Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Rudolf Vaský, nám.SNP, Bratislava, 24.Febr.2012

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 10 minutes and 22 seconds
Year: 2012
Country: Slovakia
Language: Slovak
Producer: r.v.
Director: r.v.
Views: 148
Posted by: r.v. on Mar 9, 2012

Nezáleží beh na rýchlych ani boj na udatných, ale čas a náhoda sa prihodí všetkým !

Po 22 rokoch, prišiel náš čas, prišla naša náhoda .

Hajzli, to čo ste siali teraz budete žať !

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.