo o me'n vaig?"

fossetta 02:30
02:32

I si ho penseu bé,

fossetta 02:32
02:35

els conills que són bons prenent aquest tipus de decisió

fossetta 02:35
02:37

tendeixen a viure i reproduir-se

fossetta 02:37
02:39

i els que no ho són

fossetta 02:39
02:41

moriran de gana o bé se'ls menjaran.

fossetta 02:41
02:43

Seria d'esperar

fossetta 02:43
02:46

que, com espècie triomfadora del planeta,

fossetta 02:46
02:48

vosaltres, jo, tothom

fossetta 02:48
02:51

siguéssim realment bons a l'hora de prendre aquestes decisions.

fossetta 02:51
02:53

Per contra, sembla ser

fossetta 02:53
02:56

que som terriblement dolents.

fossetta 02:56
02:59

Crec que és una qüestió realment interessant.

fossetta 02:59
03:01

Us donaré la resposta curta.

fossetta 03:01
03:03

La resposta és que responem a la sensació de seguretat

fossetta 03:03
03:06

i no pas a la realitat.

fossetta 03:06
03:09

La majoria de vegades, funciona.

fossetta 03:10
03:12

La majoria de vegades,

fossetta 03:12
03:15

sensació i realitat són el mateix.

fossetta 03:15
03:17

Certament, això és veritat

fossetta 03:17
03:20

en gran part de la prehistòria humana.

fossetta 03:20
03:23

Hem desenvolupat aquesta habilitat

fossetta 03:23
03:25

perquè té sentit evolutiu.

fossetta 03:25
03:27

Una manera de veure-ho

fossetta 03:27
03:29

és que estem realment optimitzats

fossetta 03:29
03:31

per prendre decisions sobre riscos propis

fossetta 03:31
03:34

de la gent que viu en grups familiars reduïts

fossetta 03:34
03:37

a les terres altes de l'Àfrica oriental l'any 100.000 a.C.

fossetta 03:37
03:40

però no tant per Nova York l'any 2010.

fossetta 03:41
03:44

Hi ha diversos biaixos en la percepció de riscos.

fossetta 03:44
03:46

Hi ha molts experiments bons sobre això.

fossetta 03:46
03:49

I es veu com certs biaixos apareixen de forma constant.

fossetta 03:49
03:51

Us en donaré quatre.

fossetta 03:51
03:54

Tenim tendència a exagerar riscos extraordinaris i poc freqüents

fossetta 03:54
03:56

i a minimitzar els riscos corrents:

fossetta 03:56
03:59

volar enfront conduir.

fossetta 03:59
04:01

Allò desconegut es percep

fossetta 04:01
04:04

més arriscat que allò que és familiar.

fossetta 04:05
04:07

Per exemple,

fossetta 04:07
04:10

les persones tener por de que els segresti un desconegut,

fossetta 04:10
04:13

però hi ha dades que demostren que és molt més comú que el segrest el faci un familiar.

fossetta 04:13
04:15

Això pel que fa els nens.

fossetta 04:15
04:18

En tercer lloc, els riscos personificats

fossetta 04:18
04:21

es valoren més que els riscs anònims.

fossetta 04:21
04:24

Així, Bin Laden fa més por perquè té nom.

fossetta 04:24
04:26

I, per últim,

fossetta 04:26
04:28

la gent infravalora els riscos

fossetta 04:28
04:30

en situacions on tenen el control

fossetta 04:30
04:34

i els sobreestima en situacions on no el tenen.

fossetta 04:34
04:37

Així doncs, quan comencem a fumar o a fer paracaigudisme,

fossetta 04:37
04:39

minimitzem els riscos.

fossetta 04:39
04:42

Si se'ns imposa un risc (el terrorisme és un bon exemple),

fossetta 04:42
04:45

l'exagerarem perquè no tenim la sensació de tenir-ne el control.

fossetta 04:47
04:50

Hi ha un grapat d'altres biaixos cognitius

fossetta 04:50
04:53

que afecten la pressa de decisions de riscos.

fossetta 04:53
04:55

Està l'heurística de la disponibilitat,

fossetta 04:55
04:57

que significa

fossetta 04:57
05:00

que s'estima la probabilitat d'alguna cosa

fossetta 05:00
05:04

segons com sigui de fàcil trobar-ne exemples.

fossetta 05:04
05:06

Sabeu com funciona.

fossetta 05:06
05:09

Si sentim molt a parlar d'atacs de tigre, hi ha d'haver molts tigres a prop.

fossetta 05:09
05:12

Si no sentim a parlar d'atacs de lleó, és que no n'hi ha gaires a prop.

fossetta 05:12
05:15

Això va funcionar fins que es van inventir els diaris.

fossetta 05:15
05:17

El que fan els diaris

fossetta 05:17
05:19

és repetir una vegada i una altra

fossetta 05:19
05:21

els riscos poc freqüents.

fossetta 05:21
05:23

Jo sovint dic: "Si és als diaris, no t'hi preocupis".

fossetta 05:23
05:25

Per definició,

fossetta 05:25
05:28

una noticia és quelcom que gairebé mai passa.

fossetta 05:28
05:30

(Rialles)

fossetta 05:30
05:33

Quan una cosa és freqüent, deixa de ser notícia;

fossetta 05:33
05:35

accidents de cotxe, violència de gènere:

fossetta 05:35
05:38

aquests són els riscos que us han de preocupar.

fossetta 05:38
05:40

Som també una espècie de grans narradors.

fossetta 05:40
05:43

Responem més a les històries que no pas a les dades.

fossetta 05:43
05:45

Estem incapacitats per a l'aritmètica bàsica.

fossetta 05:45
05:48

L'acudit "Un, dos, tres, molts" és encertat.

fossetta 05:48
05:51

Som bons amb números petits.

fossetta 05:51
05:53

Una poma, dues pomes, tres pomes,

fossetta 05:53
05:55

10.000 pomes, 100.000 pomes...

fossetta 05:55
05:58

són moltes més pomes de les que podem menjar abans no es facin malbé.

fossetta 05:58
06:01

Som bons quan es tracta d'un mig, un quart, una cinquena part.

fossetta 06:01
06:03

un entre un milió, un entre deu mil milions,

fossetta 06:03
06:06

no passen gaire sovint.

fossetta 06:06
06:08

Tenim problemes amb els riscos

fossetta 06:08
06:10

que no són gaire freqüents.

fossetta 06:10
06:12

El que fan aquests biaixos cognitius

fossetta 06:12
06:15

és fer de filtres entre nosaltres i la realitat.

fossetta 06:15
06:17

El resultat

fossetta 06:17
06:19

és que sensació i realitat es desequilibren,

fossetta 06:19
06:22

són diferents.

fossetta 06:22
06:25

O bé, teniu la sensació de sentir-vos més segurs del que sou realment

fossetta 06:25
06:27

i es tracta d'un fals sentiment de seguretat;

fossetta 06:27
06:29

o bé, al contrari,

fossetta 06:29
06:31

i és una falsa sensació d'inseguretat.

fossetta 06:31
06:34

Escric sovint sobre "el teatre de la seguretat",

fossetta 06:34
06:37

que són productes que fan que la gent se senti segura,

fossetta 06:37
06:39

però que no fan res en realitat.

fossetta 06:39
06:41

No hi ha cap paraula realment per anomenar les coses que es fan sentir segurs,

fossetta 06:41
06:43

però que no fan res per donar-nos aquesta seguretat.

fossetta 06:43
06:46

Potser és el que se suposa que ha de fer la CIA.

fossetta 06:48
06:50

Però tornem al tema econòmic.

fossetta 06:50
06:54

Si l'economia, si el mercat, dóna seguretat,

fossetta 06:54
06:56

i si la gent fa sacrificis

fossetta 06:56
06:59

basant-se en la sensació de seguretat,

fossetta 06:59
07:01

aleshores el que les empreses han de fer

fossetta 07:01
07:03

d'acord amb l'incentiu econòmic

fossetta 07:03
07:06

és fer que la gent se senti segura.

fossetta 07:06
07:09

Hi ha dues formes de fer-ho.

fossetta 07:09
07:11

D'una banda, es pot fer que la gent sigui segura de debó

fossetta 07:11
07:13

i esperar que se n'adonin.

fossetta 07:13
07:16

O bé, fer que la gent se senti segura

fossetta 07:16
07:19

i esperar que no se n'adonin.

fossetta 07:20
07:23

Què fa que la gent se n'adoni?

fossetta 07:23
07:25

Un parell de coses:

fossetta 07:25
07:27

entendre la seguretat,

fossetta 07:27
07:29

els riscos, les amenaces,

fossetta 07:29
07:32

les contramesures, com funciona tot això.

fossetta 07:32
07:34

Si sabem coses,

fossetta 07:34
07:37

és més probable que les nostres sensacions i la realitat siguin iguals.

fossetta 07:37
07:40

Es veurà més clar amb exemples.

fossetta 07:40
07:43

Tots sabem fins a quin punt el nostre barri és segur,

fossetta 07:43
07:46

perquè hi vivim i tenim una sensació de la seguretat

fossetta 07:46
07:49

que bàsicament és la realitat.

fossetta 07:49
07:52

El teatre de la seguretat queda al descobert

fossetta 07:52
07:55

quan està clar que no funciona de la manera correcta.

fossetta 07:55
07:59

I bé, què fa que la gent no se n'adoni?

fossetta 07:59
08:01

Doncs, un entendiment limitat.

fossetta 08:01
08:04

Si no s'entenen els riscos, no s'entenen els costos,

fossetta 08:04
08:06

les probabilitats de que el sacrifici no sigui correcte augmenten

fossetta 08:06
08:09

i la sensació no és igual a la realitat.

fossetta 08:09
08:11

No són prou exemples.

fossetta 08:11
08:13

Hi ha un problema inherent

fossetta 08:13
08:15

amb els aconteixements de probabilitat baixa.

fossetta 08:15
08:17

Si, per exemple,

fossetta 08:17
08:19

gairebé mai hi ha actes terroristes,

fossetta 08:19
08:21

és molt difícil de valorar

fossetta 08:21
08:24

l'eficàcia de les mesures antiterroriestes.

fossetta 08:25
08:28

És per això que seguim sacrificant verges

fossetta 08:28
08:31

i que ens funcionin tan bé les defenses d'unicorn.

fossetta 08:31
08:34

No hi ha prou exemples de fracasos.

fossetta 08:35
08:38

També hi ha sensacions que ennuvolen els temes;

fossetta 08:38
08:40

els biaixos cognitius de què us parlava abans,

fossetta 08:40
08:43

pors, creences populars,

fossetta 08:43
08:46

fonamentalment un model de realitat inadequat.

fossetta 08:47
08:50

Permetèu-me que compliqui les coses.

fossetta 08:50
08:52

Tinc la sensació i la realitat.

fossetta 08:52
08:55

Vull afegir un altre element. El model.

fossetta 08:55
08:57

La sensació i el model estan a la nostra ment,

fossetta 08:57
08:59

però la realitat és el món exterior.

fossetta 08:59
09:02

No canvia; és real.

fossetta 09:02
09:04

La sensació es basa en la intuició.

fossetta 09:04
09:06

El model es basa en la raó.

fossetta 09:06
09:09

Aquesta és bàsicament la diferència.

fossetta 09:09
09:11

En un món primitiu i simple,

fossetta 09:11
09:14

no hi ha cap motiu per a que hi hagi un model

fossetta 09:14
09:17

perquè la sensació està molt a prop de la realitat.

fossetta 09:17
09:19

No és necessari cap model.

fossetta 09:19
09:21

Però en un món modern i complex,

fossetta 09:21
09:23

els models són necessaris

fossetta 09:23
09:26

per entendre molts dels riscos als que ens enfrontem.

fossetta 09:27
09:29

No hi ha cap sensació sobre els gèrmens.

fossetta 09:29
09:32

És necessari tenir un model per entendre'ls.

fossetta 09:32
09:34

El model

fossetta 09:34
09:37

és una representació intel·ligent de la realitat.

fossetta 09:37
09:40

És obvi que està limitat per la ciència,

fossetta 09:40
09:42

per la tecnologia.

fossetta 09:42
09:45

No era possible tenir una teoria d'enfermetat causada per gèrmens

fossetta 09:45
09:48

abans de que s'inventés el microscopi que ens permetria veure'ls.

fossetta 09:49
09:52

Està limitat pels biaixos cognitius.

fossetta 09:52
09:54

Té l'habilitat

fossetta 09:54
09:56

d'anular les sensacions.

fossetta 09:56
09:59

D'on treiem els models? D'altres llocs.

fossetta 09:59
10:02

De la religió, la cultura,

fossetta 10:02
10:04

els professors, les persones grans.

fossetta 10:04
10:06

Fa un parell d'anys,

fossetta 10:06
10:08

vaig fer un safari a Sudàfrica.

fossetta 10:08
10:11

El rastrejador amb qui anava va críxer al Kruger National Park.

fossetta 10:11
10:14

Tenia alguns models força complexos sobre com sobreviure.

fossetta 10:14
10:16

En funció de si t'atacava

fossetta 10:16
10:18

un lleó, un lleopard, un rinoceront o un elefant,

fossetta 10:18
10:21

s'havia de córrer o enfilar-se a un arbre

fossetta 10:21
10:23

o no enfilar-s'hi mai.

fossetta 10:23
10:26

Jo no hauria sobreviscut ni un dia,

fossetta 10:26
10:28

però ell va néixer allà

fossetta 10:28
10:30

i entenia com sobreviure-hi.

fossetta 10:30
10:32

Jo vaig néixer a Nova York.

fossetta 10:32
10:35

Si l'hagués dut a Nova York, no hauria sobreviscut ni un dia.

fossetta 10:35
10:37

(Rialles)

fossetta 10:37
10:39

La raó és que teníem diferents models

fossetta 10:39
10:42

que es basaven en experiències diferents.

fossetta 10:43
10:45

Models que provenen dels mitjans de comunicació,

fossetta 10:45
10:48

dels funcionaris electes.

fossetta 10:48
10:51

Models de terrorisme,

fossetta 10:51
10:54

de segrest de nens,

fossetta 10:54
10:56

de seguretat aèria, de seguretat en carretera.

fossetta 10:56
10:59

Els models poden tenir l'origen a la indústria.

fossetta 10:59
11:01

Per exemple, les càmeres de vigilància

fossetta 11:01
11:03

o els carnets d'identitat,

fossetta 11:03
11:06

molts dels nostres models de seguretat computeritzats provenen d'aquí.

fossetta 11:06
11:09

Molts models provenen de la ciència.

fossetta 11:09
11:11

Els models de salut són un bon exemple.

fossetta 11:11
11:14

Penseu en el càncer, en la grip aviària, la grip porcina o la síndrome respiratòria aguda greu.

fossetta 11:14
11:17

La sensació de seguretat que tenim

fossetta 11:17
11:19

enfront aquestes malalties

fossetta 11:19
11:21

venen de models

fossetta 11:21
11:24

que ens ha donat la ciència a través dels mitjans de comunicació.

fossetta 11:25
11:28

Els models poden canviar.

fossetta 11:28
11:30

No són estàtics.

fossetta 11:30
11:33

A mida que es sentim més còmodes en un medi,

fossetta 11:33
11:37

el model s'apropa a les sensacions.

fossetta 11:38
11:40

Un exemple podria ser el següent:

fossetta 11:40
11:42

pensen en fa 100 anys,

fossetta 11:42
11:45

en el moment en què l'electricitat començava a estendre's;

fossetta 11:45
11:47

hi havia molts temors al voltant d'aquest descobriment.

fossetta 11:47
11:49

Hi havia gent que tenia por de prémer el timbre

fossetta 11:49
11:52

perque hi havia electricitat i era perillosa.

fossetta 11:52
11:55

Nosaltres ens sentim còmodes amb l'electricitat.

fossetta 11:55
11:57

Canviem bombetes

fossetta 11:57
11:59

sense ni tan sols pensar-hi.

fossetta 11:59
12:03

Hem nascut dins d'aquest model

fossetta 12:03
12:06

de seguretat pel que fa a l'electricitat.

fossetta 12:06
12:09

No ha canviat mentre ens feiem grans.

fossetta 12:09
12:12

Som bons fent-lo servir.

fossetta 12:12
12:14

Un altre exemple: penseu en els riscos

fossetta 12:14
12:16

d'Internet al llarg de generacions

fossetta 12:16
12:18

com els vostres pares enfoquen la seguretat pel que fa a Internet

fossetta 12:18
12:20

enfront a com ho feu vosaltres,

fossetta 12:20
12:23

enfront a com ho faran els vostres fills.

fossetta 12:23
12:26

Els models acaben per esvair-se.

fossetta 12:27
12:30

La intuició és un sinòmin de familiar.

fossetta 12:30
12:32

Quan el model està a prop de la realitat

fossetta 12:32
12:34

i s'uneix a les sensacions,

fossetta 12:34
12:37

no sabem que hi és.

fossetta 12:37
12:39

Un bon exemple d'això

fossetta 12:39
12:42

és la grip porcina.

fossetta 12:42
12:44

Quan va aparèixer per primera vegada,

fossetta 12:44
12:48

les notícies van provocar reaccions desmesurades.

fossetta 12:48
12:50

Era una enfermetat amb nom,

fossetta 12:50
12:52

la qual cosa que tinguéssim més por que no pas per la grip normal,

fossetta 12:52
12:54

tot i que aquesta última és més mortal.

fossetta 12:54
12:58

I la gent pensava que els metges havien de ser capaços de tractar-la.

fossetta 12:58
13:00

Hi havia, doncs, una sensació de falta de control.

fossetta 13:00
13:02

Aquests dos fets

fossetta 13:02
13:04

feien que el risc fos més gran del que era real.

fossetta 13:04
13:07

A mida que la novetat desapareixia i que passaven els mesos,

fossetta 13:07
13:09

va aparèixer una certa tolerància

fossetta 13:09
13:11

i la gent s'hi va acostumar.

fossetta 13:11
13:14

No hi havia nova informació, però hi havia menys por.

fossetta 13:14
13:16

A la tardor,

fossetta 13:16
13:18

la gent creia

fossetta 13:18
13:20

que els metges havien de tenir ja una solució.

fossetta 13:20
13:22

És una mena de bifurcació:

fossetta 13:22
13:24

la gent havia d'escollir

fossetta 13:24
13:28

entre por i acceptació;

fossetta 13:28
13:30

bé, millor dit, entre por i indiferència,

fossetta 13:30
13:33

i van escollir més aviat la sospita.

fossetta 13:33
13:36

I quan, a l'hivern, va aparèixer la vacuna

fossetta 13:36
13:39

va haver-hi molta gent (de fet, un nombre realment alt)

fossetta 13:39
13:42

que s'hi va negar.

fossetta 13:43
13:45

És un bon exemple

fossetta 13:45
13:48

de com les sensacions de seguretat i els models canvien,

fossetta 13:48
13:50

de forma un tant descontrolada,

fossetta 13:50
13:52

sense nova informació,

fossetta 13:52
13:54

sense noves dades.

fossetta 13:54
13:57

Coses com aquesta passen sovint.

fossetta 13:57
14:00

Ho complicaré una mica més.

fossetta 14:00
14:03

Tenim la sensació, el model, la realitat.

fossetta 14:03
14:05

Tinc una visió molt relativista de la seguretat.

fossetta 14:05
14:08

Crec que depén de l'observador.

fossetta 14:08
14:10

Moltes decisions de seguretat

fossetta 14:10
14:14

comporten que hi hagi diferents persones involucrades.

fossetta 14:14
14:16

I els interessats

fossetta 14:16
14:19

que tenen sacrificis determinats

fossetta 14:19
14:21

intentaran influir en la decisió.

fossetta 14:21
14:23

És el que anomeno la seva agenda.

fossetta 14:23
14:25

Podem veure en aquestes agendes,

fossetta 14:25
14:28

(en màrqueting, en política)

fossetta 14:28
14:31

que intenten convèncer-vos d'un model enfront un altre,

fossetta 14:31
14:33

que intenten convèncer-vos d'ignorar un model

fossetta 14:33
14:36

i confiar en les vostres sensacions,

fossetta 14:36
14:39

aillant la gent que té models que no us agraden.

fossetta 14:39
14:42

No és gens estrany.

fossetta 14:42
14:45

Un bon exemple és el risc del tabaquisme.

fossetta 14:46
14:49

En els últims 50 anys, el risc del tabaquisme

fossetta 14:49
14:51

mostra com canvia un model

fossetta 14:51
14:54

i com la indústria lluita

fossetta 14:54
14:56

contra un model que no li agrada.

fossetta 14:56
14:59

Ho podem comparar al debat sobre el tabaquisme passiu,

fossetta 14:59
15:02

fa uns 20 anys aproximadament.

fossetta 15:02
15:04

Penseu en els cinturons de seguretat.

fossetta 15:04
15:06

Quan era petit, ningú no portava el cinturó de seguretat.

fossetta 15:06
15:08

Ara, cap nen no us deixarà conduir

fossetta 15:08
15:10

a menys que us poseu el cinturó.

fossetta 15:11
15:13

Ho podem comparar al debat sobre l'airbag,

fossetta 15:13
15:16

fa uns 30 anys aproximadament.

fossetta 15:16
15:19

Són exemples de models que canvien.

fossetta 15:21
15:24

I el que aprenem és que és difícil canviar un model.

fossetta 15:24
15:26

És difícil desplaçar un model.

fossetta 15:26
15:28

Si model i sensació és el mateix,

fossetta 15:28
15:31

ni tan sols ens adonem que tenim un model.

fossetta 15:31
15:33

Hi ha un altre biaix cognitiu,

fossetta 15:33
15:35

que anomeno biaix de confirmació,

fossetta 15:35
15:38

i és que tenim tendència a aceptar la informació

fossetta 15:38
15:40

que confirma les nostres creences

fossetta 15:40
15:43

i a rebutjar la informació que les contradiu.

fossetta 15:44
15:46

És probable que no fem cas a la informació

fossetta 15:46
15:49

en contra del nostre model, encara que sigui molt persuasiva.

fossetta 15:49
15:52

Haurà de ser molt i molt persuasiva per a que hi parem atenció.

fossetta 15:53
15:55

Els models nous que s'estenen llargs períodes són difícils.

fossetta 15:55
15:57

L'escalfament global és un bon exemple.

fossetta 15:57
15:59

Som molt dolents

fossetta 15:59
16:01

amb models que abasten 80 anys.

fossetta 16:01
16:03

Podem ser-hi per a la propera collita.

fossetta 16:03
16:06

Podem ser-hi fins que els fills són grans.

fossetta 16:06
16:09

Però 80 anys, és massa temps per a nosaltres.

fossetta 16:09
16:12

És un model molt difícil d'acceptar.

fossetta 16:12
16:16

Podem tenir dos models al cap de forma simultània,

fossetta 16:16
16:19

com el tipus de problema

fossetta 16:19
16:22

on tenim dues creences al mateix temps;

fossetta 16:22
16:24

la dissonància cognitiva.

fossetta 16:24
16:26

Al final,

fossetta 16:26
16:29

el nou model substituirà l'antic.

fossetta 16:29
16:32

Les sensacions fortes poden crear un model.

fossetta 16:32
16:35

L'onze de setembre va crear un model de seguretat

fossetta 16:35
16:37

a les ments de moltes persones.

fossetta 16:37
16:40

Les experiències personals relacionades amb delictes també en poden crear:

fossetta 16:40
16:42

un problema de salut personal,

fossetta 16:42
16:44

un problema de salut a les notícies.

fossetta 16:44
16:46

Són el que els psiquiatres anomenen

fossetta 16:46
16:48

esdeveniments flash.

fossetta 16:48
16:51

Poden crear un model de forma instantània

fossetta 16:51
16:54

perquè són esdeveniments molt emotius.

fossetta 16:54
16:56

En el món tecnològic,

fossetta 16:56
16:58

no tenim experiència

fossetta 16:58
17:00

per jutjar els models.

fossetta 17:00
17:02

Confiem en altres. Confiem en intermediaris.

fossetta 17:02
17:06

És a dir, això funciona mentre sigui per corregir altres.

fossetta 17:06
17:08

Confiem que les agències gubernamentals

fossetta 17:08
17:13

ens diguin quins medicaments són segurs.

fossetta 17:13
17:15

Vaig arribar aquí ahir en avió.

fossetta 17:15
17:17

No vaig examinar l'aparell.

fossetta 17:17
17:19

Vaig confiar en un altre grup

fossetta 17:19
17:22

perquè decidís si era segur volar en aquell avió.

fossetta 17:22
17:25

Estem aquí; ningú no té por que el sostre caigui,

fossetta 17:25
17:28

no perquè ho hem inspeccionat

fossetta 17:28
17:30

sinó perquè estem força segurs

fossetta 17:30
17:33

que els codis de construcció són bons.

fossetta 17:33
17:35

És un model que acceptem

fossetta 17:35
17:37

quasi per fe.

fossetta 17:37
17:40

I està bé.

fossetta 17:42
17:44

El que volem

fossetta 17:44
17:46

és que la gent es familiaritzi

fossetta 17:46
17:48

amb models millors

fossetta 17:48
17:50

(que siguin un reflex de les seves sensacions)

fossetta 17:50
17:54

que els permetin fer sacrificis de seguretat.

fossetta 17:54
17:56

Quan aquests es desequilibren,

fossetta 17:56
17:58

tenim dues opcions.

fossetta 17:58
18:00

En primer lloc, podem arreglar les sensacions de la gent,

fossetta 18:00
18:02

apel·lant directament a les seves sensacions.

fossetta 18:02
18:05

És manipulatiu, però pot funcionar.

fossetta 18:05
18:07

L'altra manera, més honesta,

fossetta 18:07
18:10

és realment arreglar el model.

fossetta 18:11
18:13

Els canvis són lents.

fossetta 18:13
18:16

El debat sobre el tabac va durar 40 anys

fossetta 18:16
18:19

i es tractava d'un model fàcil.

fossetta 18:19
18:21

Alguns són complicats.

fossetta 18:21
18:23

El que vull dir és que

fossetta 18:23
18:25

sembla que la informació és la millor esperança.

fossetta 18:25
18:27

He dit una mentida.

fossetta 18:27
18:29

Recordeu quan he parlat de sensació, model i realitat?

fossetta 18:29
18:32

He dit que la realitat no canvia. De fet, sí que ho fa.

fossetta 18:32
18:34

Vivim en un món tecnològic;

fossetta 18:34
18:37

la realitat canvia constantment.

fossetta 18:37
18:40

Per primera vegada en la història de la nostra espècie, podem trobar-nos amb el cas

fossetta 18:40
18:43

en què la sensació persegueix el model, el model persegueix la realitat,

fossetta 18:43
18:46

la realitat es mou; potser mai no s'enxamparan.

fossetta 18:47
18:49

No ho sabem.

fossetta 18:49
18:51

Però a la llarga,

fossetta 18:51
18:54

tant la sensació com la realitat són importants.

fossetta 18:54
18:57

Vull acabar amb dues breus històries per il·lustrar això.

fossetta 18:57
18:59

1982. No sé si recordeu

fossetta 18:59
19:02

que hi va haver una epidèmia curta

fossetta 19:02
19:04

d'enverinament de Tylenol als Estats Units.

fossetta 19:04
19:07

És una història terrible: algú va prendre una ampolla de Tylenol,

fossetta 19:07
19:10

hi va posar verí, la va tancar i la va deixar a la prestatgeria.

fossetta 19:10
19:12

Una altra persona la va comprar i va morir.

fossetta 19:12
19:14

La gent estqava aterrida.

fossetta 19:14
19:16

Hi va haver un parell d'imitacions.

fossetta 19:16
19:19

No hi havia cap risc real, però la gent estava espantada.

fossetta 19:19
19:21

Així és com va aparèixer

fossetta 19:21
19:23

la indústria de segellament de medicaments.

fossetta 19:23
19:25

Així és com van aparèixer els taps segellats.

fossetta 19:25
19:27

És el teatre de seguretat complet.

fossetta 19:27
19:29

Us posaré deures: penseu en 10 maneres de d'evitar-los.

fossetta 19:29
19:32

Un en diré una: una xeringa.

fossetta 19:32
19:35

Però va fer que la gent se sentís millor.

fossetta 19:35
19:37

Va fer que la sensació de seguretat

fossetta 19:37
19:39

s'apropés a la realitat.

fossetta 19:39
19:42

L'última història, fa uns anys. Una amiga meva té un fill.

fossetta 19:42
19:44

La vaig anar a veure a l'hospital.

fossetta 19:44
19:46

Ara quan neix un nen,

fossetta 19:46
19:48

li posen una pulsera RFID al nadó

fossetta 19:48
19:50

i una altra a la mare,

fossetta 19:50
19:52

de manera que si algú que no és la mare prova de treure el nen de l'àrea de maternitat,

fossetta 19:52
19:54

es dispara l'alarma.

fossetta 19:54
19:56

Vaig dir, "Això és força ingeniós.

fossetta 19:56
19:58

Em pregunto

fossetta 19:58
20:00

fora dels hospitals".

fossetta 20:00
20:02

Quan vaig arribar a casa, ho vaig mirar.

fossetta 20:02
20:04

No passa gairebé mai.

fossetta 20:04
20:06

Però penseu-ho bé:

fossetta 20:06
20:08

si esteu a l'hospital

fossetta 20:08
20:10

i heu de prendre el nadó lluny de la seva mare

fossetta 20:10
20:12

i fora de la sala per fer-li proves,

fossetta 20:12
20:14

és millor tenir un bon teatre de seguretat

fossetta 20:14
20:16

o la mare us arrencarà el braç.

fossetta 20:16
20:18

(Rialles)

fossetta 20:18
20:20

És important per aquells de nosaltres

fossetta 20:20
20:22

que dissenyem la seguretat,

fossetta 20:22
20:25

que observem les polítiques de seguretat

fossetta 20:25
20:27

o fins i tot les polítiques públiques

fossetta 20:27
20:29

en formes que afecten la seguretat.

fossetta 20:29
20:32

No és només realitat, és sensació i realitat.

fossetta 20:32
20:34

El que és important

fossetta 20:34
20:36

és que són pràcticament el mateix.

fossetta 20:36
20:38

Si les nostres sensacions són iguals a la realitat,

fossetta 20:38
20:40

és important que fem prenem bones decisions de seguretat.

fossetta 20:40
20:42

Gràcies.

fossetta 20:42
20:44

(Aplaudiments)