Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Patterns of Evidence_ The Exodus - Full Trailer

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Het hele verhaal, van het begin van het verblijf in Egypte... ...de slavernij, Mozes en de uittocht... ...de verovering van het beloofde land... ...het is er allemaal, in een nette tijdlijn... ...maar het is veel te vroeg. Ik geloof niet dat er ook maar een gebeurtenis is die erop lijkt. Deze persoon kan dit niet hebben gezien, hij heeft het zich verbeeld. Ik ben tegen aanpassingen in de chronologie. Er is niets dat hier op lijkt in de hele Egyptische geschiedenis. Als je die steden vergelijkt... ...komen het verhaal van de Bijbel en de archeologie enorm goed overeen. Tot nog toe is er geen gedocumenteerd bewijs van de uittocht. De uittocht is niet gebeurd zoals het in de tekst is beschreven. Hoe kunnen we dàt bewijzen? Je kijkt naar een instortende Egyptische beschaving... ...en dààr vind je Mozes en de uittocht. Als we kunnen bewijzen dàt er al een uittocht was... Ik denk dat iedereen op dit terrein bevooroordeeld is. Of het nu waar wàs of niet, het ìs waar... ...en dat zijn twee verschillende dingen. [Je weet nooit] [waar een geloofscrisis] [je naar zal leiden] I-S-RA-EL, Israël De kans is groot, dat we hier Jozua's verovering zien. Ik vind het vervelend om mensen teleur te stellen, ...maar we hebben geen enkel bewijs... ...voor een volksverhuizing... ...van een volk dat van het ene land naar het andere is verhuisd. Er zijn geen archeologische bronnen... ...die kunnen bewijzen dat dit heeft plaatsgevonden. We hebben geen bewijs. Als men vertelt dat Jericho niet bestond... ...toen Jozua het beloofde land veroverde... ...en dat daarom Jozua fictie is... ...en dat daarom de verovering fictie is... ...waarom stellen we niet de eenvoudige vraag: "Wanneer werd Jericho verwoest?" Om de vroege geschiedenis te kunnen reconstrueren... ...hangt veel van die antwoorden af. Denkt u dat dit Jozef is? Òf het is Jozef, òf het is iemand die er wel erg veel op lijkt. We hebben graven, die overduidelijk van buitenlanders zijn, ...Semieten, dat kunnen we aan het aardewerk zien... ...aan de wapens, deze on-Egyptische dolken, ...ze hebben soms ezels bij zich begraven, ...dat is geen Egyptisch gebruik. Dit is wezenlijk bewijs over de tijd... ...toen de Israëlieten als slaven in Egypte waren. We waren slaven? Waarom? Als je een verhaal verzint, dan verzin je toch een betere dan dit? Kijk naar je bewijs, en... ...trek een conclusie gebaseerd op het bewijs. Dus er is een connectie tussen het bijbelverhaal en deze tabletten? We hebben een naam die identiek is, ...we hebben een tablet die opgegraven is, ...met de naam Jabin erop. En in het verhaal van Jozua... ...doodt Jozua koning Jabin van Hazor. Hoe komt het dat we nooit over deze vondsten horen? Omdat in het schema dat door wetenschappers wordt gebruikt... ...om deze gebeurtenissen te dateren... ...ze veel te vroeg zijn. We zullen er hier of daar 10 jaar naast zitten, ...maar er is echt niet genoeg om eeuwen te verschuiven. Dit zou een hoop van hun boeken ondermijnen, toch? Dat zou het zeker, ja. Zoeken naar bewijs: Zoeken naar bewijs: E Zoeken naar bewijs: EX Zoeken naar bewijs: EXO Zoeken naar bewijs: EXOD Zoeken naar bewijs: EXODU Zoeken naar bewijs: EXODUS Verkrijgbaar bij Weet-magazine.nl Vertaling: Douwe J. Tiemersma In opdracht van Logos Instituut

Video Details

Duration: 3 minutes and 40 seconds
Country:
Language: English
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 14
Posted by: tieme002 on Aug 29, 2016

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.