Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

El concepte de competència (entrevista a Juan Miguel Muñoz del departament d'Educació)

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 6 minutes and 9 seconds
Country: Spain
Language: Catalan
Genre: None
Producer: Xarxa Punt TIC
Director: Xarxa Punt TIC
Views: 140
Posted by: punttic on Sep 2, 2009

El concepte de competència és un dels pilars fonamentals per entendre el funcionament i objectius de l'ACTIC, l'Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació. En la següent entrevista, el responsable de formació permanent del Departament d'Educació, Juan Miguel Muñoz, ens explica l'origen i teories sobre les competències.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.