Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of Stephen Hawking asks big questions about the universe in Romanian

Last Modified By Time Content
lucianbibo 00:02
00:06

Nu este nimic mai mare sau mai vechi ca Universul.

lucianbibo 00:06
00:10

Întrebările dvs. despre care aş dori să vorbesc sunt:

lucianbibo 00:10
00:17

Unu, de unde am venit?

lucianbibo 00:17
00:20

Cum a luat fiinţă Universul?

lucianbibo 00:20
00:24

Suntem singuri în Univers?

lucianbibo 00:24
00:27

Există viaţă extraterestră?

lucianbibo 00:27
00:31

Care este viitorul speciei umane?

lucianbibo 00:31
00:33

Până prin anii 1920,

lucianbibo 00:33
00:37

toată lumea a crezut că universul era esenţialmente static

lucianbibo 00:37
00:39

şi neschimbat în timp.

lucianbibo 00:39
00:44

Apoi s-a descoperit că Universul se dilată.

lucianbibo 00:44
00:47

Galaxiile se îndepărtau de noi.

lucianbibo 00:47
00:54

Aceasta înseamnă că trebuie să fi fost mai apropiate în trecut.

deliasoare 00:54
00:56

Extrapolând invers,

lucianbibo 00:56
01:00

am descoperit că trebuie să fi fost laolaltă

lucianbibo 01:00
01:02

cu cca 15 miliarde de ani în urmă.

deliasoare 01:02
01:08

Acesta a fost Big Bang-ul, începutul Universului.

lucianbibo 01:08
01:11

Dar a fost ceva înainte de Big Bang?

lucianbibo 01:11
01:15

Dacă nu, ce a creat Universul?

lucianbibo 01:15
01:20

De ce Universul a apărut din Big Bang în felul acela?

lucianbibo 01:20
01:25

Obişnuiam să credem că teoria universului

lucianbibo 01:25
01:27

ar putea fi împărţită în două.

deliasoare 01:27
01:30

În primul rând legile

lucianbibo 01:30
01:33

ca ecuaţiile lui Maxwell şi relativitatea generalizată

lucianbibo 01:33
01:36

care au determinat evoluţia universului,

deliasoare 01:37
01:40

pornind de la starea lui în spaţiu la un moment dat.

deliasoare 01:40
01:43

Şi în al doilea rând, nu s-a pus problema

deliasoare 01:43
01:46

stării iniţiale a Universului.

deliasoare 01:46
01:51

Am progresat bine în privinţa primei părţi,

lucianbibo 01:51
01:54

şi acum cunoaştem legile evoluţiei

lucianbibo 01:54
01:57

în absolut toate condiţiile extreme.

lucianbibo 01:57
02:00

Dar până de curând am avut puţine cunoştinţe

lucianbibo 02:00
02:03

despre condiţiile iniţiale ale Universului.

lucianbibo 02:04
02:09

Totuşi această separare în legi ale evoluţiei şi condiţii iniţiale

lucianbibo 02:09
02:13

depinde de separarea şi distincţia timpului şi spaţiului.

lucianbibo 02:15
02:19

În condiţii limită, relativitatea generală şi teoria cuantică

lucianbibo 02:19
02:23

permit timpului să se manifeste ca o altă dimensiune a spaţiului.

lucianbibo 02:27
02:31

Aceasta înlătură distincţia dintre timp şi spaţiu

lucianbibo 02:31
02:36

şi înseamnă că legile evoluţiei pot determina şi starea iniţială.

lucianbibo 02:39
02:43

Universul se poate crea spontan din nimic.

lucianbibo 02:43
02:51

Mai mult, putem calcula probabilitatea ca universul

lucianbibo 02:51
02:53

să se fi creat în stari diferite.

lucianbibo 02:53
02:56

Aceste predicţii sunt într-un excelent acord

lucianbibo 02:56
03:00

cu observaţiile făcute cu satelitul WMAP

lucianbibo 03:00
03:02

asupra fondulului cosmic de microunde,

lucianbibo 03:02
03:06

care este doar o înregistrare a Universului timpuriu.

lucianbibo 03:06
03:11

Credem că am rezolvat misterul creaţiei.

lucianbibo 03:12
03:14

Poate că ar trebui să patentăm Universul

lucianbibo 03:14
03:18

şi să taxăm existenţa celorlalţi.

deliasoare 03:21
03:24

Mă întorc acum la cea de a doua mare întrebare:

lucianbibo 03:24
03:28

Suntem singuri sau mai există viaţă în Univers?

lucianbibo 03:32
03:35

Credem că viaţa a apărut spontan pe Pământ,

deliasoare 03:35
03:40

aşadar trebuie să fie posibil ca viaţa să apară şi pe alte planete adecvate,

lucianbibo 03:40
03:44

care par a fi foarte multe în galaxie.

deliasoare 03:44
03:49

Dar nu ştim cum a apărut viaţa prima oară.

lucianbibo 03:52
03:55

Avem două probe observaţionale

lucianbibo 03:55
03:58

referitoare la probabilitatea apariţiei vieţii.

lucianbibo 04:00
04:03

Prima este că avem fosile ale algelor

lucianbibo 04:03
04:06

vechi de 3.5 miliarde de ani.

lucianbibo 04:07
04:11

Pământul s-a format acum 4.6 miliarde ani

lucianbibo 04:11
04:15

şi probabil a fost prea fierbinte pentru prima jumătate de miliard de ani.

lucianbibo 04:21
04:23

Astfel că viaţa a apărut pe Pământ

deliasoare 04:23
04:26

în răstimpul a jumătate de miliard de ani în care ar fi fost posibil,

lucianbibo 04:27
04:30

ceea ce este puţin comparativ cu durata de viaţă de 10 miliarde de ani

lucianbibo 04:30
04:32

a unei planete de tipul Pământului.

lucianbibo 04:33
04:38

Ceea ce sugerează că probabilitatea de apariţie a vieţii este rezonabil de ridicată.

lucianbibo 04:38
04:42

Dacă ar fi fost foarte scăzută,ar fi fost de aşteptat

lucianbibo 04:42
04:46

să dureze mai mult din cei 10 miliarde de ani disponibili.

deliasoare 04:46
04:51

Pe de altă parte, se pare că nu am fost vizitaţi de extratereştri.

lucianbibo 04:52
04:55

Nu ţin cont de rapoartele despre OZN-uri.

lucianbibo 04:55
04:59

De ce ar apărea numai excentricilor şi ciudaţilor?

lucianbibo 05:02
05:06

Dacă este o conspiraţie guvernamentală pentru a suprima rapoartele

deliasoare 05:06
05:11

şi a păstra cunoştinţele ştiinţifice aduse de către extratereştri,

lucianbibo 05:11
05:15

aceasta s-a dovedit a fi o politică singulară şi ineficientă până în prezent.

lucianbibo 05:15
05:24

Mai mult, în pofida unei căutări extinse prin proiectul SETI,

deliasoare 05:25
05:29

nu am auzit niciun concurs televizat extraterestru.

deliasoare 05:29
05:34

Aceasta probabil indică faptul că nu există civilizaţii extraterestre

lucianbibo 05:34
05:36

la stadiul dezvoltării noastre

lucianbibo 05:36
05:40

pe o distanţă de câteva sute de ani lumină.

lucianbibo 05:41
05:43

Ceea ce face ca eliberarea unei asigurări

lucianbibo 05:43
05:47

de protecţie în cazul unei răpiri extraterestre să fie o afacere sigură.

lucianbibo 05:50
05:53

Astfel am ajuns la cea de a treia şi ultima întrebare:

lucianbibo 05:53
05:55

Viitorul rasei umane.

lucianbibo 05:56
06:00

Dacă suntem singurele fiinţe inteligente din galaxie,

lucianbibo 06:00
06:03

ar trebui să ne asigurăm că vom supravieţui şi continua.

lucianbibo 06:07
06:11

Dar intrăm într-o perioadă a istoriei noastre cu grad de risc în creştere.

lucianbibo 06:11
06:20

Populaţia noastră şi utilizarea resurselor finite ale planetei Pământ

lucianbibo 06:21
06:25

cresc exponenţial împreună cu capacitatea tehnologică

lucianbibo 06:25
06:28

de a schimba mediul în bine sau rău.

lucianbibo 06:32
06:34

Dar codul nostru genetic

lucianbibo 06:34
06:37

încă mai poartă instinctele egoismului şi agresiunii

lucianbibo 06:37
06:40

care ne-au favorizat supravieţuirea în trecut.

lucianbibo 06:40
06:47

Va fi destul de dificil să se evite dezastrul

deliasoare 06:48
06:49

în următoarea sută de ani,

deliasoare 06:49
06:52

fără a mai vorbi de următoarele mii sau milioane.

lucianbibo 06:56
06:59

Singura noastră şansă pentru supravieţuirea pe termen lung

lucianbibo 06:59
07:03

nu este să rămânem ascunşi pe Pământ,

lucianbibo 07:03
07:05

ci să ne împrăştiem în spaţiu.

lucianbibo 07:05
07:10

Răspunsurile la aceste întrebări

deliasoare 07:10
07:15

arătă că am făcut progrese remarcabile în ultima sută de ani.

lucianbibo 07:15
07:20

Dar dacă dorim să continuăm dincolo de următoarea sută de ani,

lucianbibo 07:20
07:22

viitorul nostru este în spaţiu.

lucianbibo 07:22
07:26

De aceea sunt în favoarea zborurilor spaţiale controlate uman,

lucianbibo 07:27
07:30

sau mai bine spus cu oameni la bord.

lucianbibo 07:30
07:40

Toată viaţa mea am căutat să înţeleg Universul

lucianbibo 07:40
07:42

şi să aflu răspuns la aceste întrebări.

lucianbibo 07:42
07:45

Am fost foarte fericit că

lucianbibo 07:45
07:49

dizabilitatea mea nu a fost un handicap serios;

lucianbibo 07:49
07:54

în realitate mi-a oferit probabil mai mult timp decât celor mai mulţi oameni

lucianbibo 07:54
07:56

pentru a aprofunda competiţia cunoaşterii.

lucianbibo 07:56
08:03

Obiectivul final este teoria completă a universului,

lucianbibo 08:04
08:06

şi progresăm foarte bine.

deliasoare 08:06
08:11

Vă mulţumesc că m-aţi ascultat.

lucianbibo 08:14
08:17

Chris Anderson:D-le profesor, dacă ar fi să ghiciţi într-un fel sau altul,

lucianbibo 08:17
08:21

credeţi acum că este mai probabil

lucianbibo 08:21
08:24

să nu fim singuri în Calea Lacteee,

lucianbibo 08:24
08:29

ca o civilizaţie de nivelul nostru de inteligenţă sau superioară?

lucianbibo 08:45
08:51

Acest răspuns a durat şapte minute, şi mi-a oferit o imagine reală

deliasoare 08:51
08:56

a incredibilului act de generozitate pe care această discuţie l-a reprezentat pentru TED.

lucianbibo 09:06
09:11

Stephen Hawking:Cred că este foarte probabil că suntem singura civilizaţie

lucianbibo 09:11
09:13

pe o distanţă de câteva sute de ani lumină;

lucianbibo 09:14
09:17

altfel am fi auzit unde radio.

lucianbibo 09:17
09:24

Alterantiva este că civilizaţiile nu durează foarte mult,

lucianbibo 09:25
09:26

ci se autodistrug.

lucianbibo 09:26
09:31

CA: D-le Profesor Hawking, mulţumesc pentru acest răspuns.

lucianbibo 09:32
09:34

Noi îl vom considera ca pe un avertisment salutar, cred eu,

lucianbibo 09:34
09:37

pentru restul conferinţei noastre din această săptămână.

lucianbibo 09:38
09:42

D-le Profesor, vă mulţumim foarte mult pentru efortul extraordinar pe care l-aţi făcut,

deliasoare 09:42
09:45

de a împărtăşi astăzi întrebările cu noi.

lucianbibo 09:45
09:46

Vă mulţumesc foarte mult.

lucianbibo 09:46
09:54

Aplauze