Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

16.09.2015 Rafal Gawronski, Rabe, falszywka, prawdziwe nazwisko Simon Eliot, wywiad Iranu ujawnia kalifa ISIS, chucpa

1 (1 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 2 minutes
Year: 2015
Country: Poland
Language: Polish
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Producer: monitor-polski.pl
Director: Podlecki
Views: 383
Posted by: sowa on Sep 24, 2015

16.09.2015 Rafal Gawronski, Rabe, falszywka, prawdziwe nazwisko Simon Eliot, wywiad Iranu ujawnia kalifa ISIS, chucpa https://www.youtube.com/watch?v=Y8rgbg0RFWo

Frassatti-Gawrońska za osobistym wstawiennictwem Mussoliniego u Hitlera wywiozła z Polski po wrześniu 1939 r 300 osób żydoskiego pochodzenia,
m.in. żonę gen. Sikorskiego

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.