Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

The Venus Project (Promo Video)

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Ik ben Jacque Fresco Ik ben industrieel ontwerper en sociaal engineer Ik ben zeer geinteresseerd in de samenleving... ...en het ontwikkelen van een duurzaam systeem voor iedereen De samenleving waar we het over gaan hebben... ...is er een vrij van zaken als ouderwets bijgeloof, arrestaties, gevangenissen, politie, wreedheden en wetten. Alle wetten zullen verdwijnen. En alle beroepen die niet meer van toepassing zijn ook. Zoals beurshandel, bankieren, adverteren... WEG VOOR ALTIJD omdat deze niet langer relevant zijn. Om te beginnen is het woord 'corruptie' een monetaire uitvinding, voor afwijkend gedrag, gedrag dat het welzijn van de mensheid belemmert. Waar je mee te maken hebt is menselijk gedrag en dat... lijkt samen te hangen met je leefmilieu. Dat wil zeggen, als je bent opgegroeid bij Seminal Indianen, en nooit iets anders hebt gekend, dan is dat het systeem waar je je aan vastklampt. Dit geldt ook voor naties, individuen, families. Ze dringen hun ideëen op aan hun kinderen, de religie van hun land en 's lands eer, en zorgen er op die manier voor dat ze zich daar onderdeel van voelen. En ze creëeren een samenleving die ze de gevestigde orde noemen. Ze stichten voor het voor hen meest praktische denkbeeld... en blijven dat eindeloos onveranderd herhalen. Eigenlijk is geen enkele samenleving gelijk, ze zijn allemaal gewoon zo ontstaan. En daarom wordt er weerstand geboden aan nieuwe ideëen... die de gevestigde orde onderuit zou kunnen halen. Overheden herhalen eindeloos... datgene wat hen aan de macht houdt. Mensen worden niet verkozen in de politiek om zaken te veranderen. Ze worden aangesteld om zaken te houden zoals ze zijn. En zo zie je dus dat corruptie aan de basis van onze samenleving ligt. Laat het me je nog duidelijker vertellen: in principe zijn alle landen corrupt omdat ze steeds de gevestigde orde in stand blijven houden Ik wil niet generaliseren... maar communisme, socialisme, fascisme, de vrije markt, en alle subculturen zijn in wezen op hetzelfde gestoeld. Ze zijn allen in wezen corrupt. Commentator: Aan de basis van dit institutionele zelfbehoud ligt het monetaire systeem. Want slechts geld verschaft de middelen voor macht en om te overleven. Daarom zal een arme persoon wellicht gedwongen worden om te stelen om te overleven, want het is een natuurlijk mechanisme alles te doen wat nodig is om welvarendheid in stand te houden. Dit maakt het nagenoeg onmogelijk voor de op winst gebaseerde orde om te veranderen. Want dit zou niet alleen grote groepen mensen in gevaar brengen, maar ook de zo begeerlijke materialistische manier van leven die geassocieerd wordt met macht en rijkdom. Het is zo wat pijnlijk noodzakelijk om deze orde te bewaken, of dat nu in sociaal belang is of niet, puur omwille van de hang naar geld of winst. Jacque Fresco: "Wat levert mij dat op?" dat is de manier waarop mensen denken. En daardoor, als iemand geld verdient met zijn product, gaat hij natuurlijk een ander product proberen dood te concurreren, als blijkt dat dit een dreiging vormt voor zijn handel. Dit maakt mensen oneerlijk en onredelijk, en maakt dat mensen elkaar niet vertrouwen. Een of andere kerel stapt op je af en zegt: "Ik heb nou net het huis wat je wil!" Dan weet je, hij heeft wat te verkopen! Maar als een arts zegt: "ik denk dat je nier eruit moet", weet je niet zeker of hij zijn boot af moet betalen of dat je nier eruit moet voor jouw bestwil. Het monetaire systeem maakt het dus moeilijk om elkaar te vertrouwen. Stel, ik verkoop lampen en ik zeg tegen jou: "dit is best een aardige lamp, maar de lampen van de buren zijn beter" dan is mijn zaakje natuurlijk geen lang leven beschoren. Het zou gewoon niet werken op die manier! Als we ethisch verantwoord zouden handelen zou het gewoon niet werken! Dus als mensen beweren dat "de Industrie om mensen geeft" dan is dat gelogen. Ze kunnen zich helemaal geen ethisch gedrag permitteren. Dus ons systeem is helemaal niet toegespitst om het welzijn van de mensheid te dienen. En als je dat nog niet begrijpt, terwijl er banen geoutsourced worden, wat niet zou hoeven als ze echt zo om de mensheid gaven. De Industrie ligt daar echt niet van wakker. Mensen werken nog omdat ze nog niet vervangen kunnen worden door machines. Dus bewaar me met dat zogenaamde fatsoen en ethisch handelen, dat kunnen we ons niet veroorloven als we zaken willen blijven doen. Dus je ziet, corruptie is ingebouwd. We knabbelen allemaal aan andermans stukje kaas. En fatsoen, dat hoef je echt niet te verwachten in zulke situaties. En met zulke onderbuikgevoelens weten mensen ook niet hoe ze moeten stemmen. Ze denken dat ze in een democatie leven. Maar dat is helemaal niet mogelijk in een monetaire economie. Want als je met geld je weg naar de politiek kunt plaveien en daarmee je politieke positie verwerft, heeft dat niks te maken met democratie. Het verschaft dergelijke functionarissen een ongekend voordeel. Dus de rijken blijven op die manier aan de macht, een elitaire dictatuur. Politici zijn er niet om problemen op te lossen, ze beschikken over geen van de technise vereisten daarvoor. Ze hebben geen flauw benul hoe ze problemen op moeten lossen. En zelfs al waren ze nog oprecht, dan nog zouden ze niet weten hoe problemen aan te pakken. Het zijn de technici die de ontziltingsfabrieken bouwen, het zijn de technici die je voorzien van stroom, die je auto's en motoren bouwen, die verwarming aanleggen in je huis, en airconditioning voor de zomer. Technologie lost problemen op. Niet de politiek. Politiek kan geen problemen oplossen. Daar zijn politici helemaal niet voor opgeleid. Het is heel leuk hoor om een brief te sturen naar je burgemeester ofzo, want dat heeft zin volgens hen, je burgemeester of raadslid aan schrijven bij problemen. Die lui in Washington zouden vooraan moeten staan als het gaat om technologie, vooraan in mensstudies, vooraan om misdaadbestrijdingstechnieken. Alle factoren die menselijk gedraag beinvloeden. Je hoeft je burgemeester echt niet te schrijven, want wie is dat dan helemaal, wat kan hij dat hij daarvoor is aangesteld? De toekomst zal nog heel erg moeilijk worden. Politici vragen zich enkel af: "wat gaat dat project kosten?" De vraag zou niet moeten zijn wat het kost. De vraag zou moeten zijn: "hebben we de middelen"? Het antwoord is dat we genoeg middelen hebben om iedereen vandaag nog van een huis te voorzien. En ziekenhuizen, wereldwijd, scholen waar ook ter wereld, de beste instrumenten in laboratoria, voor studenten en om onderzoeken te doen. Dus u begrijpt, we hebben die mogelijkheden gewoon, maar we zitten vast aan een monetair systeem. En een monetair systeem is gebaseerd op winst. Narrator: The true gift that we as human beings have which has been solely responsible for everything that has improved our lives is technology. What is technology? Technology is a pencil which allows one to solidify ideas on paper for communication. Technology is an automobile which allows one to travel faster then feet would allow. Technology is a pair of eye glasses which enables sight for those who need it. Applied technology itself is merely an extension of human attributes which reduced human effort freeing humans from a particular chore or problem. Imagine what your life would be like today without a telephone, or an oven, or a computer, or an airplane. Everything in your home, which you take for granted, from a doorbell, to a table, to a dishwasher, is technology. generated from the creative, scientific, ingenuity of human technicians. Not money. People use the word "instinct" because they can't account for the behavior. They sit back and they evaluate, with their lack of knowledge, ya know, and they say things like, "humans are built a certain way, greed is a natural thing" as though they've worked for years on it. And it's no more natural then wearing clothing. Roxanne Meadows: What we want to do, is to eliminate the causes of the problems. Eliminate the processes that produce greed and bigotry and prejudice and people taking advantage of one another, an elitism. Eliminating the need for prisons and welfare. We have always had these problems because we have always lived within scarcity and barter and monetary systems that produce scarcity. Jacque Fresco: If you eradicate the conditions that generate, what you call, socially offensive behavior, it does not exist. The guy says, "Well isn't that inborn?" no it's not. Roxanne Meadows: There is no human nature. There's human behavior. And that's always been changed, throughout history. You're not born with bigotry and greed and corruption and hatred. You pick that up within the society. Jacque Fresco: War, poverty, corruption, hunger, misery, human suffering will not change in a monetary system, that is, they'll be very little significant change. It's going to take the redesign of our culture our values, and it has to be related to the carrying capacity of the earth. Not some human opinion, or some politicians notions of the way the world ought to be. Or some religious notions of the conduct of human affairs. And that's what the Venus Project is about. The society that we're about to talk about is a society that is free of all the old superstitions, incarcerations, prisons, police, cruelty and law. All laws will disappear, and the professions will disappear that are no longer valid. Such as stockbrokers, bankers, advertising, gone, forever. Because it's no longer relevant. What the Venus Project proposes is an entirely different system that's updated to present day knowledge. Roxanne Meadows: We've never given scientists the problem of "how do you design a society which would eliminate boring and monotonous jobs? That would eliminate accidents in transportation. That would enable people to have a high standard of living. That would eliminate poisons in our food. That would give us other sources of energy that are clean and efficient." We can do that out there. The major difference between a resource based economy and a monetary system is that a resource based economy is really concerned with people and their well being. Where a monetary system has become so distorted that the concerns of the people are really secondary if they're there at all. The products that are turned out are for how much money you can get. If there is a problem in society and you cant earn money from solving that problem, it wont be done. The resource based economy is really not close to anything that's been tried. And with all our technology today we can create abundance. It could be used to improve everyone's lifestyle. Abundance all over the world if we use our technology wisely and maintain the environment. Jacque Fresco: It's a very different system and it's very hard to talk about because the public is not well enough informed as to the state of technology. At present we don't have to burn fossil fuels. We don't have to use anything that would contaminate the environment. There are many sources of energy available. Narrator: Alternative energy solutions pushed by the establishment such as hydrogen,biomass, and even nuclear are highly insufficient, dangerous, and exists only to perpetuate the profit structure that industry has created. Jacque Fresco: Now America is inclined towards fascism. It has a propensity by it's dominant philosophy and religion to uphold the fascist point of view. American industry is essentially a fascist institution. If you don't understand that, the minute you punch that time-clock you walk into a dictatorship. Roxanne Meadows: We're given notions about the respectability of work, and i really look at it as being paid slavery. Jacque Fresco: Their brought up to believe that "You shall earn your living by the sweat of your brow." That holds people back! Freeing people, from drudgery, repetitive jobs which make them ignorant. You rob them. In our society, that is a Resource Based Economy, machines free people. You see, we can't imagine that because we've never known that kind-of world. Narrator: If we look back at history we see a very clear pattern of machine automation slowly replacing human labor. From the disappearance of the elevator man to the near full automation of an automobile production plant, The fact is, as technology grows the need for humans in the work force with continually be diminished. This creates a serious clash. Which proves the falseness of the monetary based labor system. For human employment is in direct competition with technological development. Therefore, given the fundamental priority of profit by industry people through time will be continually laid off and replaced by machine. Jacque Fresco: When industry takes on machine instead of shortening the work day, they downsize,You lose your job. So you have a right to fear machines. Narrator: In a high technology resource based economy it is conservative to say that about 90% of all current occupations could be fazed out by machines. Freeing humans to live their life without servitude. For this is the point of technology itself. Jacque Fresco: We have machines to clean out sewers it frees a human being from doing that. So look at machines as extensions of human performance. Narrator: Furthermore, many occupations today will have simply no basis to exist in a resource based economy. Such as anything associated with the management of money, advertising, along with the legal system itself. For, without money, a great majority of the crimes that are committed today would never occur. Virtually all forms of crime are a consequence of the monetary system, either directly or by neurosis inflicted through financial deprivation. Therefore, laws themselves could eventually become extinct. Jacque Fresco: Instead of putting up a sign, "Drive carefully slippery when wet" put abrasive in the highway so its not slippery when wet. And if a person gets in the car and their drunk and the car oscillates a great deal there's a little pendulum that swings up and back and that'll pull the car over to the side. Not a law, solution. Put sonar and radar in automobiles so they can't hit one another. Man made laws are attempts to deal with occurring problems. And not knowing how to solve them, they make a law. If people have access to the necessities of life without servitude, debt, barter, trade they'd behave very differently. You want all these things available without a price tag. Now then, "You got to have a price tag, what will motivate people? Man get's everything he wants he'll just lay around in the sun." This is the myth they perpetuate. People in our culture are trained to believe that the monetary system produces incentive. If they have access to things, why should they want to do anything? They will lose their incentive.. That's what your taught to support the monetary system. Roxanne Meadows: When you take money out of the scenario there would be different incentives, very different incentives. Jacque Fresco: When people have access to the necessities of life their incentives change. What about the moon and the stars? New incentive arise. If you make a painting that you enjoy you will enjoy giving it to other people. Not selling it. Roxanne Meadows: I think most of the education that I've seen today essentially producing a person for a job. It's very specialized, their not generalists. People don't know a lot about a lot of different subjects. I don't think you could get people to go to war if they knew a lot about a lot of things. I think education is mostly rote. And their not taught how to solve problems. Their not given the tools emotionally or within their own field of how to do critical thinking. A resource based economy, the education would be very different. Jacque Fresco: Our society's major concern is mental development. and to motivate each person to their highest potential. Because our philosophy is: The smarter people are, the richer the world. Because everybody becomes a contributor. Roxanne Meadows:The smarter your kids are, the better my life will be because they'll be contributing more constructively to the environment and to my life because everything that we devise within a resource based economy would be applied to society, there would be nothing to hold it back. Jacque Fresco: Patriotism, weapons, armies, navies all that is a sign that we are not civilized yet. Kids will ask their parents, "Didn't you see the necessity of the machines? Dad, couldn't you see that war was inevitable when you produced scarcity? Isn't it obvious?" Of course the kid will understand that you were pinheads raised merely to serve the established institutions. We're such an abominable, sick society that we wont make the history books. They'll just say that large nations took land from smaller nations used force and violence. You'll get history talked about as corrupt behavior all the way along, until the beginning of the civilized world. That's when all the nations worked together, world unification, working towards common good for all human beings and without anyone being subservient to anyone else. Without social stratification, whether it be technical elitism or any other kind-of elitism eradicated from the face of the earth. The state does nothing, because there is not state. Because there is no state. The system i advocate, a resource based global economy is not perfect. It's just alot better then what we have. We can never achieve perfection. :birds chirping:

Video Details

Duration: 21 minutes and 37 seconds
Country: United States
Language: English
License: Dotsub - Standard License
Views: 328
Posted by: venusproject on Sep 26, 2009

A TVP Promo Video Support By: bakersfield3d.com
http://bakersfield3d.com/thevenusproject/
Thanks To Luke ;-)

SPREAD IT AROUND PLEASE! :-)

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.