Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

TEDxBratislava - Tomáš Vančura - 05/29/10

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 15 minutes and 37 seconds
Country: Slovakia
Language: Slovak
Genre: None
Views: 366
Posted by: dejna123 on Aug 23, 2010

Narodil sa v roku 1962 v Podbanskom. Od roku 1990 do roku 2008 pôsobil v TANAP-e, kde sa stal v roku 1996 riaditeľom. Pochádza z rodiny, v ktorej sa lesnícke povolanie dedilo z pokolenia na pokolenie už sedem generácií. Predtým pracoval v Lesoprojekte, v Ústredí štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši a v Národnom parku Nízke Tatry. Po tom, čo skončil ako riaditeľ Tatranského národného parku, odišiel na študijný pobyt do USA, kde sa oboznamoval s prácou strážcov a výskumníkov národných parkov na Floride. Momentálne je už opäť na Slovensku. Ako jediný Slovák dostal v roku 2006 svetové uznanie Panda Award za ochranu prírody. Bude hovoriť o tom, prečo ľudia potrebujú divočinu.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.