Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Message for Humanity: We all want peace

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Единствениот излез На каков мир мислам и по каков мир ние трагаме? Не на Американски пактови и присили во светот од Американските воени оружја. Не на мирот на гробовите или на сигурноста на робовите Зборувам за вистински мир Онаков мир кој го прави животот на Земјата вреден за живеење и онаков што им овозможува на луѓето и нациите да растат и надеж, дека можат да изградат подобар живот за нивните деца не само мир за Американци, туку мир за сите мажи и жени. Не само мир во нашето време, туку мир за сите времиња... Знам дека се прaшувавте денес "Уште колку долго ќе трае?" Некоj прашува колку долго предрасудите ќе ги заслепуваат визиите на луѓето Јас ви кажувам ова попладне, колку и да е тежок моментот колку и да е фрустрирачки часот Но,нема да биде за долго.. бидејќи вистината срушена на земја ќе стане повторно! Колку долго? - Не долго! Бидејќи ниедна лага не може да живее вечно Колку долго? - Не долго! Секое живо суштество, независно дали е политичар, бизнисмен, или обичен човек како мене, на улица Наша обрвска е, како човечки суштества, да го разбереме огромното страдање, мизерија и збунетост што постојат во светот. И наша одговорност е да го промениме сето тоа! Не е на политичарите, не е на бизнисмените, не е на научниците. Наша одговорност е! Ни треба многу љубов за да простиме и ни треба многу понизност за да заборавиме Не постои комплетно простување ако притоа не сме заборавиле. Се додека не сме заборавиле, не сме простиле целосно. И вака се повредуваме меѓусебно Се враќаме исто така и на тоа од вчера Продолжуваме да се повторуваме Тоа значи дека не сме заборавиле Понижувачки ни е да заборавиме Јас не гледам дека се околу мене се менува, умира Постои основа за се штоја менува Животната Сила која е постојана и што држи се заедно, што создава,раствора и пресоздава Таа создавачка Сила или Дух, е Бог И бидејќи ништо друго што чувствувам само преку сетилата, не може и нема да се одржи - Тој самиот го може тоа А дали е оваа Сила добронамерна или злобна? Ја гледам како чисто добронамерна, бидејќи можам да видам дека во средината на смртта - животот продолжува, во средината на невистината - вистината трае, светлината сред темнината опстојува. Значи сфаќам дека Бог е Живот, Вистината, Светлоста. Тој е Љубов. Тој е Врховното Добро. Жал ми е, но јас не сакам да бидам император. Тоа не е мојата работа. Не сакам да владее или да освојува некој. Јас би сакал да им помогнам на сите, ако е можно - Евреин, атеист, црнец, белец. Сите ние сакаме да си помагаме еден на друг. Човечките суштества се такви. Сакаме да живееме со меѓусебната среќа - не со меѓусебната мизерија Не сакаме да се мразиме и презираме меѓу себе Во овој свет има простор за сите и за добрата земјата е богата, и може да обезбеди за сите.Начинот на живот може да биде слободен и прекрасен! Тоа е само избор. Без напор, без труд, без работа, без штедење пари - само избор. Токму сега Помеѓу стравот и љубовта. Очите на стравот сакаат да ставите посигурни брави на Вашите врати, да купите пиштоли, да се затворите. Очите на љубовта се тие што велат: "Сите сме едно." Еве нешто што можеме да сториме веднаш, за да добиеме подобар свет Да направиме подобро "возење" Помислете на сите пари што ги трошиме сега за оружје и одбрана наместо да ги трошиме за хранење, облекување, образување на сиромашните во светот така што ниедно живо суштество нема да биде исклучено, па ќе можеме да ја истражуваме вселената! Заедно! И внатрешната и надворешната! Засекогаш! Мир. Ви благодарам многу, се надевам дека уживавте,

Video Details

Duration: 4 minutes and 53 seconds
Country: United States
Language: English
Views: 166
Posted by: gabssnake on Mar 3, 2010

Message for humanity - John F Kennedy, Martin Luther King Jr, Jiddu Krishnamurti, Madre Teresa de Calcuta, Mahatma Gandhi, Charles Chaplin, Bill Hicks...

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.