Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of Stephen Hawking asks big questions about the universe in Hungarian

Last Modified By Time Content
csemi 00:02
00:06

Nincs ami hatalmasabb vagy öregebb lenne, mint a világegyetem.

csemi 00:06
00:10

Amiről most beszélni szeretnék,

csemi 00:10
00:17

Honnan jöttünk?

csemi 00:17
00:20

Hogyan keletkezett a világegyetem?

csemi 00:20
00:24

Egyedül vagyunk-e az univerzumban?

csemi 00:24
00:27

Van-e földön kívüli élet?

csemi 00:27
00:31

Mi az emberiség jövője?

csemi 00:31
00:33

Egészen az 1920-as évekig

csemi 00:33
00:37

mindenki azt hitte, hogy a világegyetem lényegében statikus

csemi 00:37
00:39

és időben változatlan.

csemi 00:39
00:44

Akkor azután felfedezték, hogy az univerzum tágul.

csemi 00:44
00:47

A messzi galaxisok egyre távolodnak tőlünk.

csemi 00:47
00:54

Ez azt jelenti, hogy valaha közelebb kellett, hogy legyenek egymáshoz.

csemi 00:54
00:56

Ha most extrapolálunk a múltra vonatkozólag,

csemi 00:56
01:00

arra jutunk, hogy valamikor olyan 15 milliárd évvel ez előtt

csemi 01:00
01:02

egymás hegyén-hátán kellett, hogy legyünk.

csemi 01:02
01:08

Ekkor történt az ősrobbanás, a világegyetem kezdete.

csemi 01:08
01:11

De volt-e valami az ősrobbanás előtt?

csemi 01:11
01:15

Ha nem, mi vagy ki teremtette a világot?

csemi 01:15
01:20

Miért pont ilyenné lett a világ?

csemi 01:20
01:25

Ezekhez a kérdésekhez

csemi 01:25
01:27

kétféle módon közelítettünk.

csemi 01:27
01:30

Először is, vannak a törvények,

dandelion88 01:30
01:33

mint a Maxwell-egyenletek és az általános relativitáselmélet,

csemi 01:33
01:36

amelyek meghatározzák az univerzum fejlődését,

csemi 01:37
01:40

amennyiben ismerjük egy idöpontban a tér összes pontjának állapotát.

csemi 01:40
01:43

Másrészt egyáltalán nem foglalkozunk

csemi 01:43
01:46

az univerzum kezdeti állapotával.

csemi 01:46
01:51

Jelentős haladást értünk el az elsővel kapcsolatban,

csemi 01:51
01:54

és ma már ismertek a fejlődés törvényei

csemi 01:54
01:57

a legszélsőségesebb esetektől eltekintve.

csemi 01:57
02:00

De mostanáig nagyon keveset tudtunk

csemi 02:00
02:03

az univerzum kezdeti állapotáról.

csemi 02:04
02:09

Valójában az evolúció törvényeinek és a kezdeti feltételeknek ilyen elkülönítése

csemi 02:09
02:13

azon múlik, hogy az időt és a teret külön kategóriának tekintjük.

csemi 02:15
02:19

Szélsőséges feltételek mellett az általános relativitáselmélet és a kvantumfizika

csemi 02:19
02:23

az időt a tér egy másik dimenziójának tekinti.

csemi 02:27
02:31

Ilyen értelemben nincs különbség az idő és a tér között,

csemi 02:31
02:36

ami azt jelenti, hogy az evolúció törvényei meg tudják határozni a kezdőállapotot is.

csemi 02:39
02:43

Az univerzum képes volt spontán módon létrehozni önmagát a semmiből.

csemi 02:43
02:51

Sőt, képesek vagyunk az egyes állapotokhoz

csemi 02:51
02:53

a létrehozás valószínűségét is meghatározni.

csemi 02:53
02:56

Ezek a jóslatok igen jól egybeesnek

dandelion88 02:56
03:00

a WMAP műhold kozmikus mikrohullámú háttérsugárzással

csemi 03:00
03:02

kapcsolatos észleléseivel,

csemi 03:02
03:06

ami az univerzum kezdeti állapota lenyomatának tekinthetö.

csemi 03:06
03:11

Úgy gondoljuk, hogy megoldottuk a teremtés rejtélyét.

csemi 03:12
03:14

Lehet, hogy le kéne védetnünk az univerzumot

csemi 03:14
03:18

és jogdíjat szedünk mindenkitől a létezéséért.

csemi 03:21
03:24

Most áttérek a második fontos kérdésre:

csemi 03:24
03:28

Egyedül vagyunk vagy van máshol is élet a világegyetemben?

csemi 03:32
03:35

Úgy gondoljuk, hogy az élet spontán módon jött létre a Földön,

csemi 03:35
03:40

így lehetséges, hogy más, arra alkalmas bolygón is kialakult, amelyek - úgy néz ki -

csemi 03:40
03:44

nagy számban vannak a Tejútrendszerben.

csemi 03:44
03:49

Azt azonban nem tudjuk, hogy hogyan jött létre az élet.

csemi 03:52
03:55

Két olyan bizonyítékunk van, amiből az élet megjelenésének

csemi 03:55
03:58

valószínűségére következtethetünk.

csemi 04:00
04:03

Az egyik egy alga-őskövület

csemi 04:03
04:06

3,5 milliárd évvel ezelőttről.

csemi 04:07
04:11

A Föld 4,6 milliárd évvel ezelőtt jött létre, és az első

csemi 04:11
04:15

fél milliárd évben valószínűleg túl forró volt az élet kialakulásához.

csemi 04:21
04:23

Az élet tehát fél milliárd

csemi 04:23
04:26

éven belül megjelent, amikor már lehetséges volt,

csemi 04:27
04:30

ami igen rövid idő egy Föld-típusú bolygó 10 milliárd

csemi 04:30
04:32

éves élettartamához képest.

csemi 04:33
04:38

Ez azt sugallja, hogy az élet megjelenésének a valószínűsége elfogadhatóan nagy.

csemi 04:38
04:42

Ha nagyon alacsony lenne, akkor azt várhatnánk, hogy a

csemi 04:42
04:46

10 milliárd év nagy része erre rá is ment volna .

csemi 04:46
04:51

Másrészt úgy néz ki, hogy földönkívűliek sosem látogattak meg minket.

csemi 04:52
04:55

Nem bízom az UFO-beszámolókban.

csemi 04:55
04:59

Miért csak különcöknek és delejezetteknek jelentek volna meg?

csemi 05:02
05:06

Ha lenne valami nyomás a kormányzat részéről a jelentések eltitkolására

csemi 05:06
05:11

és olyan törekvés, hogy földönkívűliek által hozott tudást megtartsák maguknak,

csemi 05:11
05:15

az úgy néz ki, eddig szokatlanul hatástalannak bizonyult.

csemi 05:15
05:24

Sőt mi több, a SETI projekt kiterjedt kutatásai ellenére sem

csemi 05:25
05:29

hallottunk soha egyetlen földönkívűli televíziós vetélkedőről.

csemi 05:29
05:34

Ez valószínűleg azt jelenti, hogy nincs hozzánk hasonló fejlődési szinten álló

csemi 05:34
05:36

földönkívüli civilizáció

csemi 05:36
05:40

néhány száz fényévnyi távolságon belül.

csemi 05:41
05:43

Határozottan jó üzletnek tűnik kiabocsátani

csemi 05:43
05:47

egy biztosítási kötvényt a földönkívűliek támadásának esetére.

csemi 05:50
05:53

Ez elvezet az utolsó nagy kérdéshez

csemi 05:53
05:55

- az emberiség jövőjéhez.

csemi 05:56
06:00

Ha valóban mi vagyunk az egyetlen intelligens lények a Tejútrendszerben,

csemi 06:00
06:03

akkor biztosítanunk kell, hogy megmaradjunk és folytassuk.

csemi 06:07
06:11

De közben a történelmünk egy olyan szakaszához értünk, ami egyre veszélyesebb.

csemi 06:11
06:20

Népességünk és a Föld véges erőforrásainak felhasználása exponenciálisan nő.

csemi 06:21
06:25

Velük együtt nő annak technikai lehetősége is,

csemi 06:25
06:28

hogy környeztünket jobbra vagy rosszabbra változtassuk.

csemi 06:32
06:34

De genetikai kódunk

csemi 06:34
06:37

még mindig az önzést és az agresszivitást hordozza,

csemi 06:37
06:40

ami egykor a túlélésben határozott előny volt.

csemi 06:40
06:47

Nehéz lesz elkerülni a katasztrófát

csemi 06:48
06:49

az elkövezkezendő néhány száz,

csemi 06:49
06:52

még inkább az ezer vagy millió évben.

csemi 06:56
06:59

Az egyetlen esélyünk a túlélésre,

csemi 06:59
07:03

hogy ne maradjunk a bolygónkon,

csemi 07:03
07:05

hanem rajzzunk ki a világűrbe.

csemi 07:05
07:10

Ezekre a kérdésekre adandó válaszokban

csemi 07:10
07:15

jelentős haladást értünk el az elmúlt száz évben.

csemi 07:15
07:20

De ha az elkövetkezendő száz év után is folytatni akarjuk,

csemi 07:20
07:22

a világűrben a jövőnk.

csemi 07:22
07:26

Ezért is vagyok híve az olyan űrrepülésnek,

csemi 07:27
07:30

amelyben emberek is részt vesznek.

csemi 07:30
07:40

Egész életemben próbáltam megérteni az univerzumot

csemi 07:40
07:42

és ezekre a kérdésekre kerestem a választ.

csemi 07:42
07:45

Nagyon szerencsés vagyok,

csemi 07:45
07:49

hogy rokkantságom nem bizonyult lényeges hátránynak,

csemi 07:49
07:54

sőt, talán több időt adott, mint amennyi a legtöbb embernek rendelkezésére áll

csemi 07:54
07:56

az ilyen tudás megszerzésére.

csemi 07:56
08:03

A végső cél az univerzum teljes elmélete,

csemi 08:04
08:06

és jól haladunk e cél elérése felé.

csemi 08:06
08:11

Köszönöm, hogy meghallgattak.

csemi 08:14
08:17

Chris Anderson: Professzor úr, mit gondol, mi a valószínűbb,

csemi 08:17
08:21

hogy van más, hozzánk hasonló,

dandelion88 08:21
08:24

vagy nálunk fejlettebb civilizáció is a Tejútrendszerben,

csemi 08:24
08:29

vagy nincs?

csemi 08:45
08:51

A válasz hét percet vett igénybe, és rámutatott arra, hogy

csemi 08:51
08:56

hogy milyen hihetetlen teljesítmény volt ez az a TED - előadás.

csemi 09:06
09:11

Stephen Hawking: Azt hiszem, igen valószínű, hogy mi vagyunk az egyetlen civilizáció

csemi 09:11
09:13

néhányszáz fényéven belűl,

csemi 09:14
09:17

máskülönben fogtuk volna már a rádióhullámaikat.

csemi 09:17
09:24

A másik lehetőség, hogy a civilizációk nem tartanak sokáig,

csemi 09:25
09:26

hanem megsemmisítik önmagukat.

csemi 09:26
09:31

CA: Hawking professzor úr, köszönjük a válaszát.

csemi 09:32
09:34

Úgy tekintjük ezt, mint egy figyelmeztetést

csemi 09:34
09:37

a konferenciánk hátralevő részére.

csemi 09:38
09:42

Professzor úr, köszönjük azt a rendkívüli erőfeszítést,

csemi 09:42
09:45

amit tett azért, hogy megoszthassa velünk kérdéseit.

csemi 09:45
09:46

Tényleg nagyon köszönjük.

csemi 09:46
09:54

(Taps)