Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of Stephen Hawking asks big questions about the universe in Norwegian, Bokmål (Bokmaal)

Last Modified By Time Content
oletorpedo 00:02
00:06

Det er ingenting som er større eller eldre enn universet.

oletorpedo 00:06
00:10

Spørsmålene jeg vil snakke om er:

oletorpedo 00:10
00:17

En, hvor kom vi fra?

oletorpedo 00:17
00:20

Hvordan ble universet til?

oletorpedo 00:20
00:24

Er vi alene i universet?

oletorpedo 00:24
00:27

Er det utenomjordisk liv der ute?

oletorpedo 00:27
00:31

Hvordan ser fremtiden til mennesket ut?

mhassel 00:31
00:33

Helt frem til 1920-tallet,

oletorpedo 00:33
00:37

trodde alle at universet var statisk

oletorpedo 00:37
00:39

og uforanderlig i tid.

oletorpedo 00:39
00:44

Helt til man fant ut at universet utvider seg.

mhassel 00:44
00:47

Galakser langt borte beveget seg bort fra oss.

oletorpedo 00:47
00:54

Dette betyr at de må ha vært nærmere hverandre før.

oletorpedo 00:54
00:56

Hvis vi ekstrapolerer tilbake,

mhassel 00:56
01:00

ser vi at alt må ha ligget oppå hverandre

oletorpedo 01:00
01:02

for omlag 15 milliarder år siden.

oletorpedo 01:02
01:08

Dette var Big Bang, universets begynnelse.

oletorpedo 01:08
01:11

Men fantes det noe før Big Bang?

oletorpedo 01:11
01:15

Hvis ikke, hva var det som skapte universet?

mhassel 01:15
01:20

Hvorfor oppsto universet på den måten den gjorde?

oletorpedo 01:20
01:25

Vi pleide å tro at teorien om universet

oletorpedo 01:25
01:27

kunne deles i to deler.

mhassel 01:27
01:30

Den første delen besto av lover

oletorpedo 01:30
01:33

som Maxwells ligninger og generell relativitet,

oletorpedo 01:33
01:36

som bestemte universets evolusjon,

oletorpedo 01:37
01:40

gitt dens tilstand over alt rom på et bestemt tidspunkt.

mhassel 01:40
01:43

Den andre delen var at det ikke var noe spørsmål

oletorpedo 01:43
01:46

om starttilstanden til universet.

oletorpedo 01:46
01:51

Vi har gjort mye fremgang i den første delen

oletorpedo 01:51
01:54

og besitter nå kunnskapen om evolusjonens lover

oletorpedo 01:54
01:57

i alle untatt de mest ekstreme forhold.

oletorpedo 01:57
02:00

Men inntil nylig hadde vi ingen aning

oletorpedo 02:00
02:03

om universets startsforhold.

mhassel 02:04
02:09

Men, delingen av evolusjonens lover og universets starttilstand

mhassel 02:09
02:13

kommer an på om tid og rom er separate og adskillelige.

mhassel 02:15
02:19

Under ekstreme forhold, tillater generell relativitet og kvanteteori

oletorpedo 02:19
02:23

tid til å oppføre seg som en dimensjon i rom.

mhassel 02:27
02:31

Dette fjerner forskjellen på tid og rom

mhassel 02:31
02:36

og betyr at evolusjonsloven kan bestemme startforholdene.

oletorpedo 02:39
02:43

Universet kan, spontant, skape seg selv ut av ingenting.

mhassel 02:43
02:51

I tillegg til dette kan vi kalkulere sannsynligheten for at universet

mhassel 02:51
02:53

ble skapt under andre forhold.

mhassel 02:53
02:56

Disse spådommene stemmer meget godt overens

oletorpedo 02:56
03:00

med observasjoner som satellitten WMAP gjorde

oletorpedo 03:00
03:02

av den kosmiske mikrobølgestøyen,

mhassel 03:02
03:06

som er en gjenlevning av det veldig tidlige universet.

oletorpedo 03:06
03:11

Vi trodde vi hadde løst skapelsesmysteriet.

mhassel 03:12
03:14

Kanskje vi burde ta patent på universet

oletorpedo 03:14
03:18

og kreve skatt fra alle fordi de eksisterer.

oletorpedo 03:21
03:24

Og nå til det andre store spørsmålet:

mhassel 03:24
03:28

Er vi alene, eller finnes det liv andre steder i universet?

oletorpedo 03:32
03:35

Vi tror at liv blomstret spontant på jorden,

oletorpedo 03:35
03:40

så da må det være mulig at liv blomstrer på andre, passende planeter,

oletorpedo 03:40
03:44

som det ser ut til å være svært mange av i vår galakse.

oletorpedo 03:44
03:49

Men, vi vet ikke hvordan liv først kom til syne.

oletorpedo 03:52
03:55

Vi har to håndfaste beviser

oletorpedo 03:55
03:58

som omhandler sannsynligheten for at liv skal oppstå.

oletorpedo 04:00
04:03

Det første beviset er at vi har fossiler av alger

mhassel 04:03
04:06

som er 3,5 milliard år gamle.

mhassel 04:07
04:11

Jorden ble formet for 4,6 milliarder år siden,

oletorpedo 04:11
04:15

og var sannsynligvis for varm i de første 500 millioner årene.

mhassel 04:21
04:23

Så liv oppsto på jorden

mhassel 04:23
04:26

innen 500 millioner år etter at det var mulig for liv å oppstå,

mhassel 04:27
04:30

hvilket er kort tid sammenlignet med det ti milliard år lange livsspennet

oletorpedo 04:30
04:32

til en planet som jorden.

oletorpedo 04:33
04:38

Det tilsier at sannsynligheten for at liv oppstår er relativt høy.

oletorpedo 04:38
04:42

Hvis sannsynligheten var lav, kunne man ventet at

oletorpedo 04:42
04:46

det ville tatt mesteparten av de ti milliarder år som er tilgjengelig.

mhassel 04:46
04:51

På en annen side, det virker ikke som om vi har fått besøk av romvesener.

mhassel 04:52
04:55

Jeg avviser rapportene om UFOer.

oletorpedo 04:55
04:59

Hvorfor skulle de bare vise seg for særinger?

oletorpedo 05:02
05:06

Hvis staten konspirerer for å undertrykke disse rapportene

oletorpedo 05:06
05:11

og selv beholde den vitenskapelige kunnskapen romvesenene fører med seg,

oletorpedo 05:11
05:15

virker det til å ha vært en utelukkende ineffektiv politikk så langt.

mhassel 05:15
05:24

Videre, til tross for omfattende søk av SETI-prosjektet,

oletorpedo 05:25
05:29

har vi enda ikke hørt noen utenomjordiske spørreprogrammer.

oletorpedo 05:29
05:34

Dette indikerer sannsynligvis at det ikke finnes noen sivilisasjoner

oletorpedo 05:34
05:36

som er på vårt utviklingsstadie

oletorpedo 05:36
05:40

i en radius på et par hundre lysår.

mhassel 05:41
05:43

Det å selge en forsikringspolise

mhassel 05:43
05:47

mot å bli kidnappet av romvesener, ser ut til å være en ganske sikker investering.

oletorpedo 05:50
05:53

Dette bringer meg til det siste av de store spørsmålene:

mhassel 05:53
05:55

Menneskerasens fremtid.

mhassel 05:56
06:00

Hvis vi er de eneste intelligente skapningene i galaksen,

mhassel 06:00
06:03

burde vi sikre oss at arten overlever og fortsetter.

oletorpedo 06:07
06:11

Men, vi går inn i en farligere periode av vår historie.

mhassel 06:11
06:20

Vår befolkning og vår bruk av ikke-fornybare ressurser på jorden

oletorpedo 06:21
06:25

vokser eksponensielt, sammen med vår tekniske evne

oletorpedo 06:25
06:28

til å forandre miljøet til det bedre eller verre.

oletorpedo 06:32
06:34

Men vår genetiske kode

oletorpedo 06:34
06:37

bærer fortsatt de egoistiske og aggressive instinktene

oletorpedo 06:37
06:40

som var til fordel for vår overlevelse i fortiden.

oletorpedo 06:40
06:47

Det vil bli vanskelig nok å unngå katastrofe

oletorpedo 06:48
06:49

i de neste hundre årene,

oletorpedo 06:49
06:52

for ikke å nevne de neste tusen, eller millioner av år.

mhassel 06:56
06:59

Den eneste sjansen vi har for langsiktig overlevelse

mhassel 06:59
07:03

er å ikke forbli på jorden,

oletorpedo 07:03
07:05

men å spre oss ut i rommet.

mhassel 07:05
07:10

Svarene på disse store spørsmålene

oletorpedo 07:10
07:15

viser at vi har hatt en utrolig fremgang i de siste hundre årene.

oletorpedo 07:15
07:20

Men hvis vi vil fortsette i hundre år til,

mhassel 07:20
07:22

ligger vår framtid i verdensrommet.

oletorpedo 07:22
07:26

Derfor er jeg for en bemannet,

oletorpedo 07:27
07:30

eller skal jeg si befolket, romfart.

oletorpedo 07:30
07:40

I hele mitt liv har jeg forsøkt å forstå universet

oletorpedo 07:40
07:42

og finne svar på disse spørsmålene.

oletorpedo 07:42
07:45

Jeg har vært svært heldig,

oletorpedo 07:45
07:49

for min sykdom har ikke vært et seriøst handikapp;

oletorpedo 07:49
07:54

faktisk har det nok gitt meg mer tid enn de fleste andre mennesker

oletorpedo 07:54
07:56

til å forfølge søken etter kunnskap.

oletorpedo 07:56
08:03

Vårt endelige mål er en samlet teori om universet,

mhassel 08:04
08:06

og vi gjør gode fremskritt.

oletorpedo 08:06
08:11

Takk for at dere hørte på.

mhassel 08:14
08:17

Chris Anderson: Professor, hvis du hadde måtte gjette,

oletorpedo 08:17
08:21

tror du det er sannsynlig

oletorpedo 08:21
08:24

at vi er alene i Melkeveien,

oletorpedo 08:24
08:29

som en sivilisasjon med vårt intelligensnivå eller høyere?

oletorpedo 08:45
08:51

Dette svaret tok syv minutter og ga meg virkelig en innsikt

oletorpedo 08:51
08:56

til den utrolige generøsiteten hele denne talen har vært for TED.

oletorpedo 09:06
09:11

Jeg tror det er ganske sannsynlig at vi er den eneste sivilisasjonen

oletorpedo 09:11
09:13

innen flere hundre lysår;

mhassel 09:14
09:17

hvis ikke ville vi ha hørt radiobølger.

oletorpedo 09:17
09:24

Alternativet er at sivilisasjoner ikke varer særlig lenge,

oletorpedo 09:25
09:26

men at de ødelegger seg selv.

oletorpedo 09:26
09:31

Professor Hawking, takk for svaret.

oletorpedo 09:32
09:34

Vi tar det som en sunn advarsel tenker jeg,

oletorpedo 09:34
09:37

for resten av konferansen denne uken.

oletorpedo 09:38
09:42

Professor, vi vil veldig gjerne takke deg for den utrolige innsatsen du gjorde

oletorpedo 09:42
09:45

for å dele dine spørsmål med oss idag.

oletorpedo 09:45
09:46

Tusen hjertelig takk.

oletorpedo 09:46
09:54

(applaus)