Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Reportatge sobre el Telecentre Lluçà

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 5 minutes and 1 second
Country: Spain
Language: Catalan
Genre: None
Views: 50
Posted by: punttic on Oct 14, 2011

El telecentre Lluçà, situat a Santa Eulàlia de Puig-oriol de la comarca d'Osona, té entre els seus objectius contribuir en el manteniment de la població al territori, modernitzar l'estructura productiva i acostar la població del món rural a les noves tecnologiers i potenciar el teletreball.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.