Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of The Crisis of Credit Visualized in Serbian

Last Modified By Time Content
cnik007 00:02
00:07

Svetska ekonomska kriza

cnik007 00:09
00:11

Šta je to Velika kriza

cnik007 00:11
00:13

To je svetski haos, FIJASKO

shone 00:13
00:16

uključujući termine za koje ste verovatno čuli

cnik007 00:16
00:17

Hipoteke

cnik007 00:17
00:19

Kolateralizovane duzničke obaveze

cnik007 00:19
00:21

Zamrznute kredite

shone 00:21
00:23

i kreditne razmene.

cnik007 00:23
00:25

Ko je pogodjen krizom

cnik007 00:25
00:26

SVI

cnik007 00:26
00:28

Kako se to desilo?

cnik007 00:28
00:29

Evo ovako

cnik007 00:29
00:32

Velika kriza je spojila dve velike grupe naroda

cnik007 00:32
00:34

Vlasnike kuća i Investitore

cnik007 00:34
00:37

Vlasnici kuća predstavljaju svoje hipoteke

cnik007 00:37
00:40

a Investitori predstavljaju svoj novac

cnik007 00:40
00:42

a Hipoteke predstavljaju kuće

cnik007 00:42
00:45

a novac predstavljaju velike institucije

cnik007 00:45
00:47

kao penzione fondove

cnik007 00:47
00:50

osiguravajuce kompanije

cnik007 00:50
00:53

Ove grupe su spojene finansijskim sistemom

cnik007 00:53
00:56

grupa banaka i brokera,poznati kao

cnik007 00:56
00:58

Wall street

cnik007 00:58
00:59

i ako ne izgleda tako

cnik007 00:59
01:02

ove banke na wall street-u su povezane sa

cnik007 01:02
01:04

kućama na main street-u

cnik007 01:04
01:07

Da bi razumeli,pocnimo od pocetka

cnik007 01:07
01:12

Godinama ranije,investitori su sedeli na gomili para

cnik007 01:12
01:14

trazili su dobru investiciju

cnik007 01:14
01:16

jos para....€

cnik007 01:16
01:18

Obicno bi otisli u Americku banku federalnih razervi

cnik007 01:18
01:20

gde su videli dobru investiciju

cnik007 01:20
01:22

verovatno je to najsigurnija investicija

cnik007 01:22
01:23

ALI

cnik007 01:23
01:26

11. Septembra

cnik007 01:26
01:29

vlasnik banke Alan Greenspan

cnik007 01:29
01:34

smanjio je kamatu na 1%

cnik007 01:34
01:38

1% je veoma mala investicija,zato su investitori rekli

cnik007 01:38
01:40

ne hvala

cnik007 01:40
01:44

Sa druge strane,ovo znaci da su banke na Wall street-u mogli da pozajme

cnik007 01:44
01:46

samo 1% prihoda

cnik007 01:46
01:49

na to dodaj prihode iz

cnik007 01:49
01:51

Japana,Kine i Srednjeg Istoka

cnik007 01:51
01:54

i eto ga,postoji jeftini prihodi

cnik007 01:54
01:57

Ovo predstavlja lak nacin da banke pozajme pare

shone 01:57
02:00

i da polude za

shone 02:00
02:03

LEVARGE-poluga(Leverage je mogućnost da pretvorite mali iznos u veliki pomoću poluge)

shone 02:03
02:06

POLUGA je pozajmljivanje para da se pojacaju dogovori

cnik007 02:06
02:09

Evo kako radi:

cnik007 02:09
02:12

U normalnom dugu neko sa 10 hiljada dolara

cnik007 02:12
02:15

kupi kutiju za 10 hiljada dolara

cnik007 02:16
02:21

on onda proda nekome,istu kutiju za 11 hiljada dolara

cnik007 02:22
02:25

i on ima profit od 1000 dolara

cnik007 02:26
02:29

ali neko sa 10 hiljada dolara

cnik007 02:30
02:34

moze da pozajmi 990 000 dolara

cnik007 02:38
02:41

tako ima milion dolara u rukama

cnik007 02:41
02:44

onda ode i kupi 100 kutija

cnik007 02:44
02:47

za 1 milion dolara

cnik007 02:48
02:53

a onda on proda tih 100 kutija nekome za 1 100 000 dolara

cnik007 02:56
03:02

onda vrati dug od 990 000 plus 10 000 u interesu

cnik007 03:02
03:07

i posle davanja 10 000,on ima profit od 90 000 dolara

cnik007 03:07
03:10

a drugi čovek samo 1 000

cnik007 03:10
03:13

ovo pretvara dobre dogovore u odlicne

cnik007 03:13
03:16

ovo je glavni nacin na koji banke zaradjuju njihov novac

cnik007 03:17
03:19

zato Wallst. uzima tonu kredita

cnik007 03:20
03:25

pravi dobre dogovore i postaje nemoguce bogat

cnik007 03:26
03:27

onda plati nazad dug

cnik007 03:29
03:32

investitori vide ovo i hoce da ucestvuju

cnik007 03:32
03:34

i ovo je dalo Wall st. jednu ideju

cnik007 03:34
03:37

da mogu da povezu investitore i vlasnike kuca

cnik007 03:39
03:41

preko Hipoteka

cnik007 03:44
03:46

Evo kako to radi:

cnik007 03:46
03:48

Porodica hoce da kupi kuću

cnik007 03:48
03:50

zato ustede nesto para

cnik007 03:50
03:52

i pozovu Hipotekarnog brokera

cnik007 03:52
03:56

hipotekarni broker spoji porodicu sa njegovim šefom

cnik007 03:56
03:58

koji im da hipoteku

cnik007 03:58
04:01

broker se lepo nagodi

cnik007 04:01
04:04

porodica kupi kuću i postanu vlasnici

cnik007 04:04
04:07

ovo je za njih odlicno jer vrednost kuće

cnik007 04:07
04:09

raste,gotovo non-stop

cnik007 04:09
04:11

i sve tece glatko

cnik007 04:12
04:15

jednog dana,sef primi poziv od investitora banke

cnik007 04:15
04:16

koji hoce da kupi Hipoteku

cnik007 04:17
04:20

šef proda njemu sa lepom nadoknadom

cnik007 04:21
04:24

bankar zatim pozajmi jos miliona i miliona dolara

cnik007 04:24
04:27

i kupi jos hiljadu hipoteka

cnik007 04:27
04:30

i sve njih stavi u jednu lepu kutiju

cnik007 04:30
04:32

ovo znaci da svakog meseca

cnik007 04:32
04:37

dobija kiriju od vlasnika svih kuca

cnik007 04:37
04:40

onda bankar posalje svoje čarobnjake

cnik007 04:40
04:43

da odrade svoju magiju

cnik007 04:43
04:46

oni zapravo iseku kutiju na tri dela

cnik007 04:46
04:49

Sigurno, Ok i Rizično

cnik007 04:49
04:52

delove vrati u jednu kutiju

cnik007 04:52
04:55

i naziva kutiju: Kolateralizovane dugovne obaveze

cnik007 04:55
04:57

ili CDO

cnik007 04:57
05:00

CDO radi kao 3 mala vodopada

cnik007 05:01
05:04

kako novac pristize,gornji deo kutije se prvi napuni

cnik007 05:04
05:07

visak se prelije u srednju deo

cnik007 05:07
05:09

a sta ostane ide u donji deo

cnik007 05:09
05:13

novac dolazi od vlasnka svih kuca

cnik007 05:13
05:16

a ako neki vlasnik ne plati

cnik007 05:16
05:19

manje novca ce otici u donji deo kutije

cnik007 05:19
05:22

ovo čini donji deo Rizicnim

cnik007 05:22
05:24

a gornji deo kutije Sigurnim

cnik007 05:24
05:27

da binadoknadio taj rizik

cnik007 05:27
05:30

donji deo prima vecu stopu povratka para

cnik007 05:30
05:33

dok gornji prima manju stopu,ali i dalje je lepa stopa povratka

cnik007 05:33
05:37

da bi gornji deo bio jos sigurniji,banke ga osiguravaju

cnik007 05:37
05:41

za malu nadoknadu zvano Osiguravanje Kredita

cnik007 05:41
05:45

banke rade sve ovo da bi rejting agencija

cnik007 05:45
05:49

dala pecat trostruko "AAA" i rejtovalo kao

cnik007 05:49
05:52

Sigurno koliko moze biti

cnik007 05:52
05:55

Ok deo je trostruko "BBB" - i dalje je prilicno dobro

cnik007 05:55
05:58

njih ne zanimadonji deo,Rizični deo

cnik007 05:58
06:01

zbog "AAA" rejtinga

cnik007 06:01
06:04

bankar moze da proda Siguran deo

cnik007 06:04
06:07

samo investitorima koji hoće samo sigurne investicije

cnik007 06:07
06:10

Ok deo proda drugim bankarima

cnik007 06:10
06:14

a Rizični deo drugim ljudima

cnik007 06:14
06:17

bankar tako zaradi milione

cnik007 06:17
06:21

zatim vrati dugove

cnik007 06:22
06:25

konacno,investitori su našli dobru investiciju

cnik007 06:25
06:28

mnogo bolju od 1%

cnik007 06:28
06:31

toliko su zadovoljni da hoće još CDO delova

cnik007 06:31
06:34

bankar zato ponovo pozove šefa od brokera

cnik007 06:34
06:37

želeći jos hipotekarnih ugovora

cnik007 06:37
06:40

šef pozove brokera tražeći jos porodica koje hoće da kupe kuću

cnik007 06:40
06:42

al broker ne može da nađe više porodica

cnik007 06:42
06:46

svi koji su kvalifikovani za hipoteku vec imajukucu

cnik007 06:46
06:50

ali,oni imaju ideju

cnik007 06:52
06:54

kada porodica napusti kuću

cnik007 06:54
06:56

šef dobija kuću

cnik007 06:56
06:59

i vrednost kuce non-stop raste

cnik007 06:59
07:02

pošto više nema kvalifikovanih porodica

cnik007 07:02
07:05

šef može da počne da dodaje rizik na nove hipoteke

cnik007 07:05
07:07

ne zahtevajući novac za kupovinu kuće

cnik007 07:07
07:09

bez dokaza da ćeporodica platiti kiriju

cnik007 07:09
07:11

bez ikakvih dokumenata

cnik007 07:11
07:14

i tačno tako je šef uradio

cnik007 07:14
07:17

dakle,umesto prodavanja odgovornim porodicama

cnik007 07:17
07:19

Primarne Hipoteke

cnik007 07:19
07:24

počeli su da prodaju manje odgovornim porodicama

cnik007 07:24
07:27

hipoteke zvane Sub-Primarne

shone 07:27
07:30

ovo je prekretnica

cnik007 07:32
07:35

dakle,kao i uvek broker

cnik007 07:35
07:38

poveže porodicu sa šefom i Hipotekom

cnik007 07:38
07:40

uz njegovu dozvolu

cnik007 07:40
07:43

porodica će kupiti veliku kucu

cnik007 07:43
07:46

njegov šef zatim proda hipoteku bankaru

cnik007 07:47
07:50

koji je stavi u CDO

cnik007 07:51
07:54

proda delove investitorima i drugima

cnik007 07:54
08:00

i ovo zapravo odgovara svima,i svi se bogate

cnik007 08:00
08:04

nikonije brinuo jer kad se hipoteke prodaju sledećem coveku

cnik007 08:04
08:05

ona postaje njegov problem

cnik007 08:05
08:08

ako bi porodica napustila kuću

cnik007 08:08
08:09

nisu brinuli

cnik007 08:09
08:12

jer su taj rizik prodali drugom čoveku,a oni prave milione

cnik007 08:12
08:16

kao igra Vrući krompir sa bombom

cnik007 08:17
08:20

bez iznenadjenja porodica napusta kuću i hipoteku

cnik007 08:20
08:23

koja je u ovom trenutku u vlasništvu bankara

cnik007 08:23
08:24

to znači

cnik007 08:24
08:28

da on hipoteku isklučuje,a njegovo mesečno plaćanje se pretvara u kuću

cnik007 08:28
08:30

nije veliki problem

cnik007 08:30
08:32

zato sto on tukucu stavlja na prodaju

cnik007 08:33
08:36

ali,sve vise porodica napusta kuću

cnik007 08:36
08:38

i njegov dobit postaje kuća

cnik007 08:40
08:44

sada je već mnogo ljudi otišlo i sve više je kuća na prodaju

cnik007 08:44
08:47

stvarajući više kuća nego porodica

cnik007 08:47
08:49

i vrednost kuća više ne raste

cnik007 08:49
08:52

sada opada

cnik007 08:53
08:57

ovo stvara interesantan problem za neke vlasnike

cnik007 08:58
09:00

dok su sve kuće u njihovom komšiluku

cnik007 09:00
09:01

na prodaju

cnik007 09:01
09:04

vrednost njihove kuće i dalje opada

cnik007 09:04
09:07

i počinju da se pitaju zašto plaćaju 300 000 dolara

cnik007 09:07
09:13

kada kuća vredi samo 90 000

cnik007 09:13
09:16

nema smisla da vise plaćaju

cnik007 09:16
09:18

iako mogu da priušte plaćanje

cnik007 09:18
09:20

oni odlaze iz kuće

cnik007 09:20
09:23

promena cena rasturaju državu i valuta opada

cnik007 09:23
09:26

trenutno bankar drži

cnik007 09:26
09:29

kutiju punu bezvrednih kuća

cnik007 09:29
09:31

on poziva investitore da proda CDO

cnik007 09:31
09:36

ali investitori nisu glupi,oni odbijaju

cnik007 09:36
09:40

on zna da dobit nije nikakav

cnik007 09:40
09:42

bankar potom pokušava da proda bilo kome

cnik007 09:42
09:45

ali niko neće da kupi njegovu "bombu"

cnik007 09:45
09:47

bankar shvata da je pozajmio milione

cnik007 09:47
09:52

nekada bilione dolara da bi kupio ovu "Bombu" i sad ne može da vrati taj dug

cnik007 09:52
09:55

šta god da pokuša,ne može da se otarasi "Bombe"

cnik007 09:58
10:00

ali on nije jedine

cnik007 10:00
10:05

mnogi investitori su kupili Bombe

cnik007 10:05
10:07

Šef pokušava da proda njegove hipoteke

cnik007 10:07
10:10

ali bankar neće da kupi

cnik007 10:10
10:12

i broker ostaje bez posla

cnik007 10:12
10:15

ceo finansijski sistem je zamrznut

cnik007 10:15
10:18

i postaje sve mračnije

cnik007 10:23
10:27

svi su bankrotirali

cnik007 10:27
10:29

ali to nije sve

cnik007 10:29
10:32

investitor poziva porodicu

cnik007 10:32
10:35

i govori im da su te investicije bezvredne

cnik007 10:35
10:40

i tako kriza teče u krug

shone 10:41
10:45

dobrodošli u kreditnu krizu.