Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Un evaghelist prezice în 1999 căderea turnurilor gemene (Twin Towers Prediction)

1 (1 Likes / 0 Dislikes)
În decembrie 1999 Stephen Lewis a ținut o evanghelizare.. intitulată „Cinzecimea 2000” (Pentecost 2000) În ea era o prezicere înfricoșătoare... Nici el nici audiența nu se gândeau deloc... ..la cât de curând urma să se împlinească. Dați-mi voie să vă zic... această lume.. este aproape de sfârțitul ei..! Nu mai poate continua să existe.. Ea (EGW) a văzut-o în cea groaznică stare.. Ea a văzut mari cutremure a văzut turnurile gemene (Twin Towers).. a văzut turnurile gemene în viziune în New York și a văzut că ceva le-a dărâmat, a văzut cum îngerul Domnului s-a atins de ele cu degetul.. ..și s-au sfărâmat în bucăți.. ..avem probleme fraților (suntem în pericol).. Așa că... De unde a știut el acest lucru? A citit în niște cărți care au fost publicate cu peste 100 de ani în urmă! RH, 5 iulie 1906 „..În timp ce priveam clădirile mari care se ridicau acolo, etaj peste etaj... ..ce evenimente îngrozitoare vor avea loc când Domnul Se va scula să îngrozească pământul!..” 15 Feb.1904: „Ultima dată când am fost în New York, am avut o viziune de noapte, în care mi s-a spus să privesc clădirile ce se înălţau etaj peste etaj până la cer. Aceste clădiri erau garantate împotriva incendiilor şi fuseseră ridicate spre slava proprietarilor lor. Construcţiile se înălţau, sus, tot mai sus, folosindu-se cele mai costisitoare materiale… Cea mai mare parte a banilor investiţi de ei în acest fel fusese obţinută prin opresiune, prin sudoarea feţei celor săraci.” citat din cartea „Schițe din viața mea”, p. 413 Observați descrierea clădirilor „până la cer” scrisă într-o perioadă când cea mai înaltă clădire nu avea mai mult de 6 etaje! Și descrierea despre modul în care au fost obținuți bani pentru construirea clădirilor „prin opresiune” Nu așa fac marile companii multinaționale în comerțul mondial? 11 MR, p.361 „...și am auzit explozie după explozie. M-am ridicat repede din pat, și am văzut de pe fereastra mea mingi mari de foc... iar din aceste mingi zburau în toate direcţiile nişte săgeţi aprinse, iar clădirile se mistuiau” ..și doar în câteva minute întreaga construcție (singular) de clădiri (plural) s-a dărâmat iar țipetele și jemetele de groază ajungeau în mod clar în urechile mele.” Pompierii nu au putut face nimic pentru a opri distrugerea... ”Evenimentele ultimelor zile”, p.113 ”Pompierii erau incapabili să mânuiască mașinile.” EUZ, p.113 Să citim un pasaj în întregime, care descrie o linie cronologică a evenimentelor M9, cap.Ultima criză „Trăim în timpul sfârşitului. Semnele timpului, care se împlinesc cu repeziciune, declară că venirea lui Hristos este aproape. Zilele în care trăim sunt solemne şi importante. Spiritul lui Dumnezeu este retras treptat dar sigur, de pe pământ. Plăgi şi judecăţi cad deja peste dispreţuitorii harului lui Dumnezeu. Nenorocirile de pe uscat şi de pe ape, starea agitată a societăţii, alarmele de război sunt de rău augur. Ele prezic evenimente în curs de apropiere, de cea mai mare însemnătate. Agenții răului îşi unesc forţele şi se consolidează. Ele se fortifică pentru ultima şi marea criză. În curând, urmează să aibă loc mari schimbări în lumea noastră, iar mişcările finale vor fi repezi. Starea de lucruri din lume arată că înaintea noastră sunt vremuri tulburi. Ziarele sunt pline de semne cu privire la un conflict teribil în viitorul apropiat. Jafuri îndrăzneţe sunt ceva frecvent. Grevele sunt obişnuite. Hoţii şi omoruri sunt comise pretutindeni. Oameni posedaţi de demoni iau viaţa bărbaţilor, femeilor şi copiilor micuţi. Oamenii au ajuns să fie scoşi din minţi de viciu şi predomină tot felul de rele. Vrăjmaşul a izbutit să sucească dreptatea şi să umple inima oamenilor de dorinţa după câştig egoist. „Dreptatea stă departe; adevărul se poticneşte în piaţă şi fapta cinstită nu se mai dovedeşte” (Isaia 59:14, trd. G.G.). În oraşele mari, sunt mulţimi de oameni care trăiesc în sărăcie şi în mizerie, aproape lipsiţi de hrană, adăpost şi îmbrăcăminte, în timp ce în aceleaşi oraşe sunt unii care au mai mult decât le-ar putea dori inima, care trăiesc în îmbelşugare, cheltuindu-şi banii pe case bogat mobilate, pe împodobire personală sau, şi mai rău, pe satisfacerea apetiturilor senzuale, pe băuturi alcoolice, pe tutun şi pe alte lucruri care distrug puterile creierului, descumpănesc mintea şi înjosesc sufletul. Strigătele omenirii flămânde ajung înaintea lui Dumnezeu, în timp ce prin tot felul de opresiuni şi stoarceri, oamenii îngrămădesc averi colosale. Cu o anumită ocazie, pe când eram în New York City, am fost chemată în timpul nopţii să privesc clădirile care se înălţau etaj după etaj către cer. Clădirile acestea erau garantate că sunt sigure contra incendiului şi erau înălţate ca să-i proslăvească pe proprietarii şi constructorii lor. Mai sus şi tot mai sus se înălţau clădirile acestea şi în ele se folosea materialul cel mai scump. Aceia cărora le aparţineau aceste clădiri nu se întrebau: „Cum pot să-L proslăvesc mai bine pe Dumnezeu?” Domnul nu era în gândurile lor. M-am gândit: „O, dacă aceia care investesc în felul acesta mijloacele lor ar putea să-şi vadă umblarea aşa cum o vede Dumnezeu! Ei îngrămădesc clădiri magnifice, dar cât de nebunească înaintea ochilor Cârmuitorului Universului este plănuirea şi născocirea lor. Ei nu studiază cu toate puterile inimii şi minţii cum pot să-L proslăvească pe Dumnezeu. Ei au pierdut din vedere cea dintâi datorie a omului.” În timp ce aceste falnice clădiri se înălţau, proprietarii se bucurau cu mândrie ambiţioasă că aveau bani pentru a-i folosi spre satisfacerea de sine şi în provocarea invidiei vecinilor lor. Mare parte din banii pe care ei îi investeau în felul acesta fuseseră obţinuţi prin stoarcere, prin exploatarea săracilor. Ei au uitat că în cer se ţine un cont al fiecărei tranzacţii de afaceri, fiecare comportare nedreaptă, fiecare act fraudulos e înregistrat acolo. Vine timpul când, în frauda şi insolenţa lor, oamenii vor ajunge la un punct pe care Domnul nu le va mai îngădui să-l treacă şi vor afla că e o limită la îndelunga răbdare a lui Iehova. Scena care mi-a trecut apoi pe dinainte a fost o alarmă de incendiu. Oamenii priveau la clădirile falnice şi presupus sigure contra incendiului şi ziceau: „Ele sunt în perfectă siguranţă”. Dar clădirile acestea erau construite ca şi cum ar fi fost făcute din smoală. Maşinile contra incendiului nu puteau face nimic pentru a opri nimicirea. Pompierii nu erau în stare să folosească maşinile. Sunt instruită că, atunci când vine timpul Domnului, dacă nu au avut loc schimbări în inimile fiinţelor omeneşti, mândre şi ambiţioase, oamenii vor afla că mâna care a fost puternică să mântuiască va fi puternică şi să nimicească. Nici o putere omenească nu poate împiedica mâna lui Dumnezeu. Nici un material nu poate fi folosit la construirea de clădiri care să le ferească de distrugere când vine timpul rânduit al lui Dumnezeu, de a trimite asupra oamenilor răsplătirea pentru dispreţuirea Legii Lui şi pentru ambiţia lor egoistă. Nu sunt mulţi, nici chiar printre educatorii şi bărbaţii de stat, care înţeleg cauzele care stau la baza stării de faţă a societăţii. Cei care ţin frâiele guvernării nu sunt în stare să rezolve problema corupţiei morale, a sărăciei, pauperismului şi a creşterii criminalităţii. Ei se luptă în zadar să aşeze operaţiunile de afaceri pe o bază mai sigură. Dacă oamenii ar lua seama la învăţătura Cuvântului lui Dumnezeu, ei ar afla o soluţie pentru problemele care-i uluiesc.” Citat din Mărutii vol. 9, pag.10-13 9 11 (adică 11 sept) Deci, când este așezat acest eveniment în istoria profetică? Când priveam marile clădiri ce se înălţau etaj peste etaj, am declarat: «Ce scene teribile vor avea loc când Domnul va începe să zguduie pământul cu putere!... Atunci, se vor împlini cuvintele din Apocalipsa 18, 1-3» RH 5 Iulie 1906 (Schițe din viața mea, p.411) „După aceea, am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare şi a zis: „A căzut, a căzut Babilonul cel mare! A ajuns un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte; pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei, şi împăraţii pământului au curvit cu ea, şi negustorii pământului s-au îmbogăţit prin risipa desfătării ei.” Apocalipsa 18:1-3 Sfârșitul este aproape! Pregătește-te! Pregătește-te! Pregătește-te!

Video Details

Duration: 7 minutes and 58 seconds
Country: Romania
Language: English
Views: 2,405
Posted by: paulakovacs on Jan 29, 2013

Evenimentele din 11 septembrie 2001 și criza economică ce a urmat au fost descrise în cărți cu 100 de ani înainte de a avea loc. Dumnezeu a prezis prin Ellen G. White ce urma să se întâmple în timpul ultimei generații dinainte de revenirea lui Isus.
Pentru mai multe detalii vezi:

http://www.facebook.com/groups/366178250134901/files/

http://www.thelatterrainisnow.com/ (engleza si romana)

http://theseventhunders.com/ (engleza)

http://www.youtube.com/watch?v=W-ksLoyukQg&list=PLDYoeenJ8hjlnVbt6zc5mN32yWM6MWzsR (romana)

http://lepetitlivreouvert.com/?p=457 (engleza trad. romana)

http://vimeo.com/54586727 (spaniola si romana)

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.