Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Rag picking in Berhampur

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 5 minutes and 28 seconds
Year: 2009
Country: India
Language: English
Producer: www.childrightnow.nl
Director: www.childrightnow.nl
Views: 178
Posted by: childrightnow on Dec 16, 2009

Hier zien we de dagelijkse activiteiten van enkele straatkinderen (in de stad Berhampur), het doorzoeken van vuilnis op zoek naar recyclebaar materiaal. Dit is helaas de harde werkelijkheid voor vele kinderen in India, vele uren per dag werken, sjouwend met zware ladingen, in de zinderende hitte, en vaak zij aan zij met honden en varkens. Wilt u hier iets aan doen? Steunt u dan aub Stichting ChildRightNow. Zie www.childrightnow.nl

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.