Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of Stephen Hawking asks big questions about the universe in Serbian

Last Modified By Time Content
anazn 00:02
00:06

Нема ничег већег нити старијег од свемира.

anazn 00:06
00:10

Питања о којима бих желео да говорим су:

m1204977 00:10
00:17

прво, одакле смо дошли?

anazn 00:17
00:20

Како је постао свемир?

anazn 00:20
00:24

Да ли смо у њему сами?

anazn 00:24
00:27

Да ли тамо негде постоји ванземаљски живот?

anazn 00:27
00:31

Која је будућност људске расе?

anazn 00:31
00:33

До 1920-их

anazn 00:33
00:37

сви су мислили да је свемир статичан

anazn 00:37
00:39

и да се не мења кроз време.

anazn 00:39
00:44

Онда је откривено да се свемир шири.

anazn 00:44
00:47

Далеке галаксије су се удаљавале од нас.

m1204977 00:47
00:54

То је значило да су у прошлости оне морале бити ближе једна другој.

m1204977 00:54
00:56

Ако ту идеју применимо у назад,

m1204977 00:56
01:00

схватамо да смо морали да будемо један преко другог

anazn 01:00
01:02

пре око 15 милијарди година.

anazn 01:02
01:08

То је био Биг Бенг, почетак свемира.

anazn 01:08
01:11

Али, да ли је било нечега пре Биг Бенга?

anazn 01:11
01:15

Ако није, шта је онда створило свемир?

anazn 01:15
01:20

Зашто је свемир настао из Биг Бенга на начин на који је настао?

anazn 01:20
01:25

Некада смо мислили да би теорија о свемиру

anazn 01:25
01:27

могла бити подељена у два дела.

m1204977 01:27
01:30

Прво, било је закона,

m1204977 01:30
01:33

као нпр. Максвелова једначина и општи релативитет,

anazn 01:33
01:36

који су одредили еволуцију свемира,

m1204977 01:37
01:40

имајући у виду његово стање у целом простору у једном тренутку.

anazn 01:40
01:43

И друго, није постојало питање

anazn 01:43
01:46

о почетном стању свемира.

anazn 01:46
01:51

Доста смо напредивали у првом делу,

anazn 01:51
01:54

и сада имамо знање о законима еволуције

anazn 01:54
01:57

у свим осим у екстремним условима.

anazn 01:57
02:00

Али до скоро смо јако мало знали

m1204977 02:00
02:03

о почетном стању свемира.

anazn 02:04
02:09

Ова подела на законе о еволуцији и о почетним стањима

m1204977 02:09
02:13

зависи од различитости и одвојености времена и простора.

m1204977 02:15
02:19

Под екстремним условима, општи релативитет и квантна теорија

anazn 02:19
02:23

пружају време за понашање попут неке друге димензије простора.

anazn 02:27
02:31

Ово уклања разлику између времена и простора

anazn 02:31
02:36

и значи да и закони о еволуцији могу да одређују почетно стање.

anazn 02:39
02:43

Свемир може спонтано себе да створи ни из чега.

anazn 02:43
02:51

Чак шта више, можемо да израчунамо вероватноћу за то да је свемир

anazn 02:51
02:53

створен у различитим стадијумима.

anazn 02:53
02:56

Ова предвиђања се одлично поклапају са

anazn 02:56
03:00

са запажањима ”WMAP” сателита

anazn 03:00
03:02

који опажа космичку микроталасну позадину

anazn 03:02
03:06

која је отисак веома раног свемира.

anazn 03:06
03:11

Сматрамо да смо решили мистерију креације.

anazn 03:12
03:14

Можда би требало да патентирамо свемир

anazn 03:14
03:18

и да свима наплаћујемо хонораре за постојање.

anazn 03:21
03:24

Сада прелазим на друго питање:

anazn 03:24
03:28

Да ли смо сами или постоји и неки други живот у свемиру?

anazn 03:32
03:35

Сматрамо да је живот на Земљи настао спонтано,

m1204977 03:35
03:40

дакле мора бити могуће да живот настане и на другим одговарајућим

m1204977 03:40
03:44

планетама, којих, наизглед, има јако много у једној галаксији.

anazn 03:44
03:49

Али ми не знамо како је живот настао.

anazn 03:52
03:55

Запазили смо две врсте доказа

anazn 03:55
03:58

у вези са вероватноћом настанка живота.

anazn 04:00
04:03

Први је да имамо фосиле алги

anazn 04:03
04:06

од пре 3,5 мијарде година.

m1204977 04:07
04:11

Земља је формирана пре око 4,6 милијарди година

anazn 04:11
04:15

и вероватно је била претопла током првих пола милијарди година.

anazn 04:21
04:23

Живот се, дакле, појавио на Земљи

m1204977 04:23
04:26

у току пола милијарде година,

anazn 04:27
04:30

што је јако мало у поређењу са 10 милијарди година

anazn 04:30
04:32

што је животни век неке планете сличне Земљи.

m1204977 04:33
04:38

Ово наводи на то да је вероватноћа да је живот само искрсао прилично висока.

anazn 04:38
04:42

Да је вероватноћа ниска, могли бисмо да очекујемо

anazn 04:42
04:46

да би била потребна већина тих 10 милијарди година на располагању.

anazn 04:46
04:51

Са друге стране, изгледа да нас ванземаљци нису посетили.

anazn 04:52
04:55

Не признајем извештаје о неидентификованим летећим објектима.

m1204977 04:55
04:59

Зашто би их иначе видели само чудаци?

anazn 05:02
05:06

Ако постоји завера владе да такве изјаве заташка

m1204977 05:06
05:11

да би за себе задржала научно знање које ванземаљци доносе,

m1204977 05:11
05:15

онда је то, наизглед, до сада најнеуспешнија политика.

anazn 05:15
05:24

Штавише, упркос опширног истраживања пројекта за Тражење ванземаљске интелигенције

m1204977 05:25
05:29

нисмо видели телевизијске програме ванземаљаца.

anazn 05:29
05:34

Ово вероватно указује на то да нема ванземаљских цивилизација

anazn 05:34
05:36

на ступњу развоја једнаком нашем

anazn 05:36
05:40

у кругу од неколико стотина светлосних година.

anazn 05:41
05:43

Осигурати се против тога да вас отму ванземаљци

anazn 05:43
05:47

изгледа као прилично добра опклада за осигуравајуће компаније.

anazn 05:50
05:53

Ово ме доводи до последњег питања:

anazn 05:53
05:55

будућност људске расе.

anazn 05:56
06:00

Ако смо ми једина интелигентна бића у галаксији,

anazn 06:00
06:03

требало би да се потрудимо да преживимо и опстанемо.

anazn 06:07
06:11

Али улазимо у интересантан и опасан период наше историје.

m1204977 06:11
06:20

Наша популација, као и наша употреба ограничених ресурса планете Земље

m1204977 06:21
06:25

ескпоненцијално расту, заједно са нашом техничком могућношћу

anazn 06:25
06:28

да променимо околину на боље или на горе.

anazn 06:32
06:34

Али наш генетички код

anazn 06:34
06:37

још увек носи себичне и агресивне инстинкте

anazn 06:37
06:40

који су у прошлости пружали предност за преживљавање.

anazn 06:40
06:47

Биће јако тешко избећи катастрофу

anazn 06:48
06:49

у наредних неколико стотона година,

anazn 06:49
06:52

а камоли наредних хиљаду или милион.

anazn 06:56
06:59

Наша једина шанса за преживљавање на дуге стазе

anazn 06:59
07:03

није да останемо да виримо са планете Земље,

anazn 07:03
07:05

већ да се проширимо у свемир.

anazn 07:05
07:10

Одговори на ова велика питања

anazn 07:10
07:15

показују да смо направили изузетан напредак у последњих сто година.

anazn 07:15
07:20

Али ако желимо да наставимо изван наредних сто година

anazn 07:20
07:22

наша будућност је у свемиру.

anazn 07:22
07:26

Због тога сам ја за људски,

m1204977 07:27
07:30

или боље речено, свемирски лет особа.

anazn 07:30
07:40

Целог живота сам тежио разумевању свемира

m1204977 07:40
07:42

и проналаску одговора на ова питања.

anazn 07:42
07:45

Био сам веома добре среће

anazn 07:45
07:49

да моја инвалидност није предстаљала озбиљну сметњу;

anazn 07:49
07:54

она ми је, заправо, пружила више времена него што

anazn 07:54
07:56

већина људи има за трагање за знањем.

anazn 07:56
08:03

Крајњи циљ је да завршимо теорију о свемиру

anazn 08:04
08:06

и добро напредујемо.

anazn 08:06
08:11

Хвала што сте слушали.

anazn 08:14
08:17

Крис Андерсон: професоре, ако бисте морали да погађате,

anazn 08:17
08:21

да ли сада верујете да је вероватније

anazn 08:21
08:24

да смо сами у Млечном путу,

anazn 08:24
08:29

као цивилизација нашег или неког вишег нивоа интелигенције?

anazn 08:45
08:51

Овај одговор је трајао седам минута и стварно ми је пружио увид

anazn 08:51
08:56

у то колико је невероватно великодушан био овај говор за ТЕД.

anazn 09:06
09:11

Стивен Хокинг: мислим да је веома вероватно да смо једина цивилизација

anazn 09:11
09:13

у распону од неколико стотина светлосних година;

anazn 09:14
09:17

у супротном бисмо чули радио таласе.

anazn 09:17
09:24

Друга могућност је то што цивилизације не трају доста дуго,

anazn 09:25
09:26

већ саме себе униште.

m1204977 09:26
09:31

КА: професоре Хокинг, хвала Вам на том одговору.

anazn 09:32
09:34

Мислим да ћемо то узети као добро упозорење

anazn 09:34
09:37

током остатка конференције ове недеље.

anazn 09:38
09:42

Професоре, заиста смо Вам захвални за изванредан труд који сте учинили

anazn 09:42
09:45

да бисте данас са нама поделили своја питања.

m1204977 09:45
09:46

Заиста Вам много хвала.

anazn 09:46
09:54

(Аплауз)