Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of Bruce Schneier: The security mirage in Bulgarian

Last Modified By Time Content
pandazavur 00:00
00:02

Сигурността има две значения.

pandazavur 00:02
00:04

тя е усещане и реалност.

pandazavur 00:04
00:06

И това са две различни неща.

pandazavur 00:06
00:08

Възможно е да се чувствате сигурни,

pandazavur 00:08
00:10

дори и когато реално не сте сигурни.

pandazavur 00:10
00:12

Възможно е да бъдете в сигурност

pandazavur 00:12
00:14

дори и да не се чувствате така.

pandazavur 00:14
00:16

За нас съществуват две различни концепции

pandazavur 00:16
00:18

обозначени по един и същи начин.

pandazavur 00:18
00:20

И това, което искам да направя в презентацията си

pandazavur 00:20
00:22

е да ги разделя една от друга,

pandazavur 00:22
00:24

дефинирайки кога се различават

pandazavur 00:24
00:26

и в какво си приличат,

pandazavur 00:26
00:28

Тук проблемът е и в езика, който използваме.

pandazavur 00:28
00:30

Не съществуват много подходящи думи

pandazavur 00:30
00:33

за концепциите, които ще обсъждаме тук.

pandazavur 00:33
00:35

Ако разглеждате сигурността

pandazavur 00:35
00:37

от перспективата на икономиката,

pandazavur 00:37
00:39

тя е един постоянен баланс.

pandazavur 00:39
00:41

Винаги когато получаваш сигурност,

pandazavur 00:41
00:43

се отказваш от нещо друго.

pandazavur 00:43
00:45

Независимо дали това е лично решение --

pandazavur 00:45
00:47

например дали ще поставиш аларма в дома си

anton545 00:47
00:50

или политическо решение -- дали ще нападнеш чужда страна --

pandazavur 00:50
00:52

винаги се отказваш от нещо,

pandazavur 00:52
00:55

било то пари или време, комфорт или ресурси.

pandazavur 00:55
00:58

а може би дори фундаментални свободи.

pandazavur 00:58
01:01

И въпросът който си задаваш, когато наблюдаваш нещо сигурно

pandazavur 01:01
01:04

е не дали то ни прави по-сигурни,

pandazavur 01:04
01:07

а дали си заслужава да се откажеш от нещо друго в негово име.

pandazavur 01:07
01:09

Сигурно сте чували през последните години, че

pandazavur 01:09
01:11

светът е по-сигурно място, защото Садам Хюсеин не е на власт.

anton545 01:11
01:14

Това може и да е истина, но не е много уместно.

pandazavur 01:14
01:17

Въпросът е дали си е заслужавало усилието?

pandazavur 01:17
01:20

И тук всеки решава за себе си

pandazavur 01:20
01:22

дали инвазията си е заслужавала.

anton545 01:22
01:24

Така разсъждаваме за сигурността --

anton545 01:24
01:26

по отношение на компромисите.

pandazavur 01:26
01:29

Често тук няма правилен или грешен отговор.

anton545 01:29
01:31

Някои от нас имат аларми в домовете си,

pandazavur 01:31
01:33

други нямат.

anton545 01:33
01:35

Решението зависи от това къде живеем,

pandazavur 01:35
01:37

дали живеем сами или имаме семейство,

pandazavur 01:37
01:39

дали имаме скъпи предмети,

pandazavur 01:39
01:41

до каква степен можем да приемем

pandazavur 01:41
01:43

риска от кражба.

pandazavur 01:43
01:45

И в политиката

pandazavur 01:45
01:47

съществуват различни мнения.

anton545 01:47
01:49

Много често тези компромиси

pandazavur 01:49
01:51

са за нещо повече от сигурност,

pandazavur 01:51
01:53

и това е наистина важно.

pandazavur 01:53
01:55

В днешно време хората притежават вътрешна интуиция

anton545 01:55
01:57

за тези компромиси.

anton545 01:57
01:59

Ние ги извършваме всеки ден --

pandazavur 01:59
02:01

например вчера в хотелската ми стая,

pandazavur 02:01
02:03

когато реших да заключа два пъти вратата,

pandazavur 02:03
02:05

или вие идвайки с колите си тук,

pandazavur 02:05
02:07

или когато обядваме

pandazavur 02:07
02:10

и решаваме, че храната не е отровна и ще я изядем.

pandazavur 02:10
02:12

Ние правим тази равносметка на риска отново и отново

pandazavur 02:12
02:14

многократно всеки ден.

pandazavur 02:14
02:16

Дори понякога не го забелязваме.

pandazavur 02:16
02:18

Те са просто част от това да си жив; всички го правим.

pandazavur 02:18
02:21

Всички видове го правят.

pandazavur 02:21
02:23

Представете си заек в полето, ядящ трева

pandazavur 02:23
02:26

и изведнъж заекът вижда лисица.

pandazavur 02:26
02:28

Този заек ще направи равносметка на риска:

pandazavur 02:28
02:30

"Да остана или да избягам?"

pandazavur 02:30
02:32

И ако се замислите над това,

pandazavur 02:32
02:35

зайците, които са добри в правенето на тази преценка

pandazavur 02:35
02:37

по-скоро ще избягат и ще продължат да се размножават,

pandazavur 02:37
02:39

зайците, които не могат да вземат правилното решение

pandazavur 02:39
02:41

ще бъдат изядени или ще умрат от глад.

pandazavur 02:41
02:43

И така вие ще си помислите,

anton545 02:43
02:46

че ние като успешни видове на планетата --

anton545 02:46
02:48

вие, аз, всеки друг от себеподобните ни --

pandazavur 02:48
02:51

сме наистина добри в правенето на тези преценки.

pandazavur 02:51
02:53

Макар че отново и отново се потвърждава,

pandazavur 02:53
02:56

че ние сме безнадеждно зле в това.

pandazavur 02:56
02:59

И аз мисля, че това е фундаментално интересен въпрос.

anton545 02:59
03:01

Ще ви дам кратък отговор.

pandazavur 03:01
03:03

Той е, че ние се подчиняваме на чувството за сигурност,

pandazavur 03:03
03:06

а не на реалността.

pandazavur 03:06
03:09

През повечето време това върши работа.

pandazavur 03:10
03:12

През повечето време

pandazavur 03:12
03:15

чувствата и реалността са идентични.

pandazavur 03:15
03:17

Това със сигурност е вярно

pandazavur 03:17
03:20

за голяма част от човешката праистория.

pandazavur 03:20
03:23

Ние сме развили тази способност,

pandazavur 03:23
03:25

защото тя има еволюционен смисъл.

pandazavur 03:25
03:27

Един от начините да се мисли за това

anton545 03:27
03:29

е, че ние сме високо оптимизирани

pandazavur 03:29
03:31

за рискови решения,

pandazavur 03:31
03:34

които са типични за живота в малки семейни общества

anton545 03:34
03:37

в източно африканските плата 100.000 години преди Христа,

pandazavur 03:37
03:40

но не и за живот в Ню Йорк от 2010 година.

pandazavur 03:41
03:44

Има различни изкривявания във възприемането на риска.

pandazavur 03:44
03:46

Съществуват редица добри експерименти в тази област.

pandazavur 03:46
03:49

И вие може да наблюдавате определени изкривявания, които се появяват отново и отново.

pandazavur 03:49
03:51

Ще ви дам четири примера.

pandazavur 03:51
03:54

Склонни сме да преувеличаваме сензационен и по-рядък риск

anton545 03:54
03:56

и да умаловажаваме по-често срещани рискове --

anton545 03:56
03:59

например летене в сравнение с шофиране.

pandazavur 03:59
04:01

Непознатото се възприема

pandazavur 04:01
04:04

като по-рисковано от познатото.

pandazavur 04:05
04:07

Пример за това е,

pandazavur 04:07
04:10

когато хората се страхуват да бъдат отвлечени от непознати,

pandazavur 04:10
04:13

в същото време числата за отвличания от близки хора са много по-високи.

pandazavur 04:13
04:15

Това се отнася най-вече за деца.

anton545 04:15
04:18

Трето -- персонализираните рискове

anton545 04:18
04:21

се считат за по-големи от анонимните рискове --

pandazavur 04:21
04:24

така Бин Ладен е по-страшен, защото си има име.

pandazavur 04:24
04:26

И четвъртото е,

pandazavur 04:26
04:28

че хората подценяват риска

pandazavur 04:28
04:30

в ситуации, които контролират

pandazavur 04:30
04:34

и го надценяват в ситуации, които не контролират.

pandazavur 04:34
04:37

Така в момента, в който правиш каскади във въздуха или пушиш

pandazavur 04:37
04:39

ти подценяваш риска.

anton545 04:39
04:42

Ако рискът е извън контрола ти -- тероризмът е добър пример --

pandazavur 04:42
04:45

ти го надценяваш, защото чувстваш, че е извън твоя контрол.

pandazavur 04:47
04:50

Съществуват още редица от тези изкривявания, тези когнитивни изкривявания,

anton545 04:50
04:53

които влияят на решенията ни за риска.

pandazavur 04:53
04:55

Съществува механизма на достъпността,

pandazavur 04:55
04:57

което принципно значи,

pandazavur 04:57
05:00

че ние преценяваме вероятността нещо да се случи,

pandazavur 05:00
05:04

според това колко лесно то може да бъде онагледено в съзнанието ни.

pandazavur 05:04
05:06

Така може да си представите как това функционира.

pandazavur 05:06
05:09

Ако чуете, че наоколо има много нападения от тигри, това значи, че наоколо има много тигри.

anton545 05:09
05:12

Не чуватe за нападения на лъвове, значи наоколо няма много лъвове.

pandazavur 05:12
05:15

Това функционира до момента, в който се измисля вестника.

pandazavur 05:15
05:17

Защото това, което прави той

pandazavur 05:17
05:19

е да повтаря отново и отново

pandazavur 05:19
05:21

неща, за които няма толкова голям риск да се случат.

pandazavur 05:21
05:23

Аз казвам на хората, че ако нещо е в новините, то те не трябва да се притесняват за него.

pandazavur 05:23
05:25

Защото по дефиниция,

anton545 05:25
05:28

новините са нещо, което почти никога не се случва.

pandazavur 05:28
05:30

(Смях в залата)

anton545 05:30
05:33

Когато нещо се случва често, то то не е в новините --

anton545 05:33
05:35

катастрофи, домашно насилие --

anton545 05:35
05:38

това са рисковете, за които трябва да се притесняваме.

pandazavur 05:38
05:40

Ние сме вид, който обича истории.

pandazavur 05:40
05:43

Реагираме повече на истории, отколкото на факти.

anton545 05:43
05:45

Освен това имаме проблем с математиката.

anton545 05:45
05:48

С това искам да кажа, че има нещо вярно в шегата -- "Едно, две, три, много".

pandazavur 05:48
05:51

Ние сме добри с малките числа.

pandazavur 05:51
05:53

Едно, две, три мангота.

anton545 05:53
05:55

10 000 мангота, 100 000 мангота --

pandazavur 05:55
05:58

това са все още повече мангота от това, което можеш да изядеш преди да се развалят.

pandazavur 05:58
06:01

Ние сме добри в половинки, четвъртини, петини.

anton545 06:01
06:03

Един на милион, един на милиард --

pandazavur 06:03
06:06

и двете означават почти никога.

pandazavur 06:06
06:08

Така ние имаме проблеми с рискове,

pandazavur 06:08
06:10

които не са много често срещани.

pandazavur 06:10
06:12

Това, което правят когнитивните ни предразсъдъци

pandazavur 06:12
06:15

е да служат като филтър между нас и реалността.

pandazavur 06:15
06:17

И резултатът е, че

pandazavur 06:17
06:19

усещането и реалността се разминават,

pandazavur 06:19
06:22

стават ралични.

pandazavur 06:22
06:25

Така или се чувстваш по-сигурен, отколкото си.

pandazavur 06:25
06:27

Това е фалшиво чувство за сигурност.

pandazavur 06:27
06:29

Или обратното,

pandazavur 06:29
06:31

което пък е фалшиво чувство за несигурност.

pandazavur 06:31
06:34

Аз пиша много за "театър на сигурността",

pandazavur 06:34
06:37

това са продукти, кото карат хората да се чувстват сигурни,

pandazavur 06:37
06:39

но не променят реално нищо.

pandazavur 06:39
06:41

Няма конкретна дума за нещо, което да ни прави сигурни,

pandazavur 06:41
06:43

но всъщност не ни кара да се чувстваме сигурни.

pandazavur 06:43
06:46

Може би това е едно от нещата, които ЦРУ трябва да прави за нас.

pandazavur 06:48
06:50

Но нека се върнем към икономиката.

pandazavur 06:50
06:54

Ако икономиките и пазарите движат сигурността

pandazavur 06:54
06:56

и ако хората правят равносметките си

pandazavur 06:56
06:59

базирани на чувство за сигурност,

pandazavur 06:59
07:01

то за компаниите е далновидно

pandazavur 07:01
07:03

от икономически стимул

pandazavur 07:03
07:06

да накарат хората да се чувстват сигурни.

pandazavur 07:06
07:09

Съществуват два начина да направите това.

pandazavur 07:09
07:11

Единият е да създадете сигурност за хората

pandazavur 07:11
07:13

и да се надявате те да го забележат.

pandazavur 07:13
07:16

Или вторият е просто да ги накрате да се чувстват сигурни

pandazavur 07:16
07:19

и да се надявате, че те няма да забележат.

anton545 07:20
07:23

И така -- какво ще накара хората да забележат?

pandazavur 07:23
07:25

Няколко неща:

pandazavur 07:25
07:27

разбирането на сигурността,

pandazavur 07:27
07:29

на рисковете, на заплахите,

pandazavur 07:29
07:32

на мерките срещу тях и как те работят.

pandazavur 07:32
07:34

Но ако имате примери,

pandazavur 07:34
07:37

е по-вероятно да съгласувате чувствата си с реалността.

pandazavur 07:37
07:40

Примери от истинския живот помагат.

pandazavur 07:40
07:43

Например ние всички познаваме криминалното ниво в нашия квартал,

pandazavur 07:43
07:46

защото живеем там и имаме усещане за нещата,

pandazavur 07:46
07:49

което чувство отговаря на реалността.

pandazavur 07:49
07:52

Театърът на сигурността е разобличен,

pandazavur 07:52
07:55

когато е видимо, че не функционира.

pandazavur 07:55
07:59

Добре, какво кара хората да не забелязват?

pandazavur 07:59
08:01

Например, неразбирането.

pandazavur 08:01
08:04

Ако не разбираш риска, ти не разбираш и разходите,

pandazavur 08:04
08:06

така е по-вероятно да направиш погрешна сделка,

pandazavur 08:06
08:09

и чувствата ти не отговарят на реалността.

pandazavur 08:09
08:11

Липса на достатъчно примери.

pandazavur 08:11
08:13

Има един вроден проблем

pandazavur 08:13
08:15

със събитията, които се случват с малка вероятност.

pandazavur 08:15
08:17

Ако например

pandazavur 08:17
08:19

терористичните атаки се случват рядко,

pandazavur 08:19
08:21

е наистина трудно да се отсъди

pandazavur 08:21
08:24

ефективността на антитерористичните мерки.

pandazavur 08:25
08:28

Ето защо продължавате да правите човешки жертвоприношения

pandazavur 08:28
08:31

и защитата ви от еднорози работи перфектно.

pandazavur 08:31
08:34

Няма достатъчно примери за провали.

anton545 08:35
08:38

Друг фактор са чувствата, които замъгляват нещата --

pandazavur 08:38
08:40

това са когнитивните изкривявания на реалността, за които говорих по-рано:

pandazavur 08:40
08:43

страхове, народни вярвания,

pandazavur 08:43
08:46

принципно един неадекватен модел на реалността.

pandazavur 08:47
08:50

Позволете ми да усложня малко нещата.

pandazavur 08:50
08:52

За момента имам чувство и реалност.

anton545 08:52
08:55

Искам да добавя един трети елемент -- модел.

pandazavur 08:55
08:57

Чувството и модела са в нашата глава,

pandazavur 08:57
08:59

реалността е извън нея.

pandazavur 08:59
09:02

Тя не се променя, тя е реална.

pandazavur 09:02
09:04

Чувството е базирано на нашата интуиция.

pandazavur 09:04
09:06

Моделът е подчинен на разума.

pandazavur 09:06
09:09

Това е основната разлика.

pandazavur 09:09
09:11

В един примитивен и опростен свят,

pandazavur 09:11
09:14

няма реална причина за модел.

pandazavur 09:14
09:17

Тъй като чувството е близко до реалността,

pandazavur 09:17
09:19

нямате нужда от модел.

pandazavur 09:19
09:21

Но в един модерен и комплексен свят,

pandazavur 09:21
09:23

вие имате нужда от модели,

pandazavur 09:23
09:26

за да разберете многото рискове, с които се сблъскваме.

pandazavur 09:27
09:29

Няма чувство за бактериите.

pandazavur 09:29
09:32

Вие имате нужда от модел, за да ги разберете.

pandazavur 09:32
09:34

Така този модел

pandazavur 09:34
09:37

е интелигентна репрезентация на реалността.

pandazavur 09:37
09:40

Разбира се тя е ограничена от науката

pandazavur 09:40
09:42

и от технологиите.

pandazavur 09:42
09:45

Не сме имали теория за бактериите,

pandazavur 09:45
09:48

преди да открием микроскопа, с който можем да ги наблюдаваме.

pandazavur 09:49
09:52

Моделът е ограничен от нашето когнитивно изкривяване на реалността.

pandazavur 09:52
09:54

Но има свойството

pandazavur 09:54
09:56

да надскача чувствата ни.

anton545 09:56
09:59

Къде намираме тези модели? Взимаме ги от другаде.

pandazavur 09:59
10:02

Възприемаме ги от религията, културата,

pandazavur 10:02
10:04

учителите ни, по-възрастните от нас.

pandazavur 10:04
10:06

Преди няколко години,

pandazavur 10:06
10:08

бях на сафари в Южна Африка.

pandazavur 10:08
10:11

Водачът ми беше израснал в националния парк "Крюгер".

pandazavur 10:11
10:14

Така той притежаваше няколко много сложни модела как да оцелее.

pandazavur 10:14
10:16

Зависеше дали си бил атакуван

pandazavur 10:16
10:18

от лъв, леопард, носорог или слон,

anton545 10:18
10:21

за да решиш дали трябва да бягаш или да се катериш на дърво --

pandazavur 10:21
10:23

когато никога не си се катерил на дърво.

pandazavur 10:23
10:26

Аз щях да загина само за един ден в такава ситуация,

pandazavur 10:26
10:28

но той беше роден там,

pandazavur 10:28
10:30

и знаеше как да оцелее.

pandazavur 10:30
10:32

Аз съм роден в Ню Йорк.

pandazavur 10:32
10:35

Ако аз го бях завел в Ню Йорк, той щеше да умре за един ден.

pandazavur 10:35
10:37

(Смях)

pandazavur 10:37
10:39

Това се дължи на факта, че имаме различни модели,

pandazavur 10:39
10:42

базирани на различния опит, който сме събрали.

pandazavur 10:43
10:45

Моделите могат да бъдат създадени от медиите,

pandazavur 10:45
10:48

от нашите официално избрани представители във властта.

pandazavur 10:48
10:51

Помислете само за моделите на тероризма,

pandazavur 10:51
10:54

отвличането на деца,

pandazavur 10:54
10:56

сигурността на въздушния и автомобилен транспорт.

pandazavur 10:56
10:59

Моделите могат да дойдат от индустрията.

anton545 10:59
11:01

Двата модела, които следя са видео камерите

pandazavur 11:01
11:03

и личните карти.

pandazavur 11:03
11:06

Голяма част от моделите за сигурност на нашите компютри идват от тази област.

pandazavur 11:06
11:09

Голяма част от моделите идват от науката.

pandazavur 11:09
11:11

Здравните модели са добър пример за това.

pandazavur 11:11
11:14

Помислете за рака, птичия грип, свинския грип, САРС-а.

pandazavur 11:14
11:17

Всичките ни страхове

pandazavur 11:17
11:19

от различни болести

anton545 11:19
11:21

идват от модели,

pandazavur 11:21
11:24

предоставени ни от науката и филтрирани от медиите.

pandazavur 11:25
11:28

Така моделите могата да се променят.

pandazavur 11:28
11:30

Те не са статични.

pandazavur 11:30
11:33

Колкото по-сигурни ставаме в заобикалящата ни среда,

pandazavur 11:33
11:37

толкова повече моделите се доближават до нашите емоции.

pandazavur 11:38
11:40

Добър пример за това е,

pandazavur 11:40
11:42

ако се върнете 100 години назад,

pandazavur 11:42
11:45

страхът от електричеството,

pandazavur 11:45
11:47

когато то едва е прохождало.

pandazavur 11:47
11:49

Тогава е имало хора, които са се страхували да натискат звънците,

pandazavur 11:49
11:52

защото по тях е течало електричество, което от своя страна е било опасно.

pandazavur 11:52
11:55

Ние сме безгрижни по отношение на електричеството.

pandazavur 11:55
11:57

Сменяме електрически крушки,

pandazavur 11:57
11:59

без дори да се замислим.

pandazavur 11:59
12:03

Нашият модел за електричеството

anton545 12:03
12:06

е нещо, с което сме се родили.

anton545 12:06
12:09

Не се е променило докато сме израствали.

pandazavur 12:09
12:12

И ние сме добри в него.

pandazavur 12:12
12:14

Замислете се също така за рисковете

anton545 12:14
12:16

от интернет, разглеждани от различни поколения --

pandazavur 12:16
12:18

как се отнасят вашите родители към сигурността на интернет,

pandazavur 12:18
12:20

как се отнасяте вие

pandazavur 12:20
12:23

и как ще я възприемат нашите деца.

pandazavur 12:23
12:26

Моделите понякога избледняват на заден план.

pandazavur 12:27
12:30

Интуитивно е просто друга дума за познато.

pandazavur 12:30
12:32

Така вашият модел е близък до реалността

pandazavur 12:32
12:34

и така се слива с емоциите,

pandazavur 12:34
12:37

и така вие често не знаете дали е там.

pandazavur 12:37
12:39

Подходящ пример за това

pandazavur 12:39
12:42

предлага свинския грип от миналата година.

anton545 12:42
12:44

Когато свинският грип се появи за първи път,

pandazavur 12:44
12:48

първоначалните новини преувеличиха проблема.

anton545 12:48
12:50

Така болестта имаше име,

anton545 12:50
12:52

което я правеше по-страшна от нормалния грип,

pandazavur 12:52
12:54

макар и нормалния грип да беше по-смъртоносен.

pandazavur 12:54
12:58

Хората си мислеха, че докторите трябва да са в състояние да се справят с него.

pandazavur 12:58
13:00

Така се създаде чувството, че се губи контрол.

pandazavur 13:00
13:02

И така тези две неща

pandazavur 13:02
13:04

преувеличиха риска.

anton545 13:04
13:07

С времето новината избледня,

pandazavur 13:07
13:09

можехме да си поемем глътка въздух,

pandazavur 13:09
13:11

а и хората свикнаха с новината.

pandazavur 13:11
13:14

Нямаше нови факти, но затова пък имаше по-малко страх.

pandazavur 13:14
13:16

До есента

pandazavur 13:16
13:18

хората си мислеха,

pandazavur 13:18
13:20

че лекарите вече са намерили решение на проблема.

anton545 13:20
13:22

И това е някакъв вид разклонение --

pandazavur 13:22
13:24

хората трябваше да избират

anton545 13:24
13:28

между страх и приемане на фактите --

anton545 13:28
13:30

всъщност страх и безразличие --

pandazavur 13:30
13:33

те сякаш избраха подозрение.

pandazavur 13:33
13:36

Когато ваксината се появи миналата зима,

pandazavur 13:36
13:39

изненадващо голям брой хора

anton545 13:39
13:42

отказа да се ваксинира --

pandazavur 13:43
13:45

това е добър пример

anton545 13:45
13:48

как се променя усещането за сигурност на хората, как се променят техните модели --

pandazavur 13:48
13:50

по някакъв хаотичен начин,

pandazavur 13:50
13:52

без постъпване на нова инфомация,

pandazavur 13:52
13:54

без нещо да се е променило.

pandazavur 13:54
13:57

Това се случва многократно.

pandazavur 13:57
14:00

И тук искам да усложня още малко картината.

pandazavur 14:00
14:03

Вече имаме чувство, модел, реалност.

pandazavur 14:03
14:05

Аз имам доста релативистичен поглед към сигурността.

pandazavur 14:05
14:08

Мисля, че зависи от наблюдателя.

pandazavur 14:08
14:10

В повечето решения

pandazavur 14:10
14:14

участват редица хора.

anton545 14:14
14:16

Участници,

pandazavur 14:16
14:19

правещи различни сметки,

pandazavur 14:19
14:21

ще се опитат да повлияят на решението.

pandazavur 14:21
14:23

Аз наричам това тяхната програма.

pandazavur 14:23
14:25

И вие виждате такава програма в

anton545 14:25
14:28

маркетинга, политиката --

pandazavur 14:28
14:31

в опит да ви убедят да изберете един модел пред друг,

pandazavur 14:31
14:33

или да игнорирате модела

pandazavur 14:33
14:36

и да се доверите на чувствата си,

pandazavur 14:36
14:39

маргинализирайки хора с модели, които не харесвате.

pandazavur 14:39
14:42

Това не е необичайно.

pandazavur 14:42
14:45

Много добър пример за това е рискът от тютюнопушенето.

pandazavur 14:46
14:49

През последните 50 години рискът от тютюнопушене

pandazavur 14:49
14:51

показва как един модел се променя

pandazavur 14:51
14:54

и също така показва как индустрията се бори

pandazavur 14:54
14:56

с модел, който не харесва.

pandazavur 14:56
14:59

И нека сега да направим сравнението с дебата против пасивното тютюнопушене

pandazavur 14:59
15:02

преди 20 години.

pandazavur 15:02
15:04

Замислете се също така за предпазните колани в колите.

pandazavur 15:04
15:06

Когато бях дете никой не носеше предпазни колани.

pandazavur 15:06
15:08

В момента никое дете няма да ви позволи да карате,

pandazavur 15:08
15:10

ако не носите предпазен колан.

pandazavur 15:11
15:13

Сравнете това с дискусията с въздушните възглавници в колите

pandazavur 15:13
15:16

преди 30 години.

pandazavur 15:16
15:19

Всички примери за модели показват как те са се променили.

pandazavur 15:21
15:24

Това което научаваме е, че да промениш модел е трудно.

pandazavur 15:24
15:26

Сложно е да отстраниш модел.

pandazavur 15:26
15:28

Ако моделите съвпадат с емоциите ви,

pandazavur 15:28
15:31

вие дори не забелязвате, че те съществуват.

pandazavur 15:31
15:33

Съществува още едно когнитивно изкривяване на реалността.

anton545 15:33
15:35

Ще го нарека предразположение към потвърждението.

pandazavur 15:35
15:38

Ние сме склонни да приемаме факти,

pandazavur 15:38
15:40

които потвърждават нашите вярвания

pandazavur 15:40
15:43

и отхвърлят факти, които противоречат на нашите вярвания.

pandazavur 15:44
15:46

Така игнорираме доказателства срещу нашия модел,

pandazavur 15:46
15:49

дори когато те са убедителни.

pandazavur 15:49
15:52

Трябва да станат много убедителни преди да им обърнем внимание.

pandazavur 15:53
15:55

Трудно е да си създадем модели, които да са валидни през дълги периоди от време.

anton545 15:55
15:57

Глобалното затопляне е един добър пример за това.

pandazavur 15:57
15:59

Ужасно трудно ни е

pandazavur 15:59
16:01

да създадем модели, които се простират до 80 години.

pandazavur 16:01
16:03

Можем да направим модел до следващата реколта.

anton545 16:03
16:06

Често можем да проектираме модел, докато децата ни порастнат.

pandazavur 16:06
16:09

Но 80 години надминават способностите ни.

pandazavur 16:09
16:12

Така това също е труден модел за приемане.

pandazavur 16:12
16:16

Може два модела да съжителстват едновременно в главата ни,

pandazavur 16:16
16:19

а има и друг проблем,

pandazavur 16:19
16:22

при който вярваме едновременно в две неща

pandazavur 16:22
16:24

или имаме когнитивен дисонанс в главата ни.

anton545 16:24
16:26

Накрая,

pandazavur 16:26
16:29

новият модел ще замени стария.

pandazavur 16:29
16:32

Силни емоции също могат да създадат модел.

pandazavur 16:32
16:35

11 септември създаде модел за сигурността

pandazavur 16:35
16:37

в главите на много хора.

pandazavur 16:37
16:40

Това важи и за личен опит с престъпността,

pandazavur 16:40
16:42

страхове за личното здраве,

pandazavur 16:42
16:44

страхове от епидемия разпространени в новините,

pandazavur 16:44
16:46

Тези събития са дефинирани от психиатрите,

pandazavur 16:46
16:48

като сигнални събития.

pandazavur 16:48
16:51

Те могат да създадат модел мигновено,

pandazavur 16:51
16:54

защото са много емоционални.

pandazavur 16:54
16:56

Така в модерния технологичен свят,

pandazavur 16:56
16:58

ние често не притежаваме необходимия опит,

pandazavur 16:58
17:00

за да отсъдим дали един модел е правилен или не.

pandazavur 17:00
17:02

Така ние се доверяваме на други. Доверяваме се на заместници,

pandazavur 17:02
17:06

Това работи до момента, докато служи да коригира останалите.

pandazavur 17:06
17:08

Ние се доверяваме на правителствени агенции

pandazavur 17:08
17:13

да ни кажат дали лекарствата са безопасни.

pandazavur 17:13
17:15

Аз долетях вчера,

pandazavur 17:15
17:17

без да проверя лично дали самолетът е в изправност.

pandazavur 17:17
17:19

Доверих се на друг

pandazavur 17:19
17:22

да реши дали самолетът ми е сигурен.

pandazavur 17:22
17:25

Ние седим в залата и никой не се страхува, че покривът ще се срути над главите ни,

pandazavur 17:25
17:28

не защото някой от нас го е проверил,

pandazavur 17:28
17:30

а защото вярваме,

pandazavur 17:30
17:33

че наредбите за строителство тук са достатъчно добри.

pandazavur 17:33
17:35

Това е модел, който ние приемаме

pandazavur 17:35
17:37

до голяма степен на доверие.

pandazavur 17:37
17:40

И това е добре.

anton545 17:42
17:44

Това, което обаче искаме е

pandazavur 17:44
17:46

хората да опознаят

anton545 17:46
17:48

достатъчно по-добри модели --

anton545 17:48
17:50

които да са рефлектирали в чувствата им --

pandazavur 17:50
17:54

за да им помогнат да взимат правилни решения свързани със сигурността.

pandazavur 17:54
17:56

Когато тези излязат от синхрон,

pandazavur 17:56
17:58

вие имате два избора.

pandazavur 17:58
18:00

Единият е да промените чувствата на хората,

pandazavur 18:00
18:02

като се отнесете пряко към тях.

pandazavur 18:02
18:05

Това е манипулация, която обаче може да проработи.

pandazavur 18:05
18:07

Вторият, по-честен начин е

pandazavur 18:07
18:10

наистина да подобрите модела.

pandazavur 18:11
18:13

Промените се случват бавно.

pandazavur 18:13
18:16

Дискусията с тютюнопушенето отне 40 години

pandazavur 18:16
18:19

и това беше сравнително лесен дебат.

pandazavur 18:19
18:21

Някои от тези неща са трудни.

pandazavur 18:21
18:23

Подчертавам наистина сложни.

pandazavur 18:23
18:25

Информацията изглежда като единствената ни надежда.

pandazavur 18:25
18:27

И аз ви излъгах.

pandazavur 18:27
18:29

Спомнете си, когато ви разказах за чувствата, моделите и реалността.

pandazavur 18:29
18:32

Казах ви, че реалността не се променя. Всъщност дори и тя се променя.

pandazavur 18:32
18:34

Ние живеем в технологичен свят;

pandazavur 18:34
18:37

реалността се променя непрекъснато.

pandazavur 18:37
18:40

Така може би за първи път в човешката история ще имаме случай,

pandazavur 18:40
18:43

в който чувствата следват моделите, моделите реалността, а реалността се променя.

pandazavur 18:43
18:46

Така те може никога да не се настигнат.

pandazavur 18:47
18:49

Ние не знаем какво ще се случи.

pandazavur 18:49
18:51

Но в дългосрочен план

pandazavur 18:51
18:54

чувствата и действителността са важни.

pandazavur 18:54
18:57

Искам да приключа с две кратки истории, които ще покажат нагледно какво имам предвид.

pandazavur 18:57
18:59

Не знам дали някой си спомня, но през 1982

pandazavur 18:59
19:02

имаше кратка епидемия

pandazavur 19:02
19:04

от отравяне с Tylenol в Съединените Щати.

pandazavur 19:04
19:07

Историята е ужасяваща. Някой взима бутилка Tylenol,

pandazavur 19:07
19:10

добавя отрова в нея, затваря я и я поставя обратно на рафта,

pandazavur 19:10
19:12

Някой друг я купува и умира.

pandazavur 19:12
19:14

Това ужаси хората.

pandazavur 19:14
19:16

Случиха се още няколко подобни атаки.

pandazavur 19:16
19:19

При тях не съществуваше реален риск, но хората бяха уплашени.

pandazavur 19:19
19:21

И така

pandazavur 19:21
19:23

беше създадена цяла индустрия срещу манипулация на лекарства.

pandazavur 19:23
19:25

Така се появиха запечатаните капачки на лекарствата.

pandazavur 19:25
19:27

Това е пълен театър на сигурността.

pandazavur 19:27
19:29

Опитайте се като домашно да измислите 10 начина да заобиколите предпазващите капачки.

anton545 19:29
19:32

Ще ви подскажа един начин -- със спринцовка.

pandazavur 19:32
19:35

Но тази сигурност кара хората да се чувстват по-добре.

pandazavur 19:35
19:37

Подпомага чувството им за сигурност

pandazavur 19:37
19:39

да съвпадне с реалността.

pandazavur 19:39
19:42

Последната история е за моя приятелка, която роди преди няколко години.

pandazavur 19:42
19:44

Аз я посетих в болницата.

pandazavur 19:44
19:46

Там стана ясно, че при раждането на бебето и майката

pandazavur 19:46
19:48

се поставят идентификационни гривни,

pandazavur 19:48
19:50

които са свързани,

pandazavur 19:50
19:52

така ако различен човек от майката вземе бебето,

pandazavur 19:52
19:54

ще се задейства аларма.

pandazavur 19:54
19:56

Казах, че това е доста хубаво.

pandazavur 19:56
19:58

Но се чудя колко често срещано е да ти откраднат бебето

pandazavur 19:58
20:00

от болницата.

pandazavur 20:00
20:02

Прибрах се в къщи и проверих.

anton545 20:02
20:04

Оказа се, че това никога не се е случвало.

pandazavur 20:04
20:06

Но ако се замислите,

pandazavur 20:06
20:08

ако сте на мястото на болницата

pandazavur 20:08
20:10

и трябва да вземете бебето за изследвания

pandazavur 20:10
20:12

от стаята на майката му

anton545 20:12
20:14

е по-добре да разиграете някакъв добър театър,

pandazavur 20:14
20:16

иначе тя ще ви извие ръцете.

pandazavur 20:16
20:18

(Смях)

pandazavur 20:18
20:20

Така че е важно за всички нас,

pandazavur 20:20
20:22

тези които дефинират сигурността,

pandazavur 20:22
20:25

тези които изработват законодателството за сигурността

pandazavur 20:25
20:27

или дори работят с обществени въпроси, които

pandazavur 20:27
20:29

засягат сигурността:

pandazavur 20:29
20:32

Не става въпрос само за реалност, става въпрос за сигурност и реалност.

pandazavur 20:32
20:34

Важно е да се разбере,

pandazavur 20:34
20:36

че те са почти сходни.

pandazavur 20:36
20:38

Същественото е това, че ако чувствата ни отговарят на реалността,

pandazavur 20:38
20:40

ние взимаме по-добри решения.

pandazavur 20:40
20:42

Благодаря ви!

anton545 20:42
20:44

(Аплодисменти)