Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

The uero Game is up

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Goede morgen mijnheer Van Rompuy U bent hier nu een jaar aan de macht en gedurende deze periode begint het gebouw af te brokkelen. Er is chaos, er is geen geld meer. Ik zou u dankbaar moeten zijn : u zou de pin-up jongen van de eurosceptische beweging kunnen zijn. Maar kijk even in deze zaal van de plenaire vergadering, kijk naar hun gezichten, kijk naar hun angst, kijk naar hun woede Mijnheer Barroso ziet eruit alsof hij een spook gezien heeft. Weet u, ze beginnen te begrijpen dat het spel uit is. En in hun vertwijfeling om hun droom te bewaren willen ze alles wat ons rest van democratie uit dit systeem verwijderen. Het is meer dan duidelijk dat niemand van jullie iets geleerd heeft. U zegt ons, mijnheer Van Rompuy, dat de euro ons stabiliteit gebracht heeft. Ik veronderstel dat ik u eigenlijk zou moeten toejuichen omdat u zin voor humor heeft. Is dit echter slechts een bunkermentaliteit? Uw fanatisme is in vrije val: u spreekt over feiten maar het is leugen te geloven dat de natiestaat kan bestaan in de globaliserende wereld van de 21ste eeuw. Tenzij, wel, dat kan misschien wel waar zijn in het geval van België, dat al zes maanden geen regering heeft, maar voor de anderen onder ons, de andere lidstaten van de EU, - en dat is waarom hier de vrees op de gezichten af te lezen is – zeggen er meer en meer mensen: wij willen die vlag niet, wij willen die hymne niet, wij willen die politieke kaste niet, wij willen heel dat boeltje op de afvalhoop van de geschiedenis gooien. Begin dit jaar hadden we de Griekse tragedie en nu hebben we die situatie in Ierland. Nu, ik weet wel, dat de domheid en de hebzucht van de Ierse politici veel daarmee te maken hebben: ze hadden nooit ofte nooit de eurozone mogen bijtreden. Zij leden onder een lage rente, een vervalste conjunctuur en een golf van faillissementen. En wat was uw antwoord daarop? Wat kregen zij van u te horen toen hun regering ineenstortte? Dat het ongepast was verkiezingen te organiseren. Commissaris Rehner vond dat ze eerst hun huishouding moesten op orde brengen vooraleer zij verkiezingen mochten hebben. In godsnaam, wie denken jullie eigenlijk dat jullie zijn? Jullie zijn inderdaad zeer, zeer gevaarlijke mensen! Jullie bezetenheid waarmee jullie deze eurostaat creëren betekent dat jullie gelukkig lijken te zijn door de democratie te vernietigen. Jullie lijken gelukkig te zijn miljoenen mensen arbeidsloos en arm te maken. Miljoenen mensen moeten lijden opdat jullie de eurodroom kunnen verder zetten. Wel, dat zal niet lukken want Portugal komt eraan. Met hun staatsschuld van 325% van het BNP zijn zij de volgende op de lijst. Daarop zal, vermoed ik, Spanje volgen. De redding van Spanje zal zeven keer meer kosten dan van Ierland. Vanaf dat ogenblik zal al het geld van de reddingshangmat opgesoupeerd zijn. Het is geld is dan weg, er zal niets meer zijn. Maar de toestand is zelfs nog ernstiger dan slechts de economie: want u steelt de mensen hun identiteit, u berooft hen van hun democratie. En alles wat hen dan nog rest is nationalisme en geweld! Ik kan slechts hopen en bidden dat het europroject door de markten vernietigd wordt vooraleer dit geval zal zijn.”

Video Details

Duration: 3 minutes and 29 seconds
Country: United Kingdom
Language: English
Producer: Nigel Farage
Views: 104
Posted by: stradi on Nov 29, 2010

Just who the hell do you think you are?

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.