Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of Stephen Hawking asks big questions about the universe in Croatian

Last Modified By Time Content
zmimica 00:02
00:06

Nema ničeg većeg niti starijeg od svemira.

zmimica 00:06
00:10

Želio bih govoriti o slijedećim Vašim pitanjima:

tpigac 00:10
00:17

Prvo, odakle smo došli?

zmimica 00:17
00:20

Kako je nastao svemir?

zmimica 00:20
00:24

Jesmo li sami u svemiru?

zmimica 00:24
00:27

Postoji li vanzemaljski život tamo vani?

zmimica 00:27
00:31

Koja je budućnost ljudskog roda?

tpigac 00:31
00:33

Sve do 1920-ih,

zmimica 00:33
00:37

svi su mislili da je svemir u svojoj biti statičan

zmimica 00:37
00:39

i vremenski nepromjenjiv.

zmimica 00:39
00:44

Potom je otkriveno da se svemir širi.

zmimica 00:44
00:47

Daleke galaksije su se udaljavale od nas.

zmimica 00:47
00:54

To je značilo da su u prošlosti morale biti bliže jedna drugoj.

zmimica 00:54
00:56

Ako ovo razmišljanje protegnemo unatrag,

zmimica 00:56
01:00

nalazimo da su sve morale biti jedna iznad druge

zmimica 01:00
01:02

prije oko petnaest milijardi godina.

zmimica 01:02
01:08

To je bio Big Bang, početak svemira.

zmimica 01:08
01:11

Ali, je li išta postojalo prije Big Banga?

zmimica 01:11
01:15

Ako nije, što je stvorilo svemir?

zmimica 01:15
01:20

Zašto se svemir razvio iz Big Banga na način na koji se razvio?

zmimica 01:20
01:25

Nekad smo mislili da bi teorija o svemiru

zmimica 01:25
01:27

mogla biti podijeljena u dva dijela.

zmimica 01:27
01:30

Prvo, postojali su zakoni,

zmimica 01:30
01:33

kao primjerice Maxwellove jednadžbe opće relativnosti

zmimica 01:33
01:36

koje su odredile evoluciju svemira,

zmimica 01:37
01:40

uzimajući u obzir njegovo stanje u cijelom prostoru i u jednom trenutku.

zmimica 01:40
01:43

I drugo, nije postojalo pitanje

zmimica 01:43
01:46

o početnom stanju svemira.

zmimica 01:46
01:51

Napravili smo dobar napredak u prvom dijelu

zmimica 01:51
01:54

i sad imamo znanja o zakonima evolucije

zmimica 01:54
01:57

u svim, osim u najekstremnijim uvjetima.

zmimica 01:57
02:00

Ali, donedavno, vrlo smo malo znali

zmimica 02:00
02:03

o početnim uvjetima nastanka svemira.

zmimica 02:04
02:09

Međutim, ova podjela na zakone evolucije i početne uvjete

zmimica 02:09
02:13

ovisi o razdvojenosti i različitosti vremena i prostora.

zmimica 02:15
02:19

U ekstremnim uvjetima opća relativnost i kvantna teorija

zmimica 02:19
02:23

omogućuju vremenu ponašanje poput druge dimenzije prostora.

zmimica 02:27
02:31

To uklanja razliku između vremena i prostora

zmimica 02:31
02:36

i znači da zakoni evolucije mogu također odrediti i početno stanje.

zmimica 02:39
02:43

Svemir može spontano stvoriti sebe iz ničega.

zmimica 02:43
02:51

Štoviše, možemo izračunati vjerojatnost da je svemir

zmimica 02:51
02:53

stvoren u različitim stanjima.

zmimica 02:53
02:56

Ova predviđanja se odlično slažu

zmimica 02:56
03:00

s opažanjima WMAP satelita,

zmimica 03:00
03:02

odnosno kozmičkog mikrovalnog pozadinskog zračenja,

zmimica 03:02
03:06

koje je otisak vrlo ranog svemira.

zmimica 03:06
03:11

Smatramo da smo riješili misterij stvaranja.

zmimica 03:12
03:14

Možda bismo mogli patentirati svemir

zmimica 03:14
03:18

i svima naplaćivati tantijeme za njegovo postojanje.

zmimica 03:21
03:24

Sad prelazim na drugo veliko pitanje:

tpigac 03:24
03:28

Jesmo li sami ili postoji i neki drugi život u svemiru?

tpigac 03:32
03:35

Smatramo da je život nastao spontano na Zemlji,

zmimica 03:35
03:40

tako da mora biti moguće da život nastane i na drugim pogodnim planetama

zmimica 03:40
03:44

kojih, čini se, ima mnogo u jednoj galaksiji.

zmimica 03:44
03:49

Ali, mi ne znamo kako se život prvi put pojavio.

tpigac 03:52
03:55

Imamo dvije vrste dokaza prikupljenih opažanjem

zmimica 03:55
03:58

o vjerojatnosti nastanka života.

zmimica 04:00
04:03

Prvi se odnose na fosile i alge

zmimica 04:03
04:06

od prije 3,5 milijardi godina.

zmimica 04:07
04:11

Zemlja je formirana prije 4,6 milijardi godina

zmimica 04:11
04:15

i bila je vjerojatno prevruća prvih pola milijarde godina.

zmimica 04:21
04:23

Dakle, život se pojavio na Zemlji

zmimica 04:23
04:26

unutar pola milijarde godina od kad je to bilo moguće,

zmimica 04:27
04:30

što je kratko u usporedbi s deset milijardi godina

zmimica 04:30
04:32

životnog vijeka planete slične Zemlji.

zmimica 04:33
04:38

To sugerira da je vjerojatnost nastanka života prilično velika.

zmimica 04:38
04:42

Kad bi vjerojatnost bila mala očekivali bismo

zmimica 04:42
04:46

da bi bio potreban veći dio tih raspoloživih deset milijardi godina.

zmimica 04:46
04:51

S druge strane, izgleda da nas vanzemaljci nisu posjetili.

zmimica 04:52
04:55

Ne prihvaćam izvješća o neidentificiranim letećim objektima.

zmimica 04:55
04:59

Zbog čega bi se pojavljivali samo pred osobenjacima i čudacima?

zmimica 05:02
05:06

Ukoliko postoji vladina urota o zataškavanju tih izvješća

zmimica 05:06
05:11

i zadržavanju znanstvenih spoznaja koje donose vanzemaljci za sebe,

zmimica 05:11
05:15

onda bi to, čini se, bila do sada najneučinkovitija politika.

tpigac 05:15
05:24

Štoviše, unatoč opsežnim istraživanjima projekta SETI (traganje za vanzemaljskom inteligencijom)

zmimica 05:25
05:29

nismo gledali niti jedan televizijski kviz program vanzemaljaca.

zmimica 05:29
05:34

Iz ovog vjerojatno proizlazi da nema vanzemaljskih civilizacija

zmimica 05:34
05:36

na našem stupnju razvitka

zmimica 05:36
05:40

unutar radijusa od nekoliko stotina svjetlosnih godina.

zmimica 05:41
05:43

Izdavanje police osiguranja

zmimica 05:43
05:47

za slučaj otmice od strane vanzemaljaca čini se prilično sigurnom opkladom.

tpigac 05:50
05:53

Ovo me dovodi do zadnjeg od velikih pitanja:

tpigac 05:53
05:55

Budućnosti ljudskog roda.

tpigac 05:56
06:00

Ukoliko smo mi jedina inteligentna bića u našoj galaksiji,

zmimica 06:00
06:03

trebali bismo se potruditi preživjeti i nastaviti.

zmimica 06:07
06:11

Međutim, ulazimo u rastuće opasno razdoblje naše povijesti.

zmimica 06:11
06:20

Naše stanovništvo i korištenje ograničenih resursa planete Zemlje

zmimica 06:21
06:25

eksponencijalno rastu, zajedno s našom tehničkom mogućnošću

zmimica 06:25
06:28

promjene okoline na bolje ili na gore.

zmimica 06:32
06:34

Ali, naš genetski kod

zmimica 06:34
06:37

još uvijek nosi sebične i agresivne instinkte

zmimica 06:37
06:40

koji su u prošlosti činili prednost pri preživljavanju.

zmimica 06:40
06:47

Bit će već dovoljno teško izbjeći katastrofu

zmimica 06:48
06:49

u slijedećih sto godina,

zmimica 06:49
06:52

a kamoli u slijedećih tisuću ili milijun godina.

zmimica 06:56
06:59

Naša jedina šansa za dugoročno preživljavanje

zmimica 06:59
07:03

nije da ostanemo pritajeni na planeti Zemlji,

zmimica 07:03
07:05

već da se proširimo u svemir.

zmimica 07:05
07:10

Odgovori na ova velika pitanja

zmimica 07:10
07:15

pokazuju da smo napravili izvanredan napredak u zadnjih sto godina.

tpigac 07:15
07:20

Ali, ukoliko želimo nastaviti i nakon slijedećih sto godina,

zmimica 07:20
07:22

naša je budućnost u svemiru.

tpigac 07:22
07:26

Stoga se zalažem za ljudski --

zmimica 07:27
07:30

ili, bolje rečeno, svemirski let osoba.

zmimica 07:30
07:40

Cijelog sam života tragao za razumijevanjem svemira

zmimica 07:40
07:42

i pronalaženju odgovora na ova pitanja.

zmimica 07:42
07:45

Imao sam veliku sreću

zmimica 07:45
07:49

da moja invalidnost nije bila ozbiljna poteškoća.

zmimica 07:49
07:54

Štoviše, ona mi je vjerojatno dala više vremena nego većini ljudi

zmimica 07:54
07:56

za ustrajavanje u potrazi za znanjem.

zmimica 07:56
08:03

Konačni cilj je cjelovita teorija o svemiru

zmimica 08:04
08:06

i u tome dobro napredujemo.

zmimica 08:06
08:11

Hvala vam na pozornosti.

zmimica 08:14
08:17

Chris Anderson: Profesore, ukoliko biste morali nagađati o ovoj ili onoj mogućnosti,

zmimica 08:17
08:21

vjerujete li sada da jest vjerojatnije ili nije

zmimica 08:21
08:24

da smo sami u Mliječnoj stazi

zmimica 08:24
08:29

kao civilizacija naše ili više razine inteligencije?

zmimica 08:45
08:51

Za ovaj odgovor trebalo je pričekati sedam minuta i to mi je zaista dalo uvid

tpigac 08:51
08:56

u nevjerojatan čin velikodušnosti ovog cijelog govora za TED.

tpigac 09:06
09:11

Stephen Hawking: Mislim da je vrlo vjerojatno da smo jedina civilizacija

zmimica 09:11
09:13

unutar nekoliko stotina svjetlosnih godina;

zmimica 09:14
09:17

u suprotnom, čuli bismo radio valove.

zmimica 09:17
09:24

Alternativna mogućnost je da civilizacije ne traju vrlo dugo,

zmimica 09:25
09:26

već same sebe unište.

tpigac 09:26
09:31

CA: Profesore Hawking, hvala Vam na tom odgovoru.

tpigac 09:32
09:34

Shvatit ćemo ga, kako mi se čini, kao pozdravno upozorenje

zmimica 09:34
09:37

za ostatak konferencije ovog tjedna.

zmimica 09:38
09:42

Profesore, zaista Vam zahvaljujemo na izuzetnom trudu koji ste uložili

zmimica 09:42
09:45

kako biste danas s nama podijelili svoja pitanja.

zmimica 09:45
09:46

Zaista Vam veliko Hvala.

zmimica 09:46
09:54

(Pljesak)