Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of The Crisis of Credit Visualized in Bulgarian

Last Modified By Time Content
vkostov 00:02
00:07

Кризата на кредита - Нагледно!

vkostov 00:09
00:11

Какво е кризата на кредита?

vkostov 00:11
00:13

Това е световно финансово фиаско

vkostov 00:13
00:16

включващо термини, които вероятно сте чували като:

vkostov 00:16
00:17

Рисковите ипотечни кредити,

vkostov 00:17
00:19

ипотечни олигации,

vkostov 00:19
00:21

замразените кредитни пазари,

vkostov 00:21
00:23

и кредитни деривативни контракти.

vkostov 00:23
00:25

Кой е засегнат?

vkostov 00:25
00:26

Всеки.

vkostov 00:26
00:28

Как се случи това?

vkostov 00:28
00:29

Ето как.

vkostov 00:29
00:32

Кризата на кредитите събира две групи хора

vkostov 00:32
00:34

Собственици и инвеститори.

vkostov 00:34
00:37

Собствениците със своите ипотеки,

vkostov 00:37
00:40

и инвеститорите със своите пари.

vkostov 00:40
00:42

Тези ипотечни кредити представляват къщи

vkostov 00:42
00:45

и тези пари представляват големи институции

vkostov 00:45
00:47

като пенсионни фондове, застрахователни компании

vkostov 00:47
00:50

суверенни фондове, взаимни фондове и т.н.

vkostov 00:50
00:53

Тези групи са обединени чрез финансовата система,

vkostov 00:53
00:56

един куп банки и брокери, известни като

vkostov 00:56
00:58

Wall Street

vkostov 00:58
00:59

Може да не ви изглежда така,

vkostov 00:59
01:02

но тези банки на Wall Street са тясно свързани с

vkostov 01:02
01:04

къщите на улицата (Main Street)

vkostov 01:04
01:07

За да разберете как, нека да започнем с началото

vkostov 01:07
01:12

Преди години, инвеститорите стоейки на купищата си с пари

vkostov 01:12
01:14

оглеждайки се за добра инвестиция, с която да направят

vkostov 01:14
01:16

още повече пари.

vkostov 01:16
01:18

Традиционно се обръщат към Федералния резерв на САЩ,

vkostov 01:18
01:20

където те купуват държавни ценни книжа

vkostov 01:20
01:22

считани за най-сигурната инвестиция

vkostov 01:22
01:23

НО

vkostov 01:23
01:26

Точно преди IT балона да се спука и 11 Септември

vkostov 01:26
01:29

Председателят на Федералния резерв Alan Greenspan

vkostov 01:29
01:34

понижи лихвените нива на само 1% с оглед поддържане на силна икономика.

vkostov 01:34
01:38

1% е много ниска възвръщаемост на инвестициите, така че инвеститорите казаха

vkostov 01:38
01:40

Не, Благодаря!

vkostov 01:40
01:44

Което означава, че банките на Wall Street могат да заемат

vkostov 01:44
01:46

от Федералният резерв за само 1%

vkostov 01:46
01:49

Добави към това общият излишък от

vkostov 01:49
01:51

Япония, Китай и Близкия изток

vkostov 01:51
01:54

и ето ти изобилие от евтин кредит.

vkostov 01:54
01:57

Това прави заемането на пари лесно за банките

vkostov 01:57
02:00

и те се побъркват по

vkostov 02:00
02:03

Ливъридж

vkostov 02:03
02:06

Ливъридж е заемане на пари за повишаване резултатите от дадена сделка.

vkostov 02:06
02:09

Ето как става.

vkostov 02:09
02:12

В една нормална сделка някой с 10 хиляди долара

vkostov 02:12
02:15

купува кутия за 10 000 долара

vkostov 02:16
02:21

След това я продава на някой друг за 11 000 долара

vkostov 02:22
02:25

за 1 000 долара печалба, една добра сделка

vkostov 02:26
02:29

но използвайки ливъридж, някой с 10 000 долара

vkostov 02:30
02:34

ще заеме 990 000 долара повече

vkostov 02:38
02:41

което му дава 1 милион долара на ръка

vkostov 02:41
02:44

След това той отива и купува 100 кутии

vkostov 02:44
02:47

със своите 1 милион долара

vkostov 02:48
02:53

и ги продава на някой друг за 1 100 000 долара

vkostov 02:56
03:02

След това той връща 990 000 плюс 10 000 лихва

vkostov 03:02
03:07

и след първоначалните 10 000, му остава печалба 90 000 долара

vkostov 03:07
03:10

в сравнение с на другите 1 000 долара

vkostov 03:10
03:13

и така ливъриджа превръща добрите сделки в страхотни сделки.

vkostov 03:13
03:16

Това е основният начин банките да правят пари

vkostov 03:17
03:19

и така от Wall Street изтеглят безброй кредити

vkostov 03:20
03:25

правят страхотни сделки, увеличават изключително своето богатство

vkostov 03:26
03:27

и си връщат кредитите.

vkostov 03:29
03:32

Инвеститорите виждат това и искат да участват.

vkostov 03:32
03:34

Това дава на Wall Street идея

vkostov 03:34
03:37

че могат да свържат инвеститорите със собствениците на имоти

vkostov 03:39
03:41

чрез ипотеки

vkostov 03:44
03:46

и ето какво се случва:

vkostov 03:46
03:48

Едно семейство иска да си купи къща,

vkostov 03:48
03:50

спестява за първоначална вноска

vkostov 03:50
03:52

и се свързва с брокер,

vkostov 03:52
03:56

брокерът свързва семеството с кредитор,

vkostov 03:56
03:58

който им отпуска ипотечен кредит.

vkostov 03:58
04:01

Брокерът получава добра комисионна,

vkostov 04:01
04:04

семейството се сдобива със собствен дом,

vkostov 04:04
04:07

и това е прекрасно за тях, защото цените на имотите

vkostov 04:07
04:09

се увеличават постоянно -

vkostov 04:09
04:11

всичко се нарежда прекрасно.

vkostov 04:12
04:15

Един ден, кредитирът получава обаждане от инвестиционен банкер,

vkostov 04:15
04:16

който иска да купи ипотеката.

vkostov 04:17
04:20

Кредитирът му я продава с много добра печалба.

vkostov 04:21
04:24

И така инвестиционният банкер заема милиони долари,

vkostov 04:24
04:27

купува хиляди ипотеки

vkostov 04:27
04:30

и ги слага в една малка хубава кутия.

vkostov 04:30
04:32

Това означава, че всеки месец

vkostov 04:32
04:37

той получава вноските на длъжниците с ипотеки

vkostov 04:37
04:40

предава ги на своите съветници,

vkostov 04:40
04:43

които чрез своите си магии

vkostov 04:43
04:46

ги разделят на 3 части

vkostov 04:46
04:49

Безрискови, приемливи и високорискови.

vkostov 04:49
04:52

Събират частите отново в кутията

vkostov 04:52
04:55

и ги наричат Ипотечни облигации

vkostov 04:55
04:57

или CDO

vkostov 04:57
05:00

CDO работят като 3 скачени съда:

vkostov 05:01
05:04

Когато постъпят пари, първо се запълва най-горният съд,

vkostov 05:04
05:07

след това средният

vkostov 05:07
05:09

и каквото остане отива в последния.

vkostov 05:09
05:13

Парите идват от вноските на длъжниците.

vkostov 05:13
05:16

Ако някои от тях не платят и просрочат задълженията си

vkostov 05:16
05:19

постъпленията ще са по-малко и най-долният съд може да не се запълни.

vkostov 05:19
05:22

Това прави най-долния съд по-рисков,

vkostov 05:22
05:24

а най-горния по-сигурен.

vkostov 05:24
05:27

За да се компенсира по-високият риск,

vkostov 05:27
05:30

най-долният съд има по-висока норма на възвръщаемост,

vkostov 05:30
05:33

до като най-горният е с по-ниска, но все пак добра възвръщаемост.

vkostov 05:33
05:37

За да направи най-горния съд още по-безрисков, банките го застраховат

vkostov 05:37
05:41

срещу малка такса наречена Кредитен деривативен контракт.

vkostov 05:41
05:45

Банките правят всичко това за да може рейтинговите агенции

vkostov 05:45
05:49

да оценят най-горният съд като безрискова инвестиция с рейтинг ААА

vkostov 05:49
05:52

рейтинг за обозначаване на най-безрисковите инвестиции.

vkostov 05:52
05:55

Средният съд получава рейтинг ВВВ, също доста добър,

vkostov 05:55
05:58

а най-долният дори не оценяват.

vkostov 05:58
06:01

Поради полученият ААА рейтинг

vkostov 06:01
06:04

инвестиционният банкер може да продаде безрисковата част

vkostov 06:04
06:07

на инвеститори, които търсят сигурна инвестиция,

vkostov 06:07
06:10

среднорисковата част може да продаде на други банкери,

vkostov 06:10
06:14

а най-рисковата на хедж фондове и други рискови играчи.

vkostov 06:14
06:17

Инвестиционният банкер печели милиони,

vkostov 06:17
06:21

погасява кредитите си,

vkostov 06:22
06:25

а инвеститорите са вложили добре своите пари,

vkostov 06:25
06:28

много по-добре от 1% от Държавни ценни книжа.

vkostov 06:28
06:31

Те са толкова доволни, че искат още CDO,

vkostov 06:31
06:34

така че инвестиционният банкер отново се свързва с кредитора,

vkostov 06:34
06:37

искайки още ипотеки.

vkostov 06:37
06:40

Кредиторът се свързва с брокера за още кредитоискатели,

vkostov 06:40
06:42

но такива вече няма-

vkostov 06:42
06:46

всеки, който отговаря на условията, вече има кредит.

vkostov 06:46
06:50

Но те имат идея:

vkostov 06:52
06:54

Когато кредитополучателите просрочат своите кредити,

vkostov 06:54
06:56

кредиторът им взима къщите.

vkostov 06:56
06:59

А тяхната стойност постоянно се увеличава,

vkostov 06:59
07:02

и докато тя покрива просрочията на кредитополучателите

vkostov 07:02
07:05

кредиторите започват да кредитират при по-висок риск.

vkostov 07:05
07:07

Без първоначални вноски,

vkostov 07:07
07:09

Без доказване на доход,

vkostov 07:09
07:11

само срещу лична карта.

vkostov 07:11
07:14

И точно това направиха

vkostov 07:14
07:17

Така, че вместо да кредитират отговорни клиенти

vkostov 07:17
07:19

с нискорискови ипотеки, наречени "Prime Mortgages"

vkostov 07:19
07:24

те започнаха да привличат такива....по-малко отговорни

vkostov 07:24
07:27

това са рисковите ипотеки, наречени "Sub-Prime Mortgages"

vkostov 07:27
07:30

Това е повратната точка.

vkostov 07:32
07:35

И така както обикновено брокерът

vkostov 07:35
07:38

свързва семейството с кредитора чрез ипотека

vkostov 07:38
07:40

взема си комисионната,

vkostov 07:40
07:43

семеството си купува голяма къща,

vkostov 07:43
07:46

кредиторът продава ипотеката на инвестиционния банкер

vkostov 07:47
07:50

който я превръща в Ипотечни облигации

vkostov 07:51
07:54

и продава различните части на инвеститорите и др.

vkostov 07:54
08:00

Всъщност всичко се нарежда добре за всички и ги прави богати!

vkostov 08:00
08:04

Никой не се притеснява, защото когато препродаде ипотеката на следващия

vkostov 08:04
08:05

тя вече е негов проблем

vkostov 08:05
08:08

и ако кредитополучателите просрочат,

vkostov 08:08
08:09

тях не ги е грижа,

vkostov 08:09
08:12

защото те са прехвърлили риска, правейки милиони.

vkostov 08:12
08:16

Все едно си подхвърлят бомба със закъснител.

vkostov 08:17
08:20

Съвсем очаквано ипотеките започват да гърмят

vkostov 08:20
08:23

в този момент те са собственост на инвестиционния банкер

vkostov 08:23
08:24

което означава,

vkostov 08:24
08:28

че ги лишава от право на ползване, и вместо месечна вноска получава къща

vkostov 08:28
08:30

Няма страшно

vkostov 08:30
08:32

пуска я за продажба.

vkostov 08:33
08:36

Но все повече и повече от месечните плащания

vkostov 08:36
08:38

се превръщат в къщи.

vkostov 08:40
08:44

Сега има толкова много къщи за продажба на пазара

vkostov 08:44
08:47

Създавайки повече предлагане от търсенето.

vkostov 08:47
08:49

И цените на имотите спират да се покачват.

vkostov 08:49
08:52

Всъщност те се сриват.

vkostov 08:53
08:57

Това създава един интересен проблем за собствениците, които все още си плащат ипотеките,

vkostov 08:58
09:00

тъй като всички къщи в квартала

vkostov 09:00
09:01

се продават

vkostov 09:01
09:04

стойността на техните къщи също пада.

vkostov 09:04
09:07

И те се питат, защо да изплащат тяхната ипотека за 300 000 долара,

vkostov 09:07
09:13

след като сега къщата им струва само 90 000 долара.

vkostov 09:13
09:16

Те решават, че няма смисъл да продължават да плащат

vkostov 09:16
09:18

въпреки, че могат да си го позволят,

vkostov 09:18
09:20

и напускат имота.

vkostov 09:20
09:23

Просрочията се увеличават и цените на имотите се сриват

vkostov 09:23
09:26

Сега инвестиционният банкер основно държи

vkostov 09:26
09:29

кутия пълна с безполезни къщи.

vkostov 09:29
09:31

Той се свързва със своя инвеститор да си продаде облигациите,

vkostov 09:31
09:36

Но инвеститорът не е глупав и му казва "Не, Благодаря"

vkostov 09:36
09:40

Той знае, че потокът от пари вече секва.

vkostov 09:40
09:42

Инвестиционният банкер се опитва да продава на всеки,

vkostov 09:42
09:45

но никой не иска да му купи Бомбата.

vkostov 09:45
09:47

Той пощурява, защото е взел назаем милиони,

vkostov 09:47
09:52

понякога милиарди за да купи тази Бомба и не може да я изплати.

vkostov 09:52
09:55

Каквото и да опитва, не може да се оттърве от нея.

vkostov 09:58
10:00

Но той не е единственият,

vkostov 10:00
10:05

инвеститорите вече са купили хиляди такива Бомби,

vkostov 10:05
10:07

Кредиторът се опитва да си продаде ипотеката,

vkostov 10:07
10:10

но инвестиционният банкер няма да я купи,

vkostov 10:10
10:12

и брокерът е без работа.

vkostov 10:12
10:15

Цялата финасова система е замразена.

vkostov 10:15
10:18

И настава Мрак.

vkostov 10:23
10:27

Всички обявяват Банкрут!

vkostov 10:27
10:29

Но това не е всичко.

vkostov 10:29
10:32

Инвеститорът се обажда на собствениците

vkostov 10:32
10:35

и им казва, че инвестициите им не струват нищо,

vkostov 10:35
10:40

и можете да видите как се затваря цикълът на кризата.

vkostov 10:41
10:45

Добре дошли в Кризата на кредита !!!