Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of The Crisis of Credit Visualized in Slovak

Last Modified By Time Content
mikulas123 00:02
00:07

Názorne vysvetlená úverová kríza

mikulas123 00:09
00:11

Čo je to úverová kríza?

mikulas123 00:11
00:13

Je to celosvetové finančné fiasko

mikulas123 00:13
00:16

s termínmi, s ktorými ste sa pravdepodobne už stretli, ako sú

mikulas123 00:16
00:17

RIZIKOVÉ HYPOTEKÁRNE POŽIČKY

mikulas123 00:17
00:19

ZAISTENÉ DLHOVE OBLIGÁCIE (CDO)

mikulas123 00:19
00:21

ZAMRZNUTÉ ÚVEROVÉ TRHY

mikulas123 00:21
00:23

a CREDIT DEFAULT SWAPS (swapy úverového zlyhania)

mikulas123 00:23
00:25

Koho kríza postihla?

mikulas123 00:25
00:26

KAŽDÉHO

mikulas123 00:26
00:28

Ako k nej došlo?

mikulas123 00:28
00:29

Nuž takto

mikulas123 00:29
00:32

Úverová kríza dáva dokopy dve skupiny ľudí:

mikulas123 00:32
00:34

Vlastníkov domov a investorov

mikulas123 00:34
00:37

Vlastníci domov reprezentujú svoje hypotéky

mikulas123 00:37
00:40

a investori reprezentujú svoje peniaze.

mikulas123 00:40
00:42

Tieto hypotéky reprezentujú domy

mikulas123 00:42
00:45

a tieto peniaze reprezentujú veľké inštitúcie

mikulas123 00:45
00:47

ako sú penzijné fondy, poisťovacie spoločnosti,

mikulas123 00:47
00:50

kontrolované investičn fondy (sovereign funds), otvorené investičné fondy a pod.

mikulas123 00:50
00:53

Tieto skupiny spája finančný systém

mikulas123 00:53
00:56

skupina bánk a sprostredkovateľov známa pod menom

mikulas123 00:56
00:58

WALL STREET

mikulas123 00:58
00:59

Aj keď to tak azda nemusí vyzerať,

mikulas123 00:59
01:02

tieto banky na Wall Street sú tesne prepojené s týmito

mikulas123 01:02
01:04

inštitúciami na Main Street.

mikulas123 01:04
01:07

Aby sme pochopili ako, prejdime si to od začiatku.

mikulas123 01:07
01:12

Pred rokmi investori sedeli na svojej kope peňazí

mikulas123 01:12
01:14

a hľadali dobrú investíciu, aby z tých peňazí

mikulas123 01:14
01:16

urobili ešte viac peňazí.

mikulas123 01:16
01:18

Obyčajne idú za Americkou centrálnou bankou (US Federal Reserve),

mikulas123 01:18
01:20

kde si kupujú krátkodobé vládne dlhopisy,

mikulas123 01:20
01:22

ktoré podľa ich presvedčenia sú tou najbezpečnejšou investíciou,

mikulas123 01:22
01:23

ALE

mikulas123 01:23
01:26

Po prasknutí špekulatívnej bubliny internetových firiem a najmä po 11. septembri

mikulas123 01:26
01:29

prezident Americkej centrálnej banky Alan Greenspan

mikulas123 01:29
01:34

znížil úroky na púhe 1% s cieľom udržať silu ekonomiky.

mikulas123 01:34
01:38

Jedno percento je veľmi nízka návratnosť a tak investori povedali:

mikulas123 01:38
01:40

Nie, ďakujeme.

mikulas123 01:40
01:44

Na druhej strane to znamená, že banky na Wall Street môžu si požičiavať

mikulas123 01:44
01:46

od Americkej centrálnej banky za púhe 1%

mikulas123 01:46
01:49

a keď k tomu pripočítame prebytky od

mikulas123 01:49
01:51

Japonska, Číny a z krajín Stredného východu

mikulas123 01:51
01:54

získame výdatný zdroj lacného úveru.

mikulas123 01:54
01:57

Vďaka tomu je pre banky jednoduché požičiavať si peniaze,

mikulas123 01:57
02:00

vďaka čomu sa vášnivo vrhli na využívanie

mikulas123 02:00
02:03

tzv. LEVERAGE (= pákového efektu)

mikulas123 02:03
02:06

LEVERAGE (čiže tzv. pákový efekt) spočíva v požičiavaní si peňazí s cieľom výrazne umocniť výsledok obchodu.

mikulas123 02:06
02:09

Pozrime sa, ako to funguje:

mikulas123 02:09
02:12

Pri bežnom obchode si človek s 10 tisíc dolármi

mikulas123 02:12
02:15

kúpi krabicu za 10 000 dolárov,

mikulas123 02:16
02:21

a potom ju predá za 11 tisíc dolárov.

mikulas123 02:22
02:25

Má z toho zisk 1000 dolárov, čo je celkom dobrý obchod.

mikulas123 02:26
02:29

Avšak pri použití pákového efektu si človek s 10 000 dolármi

mikulas123 02:30
02:34

si požičia ďalších 990 000 (!) dolárov,

mikulas123 02:38
02:41

takže vďaka tomu má k dispozícii 1 milión dolárov.

mikulas123 02:41
02:44

Za tieto peniaze si kúpi 100 krabíc

mikulas123 02:44
02:47

Za tieto peniaze si kúpi 100 krabíc

mikulas123 02:48
02:53

a tie potom predá za 1 100 000 dolárov,

mikulas123 02:56
03:02

vráti 990 000 + zaplatí 10 000 úroky

mikulas123 03:02
03:07

a z počiatočných 10 000 má zrazu 90 000 dolárov čistý zisk

mikulas123 03:07
03:10

na rozdiel od prvého chlapíka, ktorý má iba púhych 1000 dolárov.

mikulas123 03:10
03:13

Vďaka pákovému efektu sa z dobrých obchodov stávajú obchody vynikajúce.

mikulas123 03:13
03:16

Toto je jeden z významných spôsobov, akým banky zarábajú svoje peniaze

mikulas123 03:17
03:19

takže Wall Street si berie tony úverov,

mikulas123 03:20
03:25

robí s nimi senzačné obchody, ohromne bohatne

mikulas123 03:26
03:27

a potom peniaze vracia.

mikulas123 03:29
03:32

Investori to vidia a tiež sa na tom chcú priživiť,

mikulas123 03:32
03:34

takže Wall Street dostal nápad, že

mikulas123 03:34
03:37

môže spájať investorov s vlastníkmi domov

mikulas123 03:39
03:41

prostredníctvom hypoték.

mikulas123 03:44
03:46

Ako to v praxi funguje?

mikulas123 03:46
03:48

Rodina si chce kúpiť dom.

mikulas123 03:48
03:50

Preto šetrí na zaplatenie preddavku,

mikulas123 03:50
03:52

obráti sa na sprostredkovateľa hypoték,

mikulas123 03:52
03:56

tento zasa túto rodinu skontaktuje s požičiavateľom peňazí,

mikulas123 03:56
03:58

ktorý im poskytne hypotéku,

mikulas123 03:58
04:01

sprostredkovateľ zhrabne slušnú províziu,

mikulas123 04:01
04:04

rodina si kúpi dom a stane sa jeho vlastníkom.

mikulas123 04:04
04:07

Je to pre nich veľmi výhodné, pretože ceny domov

mikulas123 04:07
04:09

prakticky neprestajne rastú a rastú

mikulas123 04:09
04:11

a všetko funguje jedna radosť.

mikulas123 04:12
04:15

Jedného dňa veriteľ dostane telefonát od investičného bankára,

mikulas123 04:15
04:16

ktorý si chce kúpiť hypotéku.

mikulas123 04:17
04:20

Veriteľ mu ju predá za veľmi slušnú cenu,

mikulas123 04:21
04:24

investičný bankár si potom napožičia milióny dolárov,

mikulas123 04:24
04:27

kúpi za ne tisícky ďalších hypoték

mikulas123 04:27
04:30

a pekne si ich ukladá do peknej krabičky.

mikulas123 04:30
04:32

To znamená, že každý mesiac

mikulas123 04:32
04:37

dostáva platby od vlastníkov domov za všetky hypotéky v krabičke,

mikulas123 04:37
04:40

potom umožní svojim bankovým čarodejníkom,

mikulas123 04:40
04:43

aby použili finančnú mágiu,

mikulas123 04:43
04:46

čo v podstate znamená rozdelenie na tri diely:

mikulas123 04:46
04:49

1) bezpečné, 2) OK a 3) riskantné

mikulas123 04:49
04:52

tieto diely opäť zabalia do krabice

mikulas123 04:52
04:55

a nazvú to ZAISTENÉ DLHOVÉ OBLIGÁCIE

mikulas123 04:55
04:57

anglická skratka CDO

mikulas123 04:57
05:00

a CDO funguje ako tri stupňovité podnosy

mikulas123 05:01
05:04

ako peniaze prichádzajú, vrchný podnos sa plní ako prvý,

mikulas123 05:04
05:07

potom sa prelieva do prostredného

mikulas123 05:07
05:09

a to, čo zostane, do spodného

mikulas123 05:09
05:13

peniaze prichádzajú od vlastníkov domov, ktorí splácajú svoje hypotéky

mikulas123 05:13
05:16

keď niektorí vlastníci neplatia,

mikulas123 05:16
05:19

prichádza menej peňazí a najnižší podnos sa neplní,

mikulas123 05:19
05:22

takže spodný podnos je riskantnejší

mikulas123 05:22
05:24

a vrchný podnos je bezpečnejší,

mikulas123 05:24
05:27

aby sa kompenzovalo vyššie riziko

mikulas123 05:27
05:30

spodný podnos má vyššiu návratnosť,

mikulas123 05:30
05:33

zatiaľ čo návratnosť nižšieho je síce nižšia, ale aj tak celkom slušná,

mikulas123 05:33
05:37

Aby vrchný podnos bola ešte bezpečnejší, banky ho poistia

mikulas123 05:37
05:41

za malý poplatok nazvaný CREDIT DEFAULT SWAP, čiže Swap úverového zlyhania

mikulas123 05:41
05:45

Banky robia všetko pre to, aby ratingové agentúry

mikulas123 05:45
05:49

vrchný diel označili tromi AAA za bezpečnú investíciu

mikulas123 05:49
05:52

čo je najvyšší a najbezpečnejší rating

mikulas123 05:52
05:55

"OK diel" je označený tromi BBB, čo tiež nie je zlé

mikulas123 05:55
05:58

a s riskantným dielom sa už netrápia,

mikulas123 05:58
06:01

pretože vďaka ratingu troch AAA

mikulas123 06:01
06:04

investičný bankár dokáže predať bezpečný diel

mikulas123 06:04
06:07

investorom, ktorí majú záujem iba o bezpečné investície,

mikulas123 06:07
06:10

"OK diel" predá druhým bankárom

mikulas123 06:10
06:14

a riskatné diely zasa špekulatívnym hedžovým fondom i iným hazardným hráčom

mikulas123 06:14
06:17

investičný bankár zarobí milióny,

mikulas123 06:17
06:21

potom splatí, čo si požičal.

mikulas123 06:22
06:25

Takže konečne investori našli dobrú investíciu pre svoje peniaze,

mikulas123 06:25
06:28

oveľa lepšiu než 1% zo štátnych pokladničných poukážok.

mikulas123 06:28
06:31

Sú takí spokojní, že chcú viac dielov takýchto "zaistených" obligácií CDO.

mikulas123 06:31
06:34

Preto investičný bankár sa obracia na veriteľov,

mikulas123 06:34
06:37

chce viac hypoték,

mikulas123 06:37
06:40

veriteľ zasa pobáda sprostredkovateľov a chce viac vlastníkov domov,

mikulas123 06:40
06:42

ale sprostredkovatelia už nie sú schopní nájsť ďalších,

mikulas123 06:42
06:46

ktorí by spĺňali požiadavky pre poskytnutie hypotéky

mikulas123 06:46
06:50

ale majú nápad.

mikulas123 06:52
06:54

Keď vlastníci domov nie sú schopní splácať svoje hypotéky,

mikulas123 06:54
06:56

veriteľ dostane ich domy

mikulas123 06:56
06:59

a hodnota domov však ustavične stúpa,

mikulas123 06:59
07:02

pretože sú kryté, keď vlastníci domov nie sú schopní splácať

mikulas123 07:02
07:05

veritelia môžu začať zvyšovať riziko u nových hypoték,

mikulas123 07:05
07:07

nepožadovať preddavky

mikulas123 07:07
07:09

ani potvrdenie o príjme,

mikulas123 07:09
07:11

a vôbec žiadne dokumenty.

mikulas123 07:11
07:14

A to je presne to, čo robili.

mikulas123 07:14
07:17

Takže namiesto toho, aby požičiavali zodpovedným vlastníkom domov,

mikulas123 07:17
07:19

nazývaným Prvotriedni dlžníci

mikulas123 07:19
07:24

začali poskytovať hypotéky takým, ktorí boli ... nuž menej zodpovední

mikulas123 07:24
07:27

ide o tzv. rizikové hypotekárne pôžičky

mikulas123 07:27
07:30

Toto je ten bod obratu.

mikulas123 07:32
07:35

Takže tak ako vždycky, sprostredkovateľ hypoték

mikulas123 07:35
07:38

sprostredkoval kontakty medzi rodinou, požičiavateľom a hypotékou,

mikulas123 07:38
07:40

pričom dostal svoju províziu

mikulas123 07:40
07:43

rodina si kúpila veľký dom

mikulas123 07:43
07:46

veriteľ predal hypotéku investičnému bankárovi,

mikulas123 07:47
07:50

ktorý ju zasa pretransformoval na tzv. zaistené dlhové obligácie CDO

mikulas123 07:51
07:54

a začal predávať jednotlivé diely investorom a ostatným

mikulas123 07:54
08:00

Toto skutočne funguje perfektne a každý na tom bohatne!

mikulas123 08:00
08:04

nikto nemá starosti, pretože len čo predajú hypotéku ďalšiemu,

mikulas123 08:04
08:05

už je to jeho problém.

mikulas123 08:05
08:08

Ak by vlastníci domov neboli schopní splácať,

mikulas123 08:08
08:09

oni sa s tým netrápili

mikulas123 08:09
08:12

oni predávali svoje riziko ďalším a zarábali na tom milióny

mikulas123 08:12
08:16

je to ako keby si prehadzovali časovanú bombu ako horúci zemiak

mikulas123 08:17
08:20

preto neprekapuje, že vlastníci domov nie sú schopní splácať svoju hyporéku,

mikulas123 08:20
08:23

ktorá v tejto chvíli je vo vlastníctve bankára,

mikulas123 08:23
08:24

čo znamená, že

mikulas123 08:24
08:28

vyvlastní dom a jedna z jeho mesačných platieb sa premení na dom

mikulas123 08:28
08:30

nič sa nedeje,

mikulas123 08:30
08:32

dom ponúkne na predaj,

mikulas123 08:33
08:36

ale čoraz viac a viac jeho mesačných platieb

mikulas123 08:36
08:38

sa premieňa na domy.

mikulas123 08:40
08:44

Zrazu je na trhu strašne veľa domov ponúkaných na predaj,

mikulas123 08:44
08:47

takže ponuka je oveľa vyššia než dopyt

mikulas123 08:47
08:49

a ceny domov už viacej nestúpajú,

mikulas123 08:49
08:52

ba v skutočnosti prudko klesajú.

mikulas123 08:53
08:57

Toto vytvára zaujímavý problém pre vlastníkov domov, ktorí stále splácajú svoje hypotéky,

mikulas123 08:58
09:00

pričom všetky domy naokolo

mikulas123 09:00
09:01

sú ponúkané na predaj

mikulas123 09:01
09:04

hodnota ich domu klesá

mikulas123 09:04
09:07

a začnú si klásť otázku, prečo splácajú hypotéku 300 000 dolárov,

mikulas123 09:07
09:13

keď hodnota domu je teraz iba 90 000 doláov

mikulas123 09:13
09:16

preto sa rozhodnú, že nemá význam ďalej platiť,

mikulas123 09:16
09:18

aj keď by si to mohli dovoliť

mikulas123 09:18
09:20

a odídu zo svojho domu

mikulas123 09:20
09:23

prepadnuté hypotky sa množia a ceny prudko padajú.

mikulas123 09:23
09:26

Teraz investičný bankár má

mikulas123 09:26
09:29

krabicu plnú bezcenných domov

mikulas123 09:29
09:31

volá svoju kámošovi investorovi, aby mu predal svoje CDO

mikulas123 09:31
09:36

ale investor nie je taký hlúpy a povie "ďakujem, nemám záujem"

mikulas123 09:36
09:40

vie, že prúd peňazí vyschol

mikulas123 09:40
09:42

Bankár sa snaží predávať každému,

mikulas123 09:42
09:45

ale túto bombu si nik nechce kúpiť.

mikulas123 09:45
09:47

Je vyvedený z miery, pretože si požičal milióny,

mikulas123 09:47
09:52

niekedy aj miliardy dolárov, aby si kúpil túto bombu a teraz ich nedokáže splácať

mikulas123 09:52
09:55

a nech sa akokoľvek snaží, nevie sa ich zbaviť.

mikulas123 09:58
10:00

Nie je však v tom sám.

mikulas123 10:00
10:05

Investori si už kúpli tisíce týchto bômb,

mikulas123 10:05
10:07

veriteľ sa usiluje predať svoju hypotéku,

mikulas123 10:07
10:10

ale bankár o ňu nemá záujem

mikulas123 10:10
10:12

a sprostredkovateľ je mimo prevádzky

mikulas123 10:12
10:15

celý finančný systém zmrzol

mikulas123 10:15
10:18

všetko sa zadrháva

mikulas123 10:23
10:27

začína sa bankrotovať

mikulas123 10:27
10:29

ale to nie je všetko

mikulas123 10:29
10:32

investor volá vlastníkovi domu

mikulas123 10:32
10:35

a hovorí mu, že jeho investícia je bezcenná

mikulas123 10:35
10:40

a začínate vidieť, ako sa kríza zacykluje

mikulas123 10:41
10:45

Vitajte v úverovej kríze!