Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of Stephen Hawking asks big questions about the universe in Thai

Last Modified By Time Content
minksteroo 00:02
00:06

ไม่มีอะไรจะใหญ่หรืออายุมากไปกว่าเอกภพ

minksteroo 00:06
00:10

คำถามที่ผมจะพูดถึงในวันนี้คือ

minksteroo 00:10
00:17

ข้อหนึ่ง เรามาจากไหน?

minksteroo 00:17
00:20

เอกภพเกิดขึ้นได้อย่างไร?

minksteroo 00:20
00:24

เราโดดเดี่ยวในเอกภพหรือไม่?

minksteroo 00:24
00:27

มีสิ่งมีชีวิตอื่นไหมในห้วงอวกาศ?

minksteroo 00:27
00:31

อนาคตของมนุษยชาติจะเป็นอย่างไร?

minksteroo 00:31
00:33

ก่อนช่วงทศวรรษ 1920

minksteroo 00:33
00:37

ทุกคนเชื่อว่าเอกภพต้องคงที่

minksteroo 00:37
00:39

และไม่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา

minksteroo 00:39
00:44

ภายหลังจึงพบว่าแท้จริงเอกภพกำลังขยายตัว

minksteroo 00:44
00:47

แกแล็กซีอื่นกำลังเคลื่อนตัวออกห่างเรา

minksteroo 00:47
00:54

แสดงว่าแกแล็กซีเหล่านี้ต้องเคยใกล้กันมาก่อนในอดีต

minksteroo 00:54
00:56

หากคิดย้อนกลับไป

minksteroo 00:56
01:00

จะถึงจุดหนึ่งที่เราเคยอัดกันกว่าปลากระป๋อง

minksteroo 01:00
01:02

เมื่อ 15,000 ล้านปีที่แล้ว

minksteroo 01:02
01:08

นั่นคือบิ๊กแบง จุดเริ่มต้นของเอกภพ

minksteroo 01:08
01:11

ว่าแต่ มีอะไรก่อนบิ๊กแบงหรือไม่?

minksteroo 01:11
01:15

หากไม่มี อะไรสร้างเอกภพขึ้นมา?

minksteroo 01:15
01:20

ทำไมเอกภพจึงเกิดจากบิ๊กแบงในลักษณะนั้น?

minksteroo 01:20
01:25

เราเคยคิดว่าทฤษฎีกำเนิดเอกภพ

minksteroo 01:25
01:27

สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน

minksteroo 01:27
01:30

ส่วนแรกคือ กฎฟิสิกส์ต่าง ๆ

minksteroo 01:30
01:33

เช่น สมการแมกซ์เวลล์และสัมพัทธภาพทั่วไป

minksteroo 01:33
01:36

ที่กำหนดวิวัฒนาการเอกภพ

minksteroo 01:37
01:40

กำหนดสภาวะให้ทุกอณูเอกภพชั่วขณะพร้อมกัน

minksteroo 01:40
01:43

และส่วนที่สองที่เลี่ยงไม่ได้เลย

minksteroo 01:43
01:46

ก็คือสภาวะแรกเริ่มของเอกภพ

minksteroo 01:46
01:51

เราก้าวหน้าไปได้ดีในส่วนแรก

minksteroo 01:51
01:54

เราเข้าใจกฎวิวัฒนาการ

minksteroo 01:54
01:57

ในทุกสภาพการณ์เว้นก็แต่ที่สุดโต่งที่สุด

minksteroo 01:57
02:00

แต่สำหรับสภาวะแรกเริ่มของเอกภพนั้น

minksteroo 02:00
02:03

เราเคยเข้าใจมันน้อยมาก

minksteroo 02:04
02:09

อย่างไรก็ตาม การแบ่งทฤษฎีออกเป็นสองส่วนคือ กฎวิวัฒนาการ และ สภาวะตั้งต้นนั้น

minksteroo 02:09
02:13

ถีอว่าเวลาและอวกาศเป็นคนละสิ่งที่แยกขาดกัน

minksteroo 02:15
02:19

แต่ในภาวะสุดโต่งนั้น อิทธิพลของสัมพัทธภาพทั่วไปร่วมกับทฤษฎีควอนตัม

minksteroo 02:19
02:23

ส่งผลให้เวลาเสมือนเป็นมิติหนึ่งของอวกาศ

minksteroo 02:27
02:31

แปลว่าเวลาและอวกาศมิใช่สิ่งที่แยกขาดจากกันอีกต่อไป

minksteroo 02:31
02:36

ทำให้กฎวิวัฒนาการสามารถระบุสภาวะแรกเริ่มของเอกภพได้

minksteroo 02:39
02:43

หมายความว่า เอกภพสามารถสร้างตัวขึ้นมาได้โดยไม่ต้องมีอะไรอยู่ก่อน

minksteroo 02:43
02:51

เรายังคำนวณความน่าจะเป็นได้ว่าเมื่อแรกกำเนิดนั้น

minksteroo 02:51
02:53

เอกภพมีสภาพต่างจากนี้

minksteroo 02:53
02:56

ซึ่งผลคำนวณนี้สอดคล้องเป็นอย่างดี

minksteroo 02:56
03:00

กับผลสังเกตการณ์จากดาวเทียม WMAP ในการตรวจวัด

minksteroo 03:00
03:02

รังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาล

minksteroo 03:02
03:06

ซึ่งเป็นภาพประทับของเอกภพช่วงแรกกำเนิด

minksteroo 03:06
03:11

เราเชื่อว่าเราไขปริศนากำเนิดสรรพสิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

minksteroo 03:12
03:14

บางทีน่าจดสิทธิบัตรเอกภพไว้

minksteroo 03:14
03:18

แล้วเก็บค่าธรรมเนียมทุกคนสำหรับการมีตัวตนนะครับ

minksteroo 03:21
03:24

ขอเข้าสู่คำถามสำคัญข้อที่สองนะครับ

minksteroo 03:24
03:28

เราโดดเดี่ยว หรือมีสิ่งมีชีวิตอื่นอีกในเอกภพ?

minksteroo 03:32
03:35

เราเชื่อว่าชีวิตกำเนิดขึ้นเองบนโลก

minksteroo 03:35
03:40

ดังนั้นต้องเป็นได้ที่จะเกิดสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์อื่นที่อำนวย

minksteroo 03:40
03:44

ซึ่งมีอยู่ไม่น้อยในแกแล็กซีนี้

minksteroo 03:44
03:49

แต่เราก็ไม่รู้ว่าชีวิตเริ่มปรากฏได้อย่างไร

minksteroo 03:52
03:55

เราค้นพบหลักฐานอยู่ 2 ชิ้น ที่บ่งชี้

minksteroo 03:55
03:58

ความน่าจะเป็นของการเกิดสิ่งมีชีวิต

minksteroo 04:00
04:03

ชิ้นแรกคือฟอสซิลสาหร่ายอัลจี

minksteroo 04:03
04:06

จากเมื่อ 3,500 ล้านปีที่แล้ว

minksteroo 04:07
04:11

โลกถือกำเนิดเมื่อ 4,600 ล้านปีที่แล้ว

minksteroo 04:11
04:15

ความร้อนน่าจะยังสูงไปในช่วง 500 ล้านปีแรก

minksteroo 04:21
04:23

ซึ่งหมายความว่าชีวิตแรก

minksteroo 04:23
04:26

ปรากฎขึ้นภายในช่วง 500 ล้านปีถัดมา

minksteroo 04:27
04:30

ถือว่าเร็วเมื่อเทียบอายุขัย 10,000 ล้านปี

minksteroo 04:30
04:32

ของดาวเคราะห์อย่างโลก

minksteroo 04:33
04:38

แสดงให้เห็นว่าความน่าจะเป็นในการเกิดสิ่งมีชีวิตค่อนข้างสูง

minksteroo 04:38
04:42

หากความน่าจะเป็นต่ำแล้ว คงกินเวลาจนเกือบจะครบ

minksteroo 04:42
04:46

อายุขัย 10,000 ล้านปีของโลก กว่าชีวิตจะถือกำเนิด

minksteroo 04:46
04:51

แต่อีกมุมหนึ่ง ก็ยังไม่เห็นมนุษย์ต่างดาวที่ไหนแวะมาเยือนโลก

minksteroo 04:52
04:55

ไม่นับรายงานพบเห็น UFO นะครับ

minksteroo 04:55
04:59

ทำไมผู้พบเห็น UFO มักสติเฟื่องไม่เต็มบาท

minksteroo 05:02
05:06

หากรัฐบาลสมรู้ร่วมคิดที่จะปิดข่าว

minksteroo 05:06
05:11

และปกปิดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มากับมนุษย์ต่างดาวจริง

minksteroo 05:11
05:15

ก็เป็นนโยบายที่ไร้ประสิทธิภาพเกินไป

minksteroo 05:15
05:24

นอกจากนี้ แม้โครงการ SETI จะค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกมายาวนาน เราก็ยังไม่เคยรับโทรทัศน์

minksteroo 05:25
05:29

ช่องเกมโชว์ของมนุษย์ต่างดาวได้เลยสักครั้ง

minksteroo 05:29
05:34

อาจเป็นเพราะยังไม่มีดาวดวงใด มีอารยธรรม

minksteroo 05:34
05:36

ใกล้เคียงกับเรา

minksteroo 05:36
05:40

ในรอบรัศมีสองสามร้อยปีแสงนี้

minksteroo 05:41
05:43

ใครมีประกันให้พวกที่กลัว

minksteroo 05:43
05:47

มนุษย์ต่างดาวลักพาตัวไป มั่นใจไปเลย ไม่มีขาดทุน

minksteroo 05:50
05:53

มาสู่คำถามสำคัญข้อสุดท้าย

minksteroo 05:53
05:55

อนาคตของมนุษยชาติ

minksteroo 05:56
06:00

หากเราเป็นสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาเดียวในแกแล็กซีนี้

minksteroo 06:00
06:03

เราต้องแน่ใจว่าจะอยู่รอดและดำรงชีวิตต่อได้

minksteroo 06:07
06:11

นี่เรากำลังก้าวสู่ยุคที่อันตรายขึ้นเรื่อยในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ

minksteroo 06:11
06:20

ปริมาณประชากรและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติสูงขึ้นทวีคูณ

minksteroo 06:21
06:25

ไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่สามารถส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม

minksteroo 06:25
06:28

ให้ดีขึ้นหรือเลวลงได้ทั้งนั้น

minksteroo 06:32
06:34

แต่ในรหัสพันธุกรรม

minksteroo 06:34
06:37

เรายังคงเห็นแก่ตัวและมีสัญชาตญาณความรุนแรงที่

minksteroo 06:37
06:40

เคยเป็นประโยชน์ต่อการอยู่รอดในอดีต

minksteroo 06:40
06:47

ยากพอควรที่จะหลีกเลี่ยงหายนะที่จะเกิดขึ้น

minksteroo 06:48
06:49

ในอีกร้อยปีข้างหน้า

minksteroo 06:49
06:52

ไม่ต้องกล่าวถึงอีกพันปีหรือล้านปี

minksteroo 06:56
06:59

โอกาสเดียวที่เราจะอยู่รอดในระยะยาว

minksteroo 06:59
07:03

คือเราต้องไม่ปิดกั้นตัวเองแค่บนโลก

minksteroo 07:03
07:05

เราต้องเดินทางสู่ห้วงอวกาศ

minksteroo 07:05
07:10

การที่เราสามารถตอบคำถามสำคัญเหล่านี้ได้

minksteroo 07:10
07:15

แสดงถึงความก้าวหน้าครั้งใหญ่ในช่วงร้อยปีที่ผ่านมา

minksteroo 07:15
07:20

แต่หากเราต้องการดำรงเผ่าพันธุ์ให้พ้นร้อยปีข้างหน้า

minksteroo 07:20
07:22

ทางรอดคือห้วงอวกาศครับ

minksteroo 07:22
07:26

ผมจึงสนับสนุนให้มนุษย์ออกเดินทางสู่อวกาศ

minksteroo 07:27
07:30

หรือต้องเรียกว่าประชากรอวกาศดีครับ

minksteroo 07:30
07:40

ตลอดชีวิต ผมแสวงหาที่จะเข้าใจเอกภพ และพยายามจะตอบ

minksteroo 07:40
07:42

คำถามเหล่านี้

minksteroo 07:42
07:45

ผมโชคดีมาก

minksteroo 07:45
07:49

ที่ความพิการของผมไม่รุนแรงมากนัก

minksteroo 07:49
07:54

แท้จริงแล้ว อาจเป็นความพิการนี้เองที่ทำให้ผมมีเวลามากกว่าผู้อื่น

minksteroo 07:54
07:56

ในการแสวงหาความรู้

minksteroo 07:56
08:03

เป้าหมายสูงสุดคือทฤษฎีที่สมบูรณ์ของเอกภพ

minksteroo 08:04
08:06

และเราก็กำลังก้าวหน้าไปได้ดี

minksteroo 08:06
08:11

ขอบคุณที่ตั้งใจฟังครับ

minksteroo 08:14
08:17

คริส แอนเดอร์สัน: ศาสตราจารย์ครับ

minksteroo 08:17
08:21

หากต้องลองทายดู ศาสตราจารย์เชื่อไหมครับว่า

minksteroo 08:21
08:24

เราอยู่โดดเดี่ยวบนทางช้างเผือก

minksteroo 08:24
08:29

พูดถึงอารยธรรมที่ภูมิปัญญาเทียบเท่าหรือสูงกว่าเรานะครับ

minksteroo 08:45
08:51

คำตอบนี้ใช้เวลา 7 นาทีครับ ยิ่งทำให้ผมตระหนักถึง

minksteroo 08:51
08:56

ความกรุณาที่ท่านมีให้ในการบรรยายสำหรับ TED ครั้งนี้

minksteroo 09:06
09:11

สตีเฟน ฮอว์กิ้ง: ผมว่าค่อนข้างเป็นไปได้ที่เราจะเป็นอารยธรรมเดียว

minksteroo 09:11
09:13

ในรอบรัศมีหลายร้อยปีแสง

minksteroo 09:14
09:17

ไม่อย่างนั้นเราคงได้รับคลื่นวิทยุอะไรบ้างแล้ว

minksteroo 09:17
09:24

หรือที่เป็นไปได้อีกทางก็คือ อารยธรรมเหล่านั้นได้ล่มสลายไปเสียก่อน

minksteroo 09:25
09:26

ด้วยน้ำมือตนเอง

minksteroo 09:26
09:31

คริส แอนเดอร์สัน: ศาสตราจารย์ฮอว์กิ้ง ขอบคุณครับ

minksteroo 09:32
09:34

เป็นคำเตือนที่จะเป็นประโยชน์มากเลยครับ

minksteroo 09:34
09:37

สำหรับการสัมมนาที่เหลือของเราในสัปดาห์นี้

minksteroo 09:38
09:42

ศาสตราจารย์ครับ พวกเราขอบคุณจริงๆ ครับสำหรับความอุตสาหะเอื้อเฟื้อ

minksteroo 09:42
09:45

ที่ได้มาร่วมแบ่งปันคำถามให้พวกเราทุกคนในวันนี้

minksteroo 09:45
09:46

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ

minksteroo 09:46
09:54

(ปรบมือ)