Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Kissing Hank's Ass (2013

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
ببينم يکشنبه [جمعه] چيکاره اين؟ چطور مگه؟ ما مي ريم پاچه خاري «هنک»، مي خواين شمام با ما بياين؟ هنک کيه؟! چرا من بايستي بخوام پاچه خاري شو بکنم؟ اگه پاچه خاري هنک رو بکنين، يک ميليون دلار بهتون مي ده، ولي اگه نکنين، دهنتون رو سرويس مي کنه چي!؟ ببين، هنک يه ميلياردر خيّره، اين شهر رو اون ساخته. صاحاب شهره هر کاري دلش بخواد مي تونه بکنه. دوست داره يه ميليون دلاربهتون بده ولي تا پاچه خاري شو نکنين نميده اينکه اصلا منطقي نيست، چرا بايستي کسي بخواد يه ميليون دلار...!؟ ببينم واقعا يه ميليون دلارو نمي خواي!؟ يعني ارزش يه ذره پاچه خاري رو نداره؟ خب شايد... اگه واقعي باشه... خب پس با ما بياين بريم پاچه خاري هنک شما زياد پاچه خاري شو مي کنين؟ آره بابا، هميشه يک ميليون تون رو داده؟ آدم تا زماني که شهرو ترک نکنه نمي تونه پول رو بگيره خب پس چرا همين الان از شهر نمي رين؟ آخه تا وقتي که هنک نگفته نمي شه از شهر بري! اونجوري که پولي بهت نمي ده تازه دهنتو هم سرويس مي کنه شما کسي رو مي شناسين که پاچه خاري شو کرده باشه و شهرو ترک کرده باشه و يه ميليون دلارو گرفته باشه؟ خب مادر من که دايم پاچه خاري هنکو مي کرد پارسال از شهر رفت،حتم دارم پول رو گرفته صبر کن ببينم، از وقتي رفته ديدينش؟ معلومه که نه، هنک اجازه نمي ده پس چطو مطمئنين که پولو مي گيرين وقتي هنک اجازه نمي ده با کسي که پولو گرفته حرف بزنين؟ خب، قبل از ترک شهر، هنک هميشه يه کم پول بهت مي رسونه مثلا حقوق آدم زياد مي شه، يا بليط بخت آزمايي مي بره، يا يه بيست دلاري رو زمين پيدا مي کنه اين چه ربطي به هنک داره!؟ آهاااه!...هنک، يه «روابطي»داره به نظر من که يه کلاه برداري عجيب و غريبه پاي يه ميليون دلار پول وسطه ها! واقعا مي خواين بي خيالش بشين؟ هه!...تازه،اگه پاچه خاري شو نکنين.......دهنتون رو سرويس مي کنه خب اگه مي شد شخصا ببينمش و باهاش حرف بزنم.... نه، هيچ کسي هنک رو نمي بينه، هيچ کسي هم باهاش حرف نمي زنه پس شما چطوري پاچه شو مي خارونين!؟ خب،بعضي وقتا فقط تو خيال پاچه ش غرق مي شيم و [روي بال باد] خاروندنو به سمتش فوت مي کنيم وقتاي ديگه پاچه خاري«کارل»رو مي کنيم. کارل هم مراتب پاچه خاري مون رو به هنک مي رسونه کارل ديگه کيه!؟ دوست جون جوني مونه. کلي چيز درباره ي پاچه خاري هنک يادمون داده، اونم فقط در ازاي دعوت به چند وعده شام بعد شمام همينطوري چشم بسته حرف کارل رو که هنک وجود داره قبول کردين؟! اينکه هنک مي خواد که پاچه خاري ش رو بکنين؟ که بهتون يک ميليون دلار مي ده؟ نه بابا، کارل يه نامه از هنک داره، از سال ها قبله. همه چيو توش توضيح داده. اينم يه نسخه ازش. بيا خودت بخون شماره 1: پاچه خاري هنک رو بکن، وقتي از شهر بري يه ميليون دلار بهت ميده شماره 2 : هميشه در نوشيدن مشروب ميانه روي کن شماره 3 : دهن اونهايي رو که مثل شما نيستن سرويس کن چي!؟ شماره 4 : رژيم غذايي خوب داشته باش شماره 5 : هنک خودش اين فرامين رو ديکته کرده شماره 6 :ماه از پنير سبز ساخته شده!!؟ شماره 7 : هر چي که هنک مي گه درسته شماره 8 : بعد از دستشويي دستاتو بشور // خيلي خوب شماره 9 : هيچ وقت مشروب نخور شماره 10 : سوسيس رو هميشه لاي نون بخور، بدون چاشني!؟؟ شماره 11 : پاچه خاري هنک رو بکن و الا دهنت رو سرويس مي کنه کف کردين!؟ بابا اين که نوشته ي خود کارله! همين جا نوشته آره ديگه، شماره 5 هم گفته که هنک خودش اين فرامين رو ديکته کرده تو که گفتي هيچ کس نمي تونه هنک رو ببينه؟ خب الان که نه، ولي قديما با بعضيا حرف زده تو که گفتي هنک آدم خيِّريه، کدوم آدم خيرخواهي دهن ملتو سرويس مي کنه فقط به اين خاطر که باهاش متفاوتن؟ اين خواسته ي هنکه، حق هم هميشه با هنکه از کجا مي دوني؟ چون شماره 7 مي گه که هر چي که هنک مي گه درسته! همين واسه من بسه شايدم رفيق تون کارل، همه ي اينها رو از خودش در آورده عمرا، شماره 5 مي گه که همه ي اينها رو هنک خودش ديکته کرده تازه، شماره 2 مي گه تو مشروب خوردن مدارا کن، 4 مي گه رژيم غذايي خوب داشته باش شماره 8 مي گه دستات رو بعد از دستشويي رفتن بشور. ديگه همه مي دونن که اينا درستن، پس بايد بقيه ش هم درست باشه آخه 9 مي گه مشروب نخور که خيلي با شماره 2 جور در نمياد.شماره شش هم ميگه جنس ماه از پنير سبزه،که خيلي واضحه غلطه نه،9 فقط شماره 2 رو روشن تر کرده، در مورد شش هم،من مطمئنم که هيچ کدوم تون تا حالا ماه نرفتين،پس نمي تونين با قاطعيت بگين که غلطه ما به ماه رفتيم، از جنس پنير هم نيست هنک مي گه هست، و ما مي دونيم که هنک راست مي گه مي دونيم!؟ بله، چون شماره 7 مي گه که هنک راست مي گه اوکي، هنک راست مي گه چون فرامين اينطور مي گن و فرامين درست هستن چون هنک اونا رو گفته!؟ اينکه هيچ فرقي با اين نداره که بگي هنک راست مي گه چون خودش مي گه راست مي گه باريکلا، بالاخره گرفتي. خيلي کيف مي ده وقتي مي بيني يه نفر طرز فکر هنک رو متوجه مي شه ا...ه... ولش کن! قضيه سوسيس چيه!؟ اوم، سوسيس فقط داخل نون، بدون چاشني.هر جور ديگه ش غلطه، اين روش هنکه خب اگه نون نداشته باشم چي؟ ديگه نه نون نه سوسيس! سوسيس بدون نون کاملا غلطه هيچ مايه اي، سسي نميشه بش زد؟ اوه، لطفا درست حرف بزن! هر جور افزودني ممنوعه پس سوسيس خرد کرده توي سالاد به کللللل ممنوعه!؟ داري جدّي مي گي!؟ من که ديگه نيستم سوسيس خرد کرده حال بهم زنه. فقط يک آدم مريض منحرف چنين کاري مي کنه خيلي هم خوبه، من که هميشه مي خورم او..ه.. خب اگه مي دونستم که اصلا وقتم رو تلف نمي کردم وقتي هنک دهنتون رو سرويس کرد، من همونجاها وايسادم دارم يک ميليون دلارمو مي شمرم و بهتون مي گم : نگفتم!؟

بعدش جاي شما هم پاچه خاري هنکو خواهم کرد <u><i><font color=#E6E600><b>پاچه خاري هنک</b></font></i></u> <u><i><font color=#FFFF00><b>برگردان : دانيال جعفري</b></font></i></u>

Video Details

Duration: 6 minutes and 37 seconds
Country: United States
Language: English
Genre: Animated
Views: 4,489
Posted by: sepehr on Apr 16, 2014

Isn't a million dollars worth a little kiss on the ass?

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.