Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of Stephen Hawking asks big questions about the universe in Finnish

Last Modified By Time Content
lunaritian 00:02
00:06

Ei ole olemassa mitään suurempaa tai vanhempaa kuin maailmankaikkeus.

lunaritian 00:06
00:10

Kysymykset, joista haluaisin puhua, ovat:

lunaritian 00:10
00:17

yksi: mistä me tulimme?

lunaritian 00:17
00:20

Miten maailmankaikkeus syntyi?

lunaritian 00:20
00:24

Olemmeko yksin maailmankaikkeudessa?

lunaritian 00:24
00:27

Onko olemassa maapallon ulkopuolista elämää?

lunaritian 00:27
00:31

Mikä on ihmiskunnan tulevaisuus?

lunaritian 00:31
00:33

1920-luvulle asti

lunaritian 00:33
00:37

kaikki uskoivat että maailmankaikkeus oli muuttumaton

lunaritian 00:37
00:39

ja pysyvä.

lunaritian 00:39
00:44

Sitten havaittiin, että maailmankaikkeus laajeni.

lunaritian 00:44
00:47

Kaukaiset galaksit liikkuivat meistä poispäin.

lunaritian 00:47
00:54

Se tarkoitti, että niiden oli täytynyt olla lähempänä toisiaan menneisyydessä.

lunaritian 00:54
00:56

Jos laskemme tästä taaksepäin,

lunaritian 00:56
01:00

huomaamme, että meidän kaikkien on täytynyt olla päällekkäin

lunaritian 01:00
01:02

noin 15 miljardia vuotta sitten.

lunaritian 01:02
01:08

Tämä oli alkuräjähdys, maailmankaikkeuden alku.

lunaritian 01:08
01:11

Mutta oliko olemassa mitään ennen alkuräjähdystä?

lunaritian 01:11
01:15

Jos ei, mikä loi maailmankaikkeuden?

lunaritian 01:15
01:20

Miksi maailmankaikkeus ilmestyi alkuräjähdyksestä niin kuin se ilmestyi?

lunaritian 01:20
01:25

Aikaisemmin ajattelimme että teorian maailmankaikkeudesta

lunaritian 01:25
01:27

voisi jakaa kahteen osaan.

lunaritian 01:27
01:30

Ensinnäkin, oli olemassa lait

lunaritian 01:30
01:33

kuten Maxwellin yhtälöt ja suhteellisuusteoria

lunaritian 01:33
01:36

jotka määräsivät maailmankaikkeuden evoluution,

lunaritian 01:37
01:40

kun tiedettiin sen tila koko avaruudessa tietyllä hetkellä.

lunaritian 01:40
01:43

Ja toiseksi, ei ollut kysymystä

lunaritian 01:43
01:46

maailmankaikkeuden alkutilasta.

lunaritian 01:46
01:51

Olemme edistyneet hyvin ensimmäisessä osassa,

lunaritian 01:51
01:54

ja nyt meillä on tietoa kehityksen laeista

lunaritian 01:54
01:57

kaikissa paitsi äärimmäisissä olosuhteissa.

lunaritian 01:57
02:00

Mutta viime aikoihin asti meillä ei ollut juuri mitään

lunaritian 02:00
02:03

käsitystä maailmankaikkeuden alkuolosuhteista.

lunaritian 02:04
02:09

Kuitenkin, tämä jako evoluution laeista ja alkuolosuhteista

lunaritian 02:09
02:13

perustuu siihen, että aika ja avaruus ovat erillisiä.

lunaritian 02:15
02:19

Ääriolosuhteissa suhteellisuusteoria ja kvanttiteoria

lunaritian 02:19
02:23

sallivat ajan käyttäytyvän kuin ylimääräinen avaruuden ulottuvuus.

lunaritian 02:27
02:31

Tämä poistaa eron ajan ja avaruuden väliltä,

lunaritian 02:31
02:36

ja tarkoittaa että evoluution lait voivat myös kertoa alkutilanteen.

lunaritian 02:39
02:43

Maailmankaikkeus voi luoda itsensä spontaanisti tyhjästä.

lunaritian 02:43
02:51

Lisäksi voimme laskea todennäköisyyden että maailmankaikkeus

lunaritian 02:51
02:53

luotiin erilaisiin tiloihin.

lunaritian 02:53
02:56

Nämä ennusteet sopivat erinomaisesti yhteen

lunaritian 02:56
03:00

WMAP-satelliitin havaintojen

lunaritian 03:00
03:02

kosmisesta mikroaaltotaustasta,

lunaritian 03:02
03:06

joka on jälki hyvin aikaisesta maailmankaikkeudesta, kanssa.

lunaritian 03:06
03:11

Uskomme, että olemme ratkaisseet luomismysteerin.

lunaritian 03:12
03:14

Ehkä meidän pitäisi patentoida maailmankaikkeus

lunaritian 03:14
03:18

ja veloittaa kaikilta rojalteja heidän olemassaolostaan.

lunaritian 03:21
03:24

Siirryn nyt toiseen suureen kysymykseen:

lunaritian 03:24
03:28

olemmeko yksin, vai onko maailmankaikkeudessa muuta elämää?

lunaritian 03:32
03:35

Uskomme että elämä syntyi maapallolle spontaanisti,

lunaritian 03:35
03:40

joten elämän pitäisi olla mahdollista syntyä myös muille sopiville planeetoille,

lunaritian 03:40
03:44

joita galaksissamme on suuri määrä.

lunaritian 03:44
03:49

Mutta emme tiedä, miten elämä alun perin ilmestyi.

lunaritian 03:52
03:55

Meillä on kaksi havaintotodistetta

lunaritian 03:55
03:58

elämän ilmestymisen todennäköisyydestä.

lunaritian 04:00
04:03

Ensimmäinen on, että meillä on fossiileja levistä

lunaritian 04:03
04:06

3,5 miljardin vuoden takaa.

lunaritian 04:07
04:11

Maapallo muodostui 4,6 miljardia vuotta sitten

lunaritian 04:11
04:15

ja oli todennäköisesti liian kuuma noin ensimmäisten puolen miljardin vuoden ajan.

lunaritian 04:21
04:23

Joten elämä ilmestyi maapallolle

lunaritian 04:23
04:26

puolen miljardin vuoden sisällä sen jälkeen, kun se tuli mahdolliseksi,

lunaritian 04:27
04:30

mikä on lyhyt aika verrattuna maapallon kaltaisen planeetan

lunaritian 04:30
04:32

10 miljardin vuoden elinikään.

lunaritian 04:33
04:38

Tämä osoittaisi, että todennäköisyys elämän ilmestymiselle on melko korkea.

lunaritian 04:38
04:42

Jos se olisi hyvin pieni, voisi luulla

lunaritian 04:42
04:46

siihen menevän suurin osa mahdollisesta 10 miljardista vuodesta.

lunaritian 04:46
04:51

Toisaalta avaruusolennot eivät ilmeisesti ole vierailleet meillä.

lunaritian 04:52
04:55

En laske ilmoituksia ufoista.

lunaritian 04:55
04:59

Miksi ne ilmestyisivät vain hulluille ja muille oudoille?

lunaritian 05:02
05:06

Jos on olemassa hallituksen salaliitto, joka pitää ilmoitukset salassa

lunaritian 05:06
05:11

ja pitää itsellään avaruusolentojen tuoman tieteellisen tiedon,

lunaritian 05:11
05:15

se vaikuttaisi olleen tehoton käytäntö tähän asti.

lunaritian 05:15
05:24

Sitä paitsi SETI-projektin laajasta etsinnästä huolimatta

lunaritian 05:25
05:29

emme ole kuulleet yhtään avaruusolentojen tv-tietovisoja.

lunaritian 05:29
05:34

Tämä varmaankin osoittaa ettei ole olemassa avaruusolentosivilisaatioita

lunaritian 05:34
05:36

samalla kehityksen tasolla kuin me

lunaritian 05:36
05:40

muutaman sadan valovuoden säteellä.

lunaritian 05:41
05:43

Vakuutusten myyminen

lunaritian 05:43
05:47

avaruusolentojen kaappausten varalta vaikuttaa melko turvalliselta panostukselta.

lunaritian 05:50
05:53

Tämä tuo minut viimeiseen suurista kysymyksistä:

lunaritian 05:53
05:55

ihmiskunnan tulevaisuuteen.

lunaritian 05:56
06:00

Jos olemme ainoat älykkäät olennot galaksissamme,

lunaritian 06:00
06:03

meidän tulisi varmistaa selviytymisemme.

lunaritian 06:07
06:11

Mutta olemme tulossa vaaralliseen aikaan historiassamme.

lunaritian 06:11
06:20

Väkilukumme ja maapallon uusiutumattomien luonnonvarojen käyttömme

lunaritian 06:21
06:25

kasvavat eksponentiaalisesti, samoin kuin tekninen kykymme

lunaritian 06:25
06:28

muuttaa ympäristöä paremmaksi tai huonommaksi.

lunaritian 06:32
06:34

Mutta geneettinen koodimme

lunaritian 06:34
06:37

sisältää edelleen ne itsekkäät ja aggressiiviset vaistot

lunaritian 06:37
06:40

jotka auttoivat selviytymään menneisyydessä.

lunaritian 06:40
06:47

Tulee olemaan vaikeaa välttää tuhoa

lunaritian 06:48
06:49

seuraavan sadan vuoden ajan,

lunaritian 06:49
06:52

ja varsinkin seuraavan tuhannen tai miljoonan vuoden ajan.

lunaritian 06:56
06:59

Ainoa mahdollisuutemme pitkäaikaista selviytymistä varten

lunaritian 06:59
07:03

on olla jäämättä maapallolle,

lunaritian 07:03
07:05

ja sen sijaan levittäytyä avaruuteen.

lunaritian 07:05
07:10

Vastaukset näihin suuriin kysymyksiin

lunaritian 07:10
07:15

näyttävät että olemme edistyneet huomattavasti viimeisen sadan vuoden aikana.

lunaritian 07:15
07:20

Mutta jos haluamme selviytyä kauemmin kuin seuraavat sata vuotta,

lunaritian 07:20
07:22

tulevaisuutemme on avaruudessa.

lunaritian 07:22
07:26

Siksi kannatan miehitettyjä --

lunaritian 07:27
07:30

tai pitäisikö sanoa henkilöitettyjä -- avaruuslentoja.

lunaritian 07:30
07:40

Koko elämäni ajan olen yrittänyt ymmärtää maailmankaikkeutta

lunaritian 07:40
07:42

ja etsiä vastauksia näihin kysymyksiin.

lunaritian 07:42
07:45

Olen ollut hyvin onnekas

lunaritian 07:45
07:49

ettei halvaantumiseni ole ollut suuri haitta.

lunaritian 07:49
07:54

Oikeastaan se on ehkä antanut minulle enemmän aikaa kuin useimmille ihmiselle

lunaritian 07:54
07:56

tavoitella tietoa.

lunaritian 07:56
08:03

Lopullinen tavoite on täydellinen teoria maailmankaikkeudessa,

lunaritian 08:04
08:06

ja edistymme hyvin.

lunaritian 08:06
08:11

Kiitos kuuntelemisesta.

lunaritian 08:14
08:17

Chris Anderson: Professori, jos sinun pitäisi arvata,

lunaritian 08:17
08:21

uskoisitko nyt, että on todennäköistä,

lunaritian 08:21
08:24

että olemme Linnunradan ainoa sivilisaatio

lunaritian 08:24
08:29

samalla tai korkeammalla sivistyksen tasolla kuin me?

lunaritian 08:45
08:51

Tähän vastaukseen meni seitsemän minuuttia, ja se osoitti minulle

lunaritian 08:51
08:56

kuinka suuri lahjoitus tämä puhe oli TEDille.

lunaritian 09:06
09:11

Stephen Hawking: Uskon, että on melko todennäköistä, että olemme ainoa sivilisaatio

lunaritian 09:11
09:13

muutaman sadan valovuoden säteellä;

lunaritian 09:14
09:17

muuten olisimme kuulleet radioaaltoja.

lunaritian 09:17
09:24

Toinen vaihtoehto on, että sivilisaatiot eivät kestä kovin pitkään,

lunaritian 09:25
09:26

vaan tuhoavat itsensä.

lunaritian 09:26
09:31

CA: Professori Hawking, kiitos vastauksesta.

lunaritian 09:32
09:34

Otamme sen hyödyllisenä varoituksena

lunaritian 09:34
09:37

konferenssin loppua varten tällä viikolla.

lunaritian 09:38
09:42

Professori, me kiitämme sinua suuresta vaivasta, jotka näit

lunaritian 09:42
09:45

jakaakseni kysymyksesi kanssamme tänään.

lunaritian 09:45
09:46

Kiitos paljon.

lunaritian 09:46
09:54

(taputuksia)