Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of Stephen Hawking asks big questions about the universe in Dutch

Last Modified By Time Content
swillemsen 00:02
00:06

Er is niets groter of ouder dan het heelal.

jasperf 00:06
00:10

Jullie vragen waar ik het over wil hebben zijn:

swillemsen 00:10
00:17

Één, waar komen we vandaan?

jasperf 00:17
00:20

Hoe is het heelal ontstaan?

jasperf 00:20
00:24

Zijn we alleen in het heelal?

jasperf 00:24
00:27

Is er ergens buitenaards leven?

jasperf 00:27
00:31

Wat is de toekomst van het menselijk ras?

swillemsen 00:31
00:33

Tot de jaren '20 van de vorige eeuw,

jasperf 00:33
00:37

dacht iedereen dat het heelal in essentie statisch was

jasperf 00:37
00:39

en onveranderlijk in de tijd.

jasperf 00:39
00:44

Toen werd ontdekt dat het heelal bezig was uit te zetten.

jasperf 00:44
00:47

Verafgelegen sterrenstelsels bewogen van ons af.

swillemsen 00:47
00:54

Dit betekent dat ze in het verleden dichterbij elkaar moeten zijn geweest.

swillemsen 00:54
00:56

Als we dit extrapoleren naar het verleden,

swillemsen 00:56
01:00

zien we dat we allemaal op elkaar gepakt zaten

jasperf 01:00
01:02

ongeveer 15 miljard jaar geleden.

jasperf 01:02
01:08

Dit was de Oerknal, het begin van het heelal.

jasperf 01:08
01:11

Maar was er iets vóór de Oerknal?

jasperf 01:11
01:15

Zo niet, wat heeft het heelal gevormd?

jasperf 01:15
01:20

Waarom ontstond het heelal uit de Oerknal zoals het gebeurde?

jasperf 01:20
01:25

Vroeger dachten we dat de theorie over het heelal

jasperf 01:25
01:27

uit twee delen bestond.

jasperf 01:27
01:30

Ten eerste waren er de wetten

jasperf 01:30
01:33

zoals de vergelijkingen van Maxwell en de algemene relativiteitstheorie

jasperf 01:33
01:36

die de evolutie van het heelal bepaalden

jasperf 01:37
01:40

als de toestand van de gehele ruimte gegeven was op één tijdstip.

jasperf 01:40
01:43

Ten tweede, stond het vast

jasperf 01:43
01:46

wat de begintoestand van de ruimte was.

jasperf 01:46
01:51

We hebben grote vooruitgang geboekt op het eerste punt,

jasperf 01:51
01:54

en we kennen nu de wetten van de evolutie

jasperf 01:54
01:57

onder alle condities, uitgezonderd de meest extreme.

jasperf 01:57
02:00

Maar tot voor kort hadden we weinig benul

jasperf 02:00
02:03

van de begintoestand van het heelal.

jasperf 02:04
02:09

Maar deze scheiding van de wetten van de evolutie en de begintoestand

jasperf 02:09
02:13

hangt af van het feit dat ruimte en tijd duidelijk gescheiden zijn.

swillemsen 02:15
02:19

In extreme situaties, staan algemene relativiteit en de quantum theorie toe

jasperf 02:19
02:23

dat de tijd zich gedraagt als een extra ruimtedimensie.

jasperf 02:27
02:31

Dit laat de scheiding tussen ruimte en tijd verdwijnen

jasperf 02:31
02:36

en het betekent dat de wetten der evolutie ook de begintoestand kunnen bepalen.

jasperf 02:39
02:43

Het heelal kan zichzelf spontaan laten ontstaan uit het niets.

jasperf 02:43
02:51

Bovendien kunnen we een waarschijnlijkheid berekenen dat het heelal

jasperf 02:51
02:53

in een andere toestand was ontstaan.

jasperf 02:53
02:56

Deze voorspellingen komen zeer goed overeen

jasperf 02:56
03:00

met waarnemingen door de WMAP satelliet

jasperf 03:00
03:02

van de kosmische achtergrondstraling,

jasperf 03:02
03:06

die een afdruk is van het zeer jonge heelal.

jasperf 03:06
03:11

We denken dat we het mysterie van het ontstaan hebben opgelost.

swillemsen 03:12
03:14

Misschien moeten we het heelal patenteren

jasperf 03:14
03:18

en iedereen royalties laten betalen voor hun bestaan.

jasperf 03:21
03:24

Ik richt me nu op de tweede grote vraag:

swillemsen 03:24
03:28

Zijn we alleen, of is er nog ander leven in het heelal?

jasperf 03:32
03:35

We denken dat leven spontaan is onstaan op de Aarde,

swillemsen 03:35
03:40

dus moet er leven kunnen ontstaan op andere geschikte planeten,

jasperf 03:40
03:44

waarvan er een groot aantal lijkt te bestaan in ons melkwegstelsel.

swillemsen 03:44
03:49

Maar we weten niet hoe het eerste leven is ontstaan.

jasperf 03:52
03:55

We hebben twee waarnemingen als bewijs

jasperf 03:55
03:58

voor de waarschijnlijkheid van het onstaan van leven.

jasperf 04:00
04:03

Het eerste bewijs is dat we fosielen van algen hebben

jasperf 04:03
04:06

van 3,5 miljard jaar oud.

jasperf 04:07
04:11

De Aarde is 4,6 miljard jaar geleden gevormd

jasperf 04:11
04:15

en was de eerste 500 miljoen jaar waarschijnlijk te heet.

swillemsen 04:21
04:23

Dus is leven ontstaan op Aarde

jasperf 04:23
04:26

in de eerste 500 miljoen jaar dat het mogelijk was,

swillemsen 04:27
04:30

wat kort is vergeleken met een levensduur van tien miljard jaar

jasperf 04:30
04:32

van een planeet zoals de Aarde.

jasperf 04:33
04:38

Dit suggereert dat de waarschijnlijkheid van het ontstaan van leven redelijk hoog is.

jasperf 04:38
04:42

Als het laag was, dan zou men verwachten

jasperf 04:42
04:46

dat het ontstaan het grootste deel van de 10 miljard jaar zou kosten

jasperf 04:46
04:51

Aan de andere kant ziet het er niet naar uit dat we zijn bezocht door buitenaardse wezens

swillemsen 04:52
04:55

Ik laat de UFO waarnemingen buiten beschouwing.

jasperf 04:55
04:59

Waarom zouden ze alleen verschijnen aan zonderlingen en malloten?

jasperf 05:02
05:06

Als er een samenzwering van de regering is om de waarnemingen te onderdrukken

jasperf 05:06
05:11

en om de wetenschappelijke kennis die de buitenaardsen meebrengen voor zichzelf te houden,

jasperf 05:11
05:15

dan lijkt het tot nu toe een erg ineffectief op zichzelf staand beleid.

jasperf 05:15
05:24

En verder, ondanks een uitgebreide speurtocht van het SETI-project,

jasperf 05:25
05:29

hebben we nog geen enkele buitenaardse televisie quiz gehoord.

jasperf 05:29
05:34

Dit houdt vermoedelijk in dat er geen buitenaardse beschavingen zijn

jasperf 05:34
05:36

met het zelfde ontwikkelingsniveau als wij

jasperf 05:36
05:40

binnen een straal van een paar honderd lichtjaar.

jasperf 05:41
05:43

Een verzekeringspolis uitbrengen om te beschermen

swillemsen 05:43
05:47

tegen ontvoeringen door buitenaardsen, lijkt een behoorlijk veilige gok.

jasperf 05:50
05:53

Dit brengt me tot de laatste van de grote vragen:

jasperf 05:53
05:55

De toekomst van het menselijke ras.

jasperf 05:56
06:00

Als we de enige intelligente wezens zijn in ons melkwegstelsel,

jasperf 06:00
06:03

dan moeten we er voor zorgen dat we overleven en doorgaan.

jasperf 06:07
06:11

Maar we betreden een steeds gevaarlijker wordende periode in onze geschiedenis.

swillemsen 06:11
06:20

Onze wereldbevolking en ons verbruik van de uitputbare grondstoffen van de Aarde

jasperf 06:21
06:25

groeien exponentieel, tegelijkertijd met onze technische vaardigheden

jasperf 06:25
06:28

om onze omgeving te veranderen, ten goede of ten kwade.

jasperf 06:32
06:34

Maar onze genetische code

jasperf 06:34
06:37

draagt nog steeds de egoïstische en aggressieve instincten

jasperf 06:37
06:40

die een voordeel waren voor overleving in het verleden.

jasperf 06:40
06:47

Het zal moeilijk genoeg zijn om een ramp te voorkomen

jasperf 06:48
06:49

in de komende honderd jaar,

jasperf 06:49
06:52

laat staan in de komende duizend of miljoen.

jasperf 06:56
06:59

Onze enige kans om te overleven op de lange termijn

jasperf 06:59
07:03

is om niet op Aarde te blijven hangen,

jasperf 07:03
07:05

maar om ons te verspreiden in de ruimte.

jasperf 07:05
07:10

De antwoorden op deze belangrijke vragen

swillemsen 07:10
07:15

laten zien dat we opmerkelijke vooruitgang hebben geboekt in de afgelopen honderd jaar.

jasperf 07:15
07:20

Maar als we willen blijven bestaan na de komende honderd jaar,

jasperf 07:20
07:22

dan ligt onze toekomst in de ruimte.

swillemsen 07:22
07:26

Dat is waarom ik ben voor bemande --

swillemsen 07:27
07:30

of moet ik zeggen, bepersoonde ruimtevaart.

jasperf 07:30
07:40

Mijn hele leven heb ik geprobeerd het heelal te begrijpen

jasperf 07:40
07:42

en antwoorden te vinden op deze vragen.

jasperf 07:42
07:45

Ik heb veel geluk gehad

jasperf 07:45
07:49

dat mijn lichamelijke beperking geen grote handicap is geweest;

jasperf 07:49
07:54

sterker nog, het heeft me waarschijnljk meer tijd gegeven dan de meeste mensen

jasperf 07:54
07:56

om de zoektocht naar kennis na te jagen.

jasperf 07:56
08:03

Het ultieme doel is een complete theorie van het heelal,

jasperf 08:04
08:06

en we maken goede vooruitgang.

jasperf 08:06
08:11

Bedankt voor het luisteren.

swillemsen 08:14
08:17

[Chris Anderson:] Professor, als u zou moeten gokken,

jasperf 08:17
08:21

denkt u op dit moment dat het waarschijnlijker is dan niet

jasperf 08:21
08:24

dat we alleen in de Melkweg zijn,

swillemsen 08:24
08:29

als een beschaving van ons intelligentieniveau of hoger?

jasperf 08:45
08:51

Dit antwoord kostte zeven minuten, en het gaf me echt een inzicht

jasperf 08:51
08:56

in de ongelooflijke vrijgevige daad die dit praatje voor TED was.

swillemsen 09:06
09:11

[Stephen Hawking:] Ik denk dat het vrij waarschijnlijk is dat we de enige beschaving zijn

jasperf 09:11
09:13

binnen enkele honderden lichtjaren;

jasperf 09:14
09:17

anders zouden we radiogolven waargenomen hebben.

jasperf 09:17
09:24

Het alternatief is dat beschavingen niet lang bestaan,

jasperf 09:25
09:26

maar zichzelf vernietigen.

swillemsen 09:26
09:31

[Chris Anderson:] Professor Hawking, dank u voor het antwoord.

jasperf 09:32
09:34

We zullen het opvatten als een vriendelijke waarschuwing, denk ik,

jasperf 09:34
09:37

voor de rest van onze conferentie deze week.

jasperf 09:38
09:42

Professor, we bedanken u echt voor de buitengewone inspanning die u heeft geleverd

jasperf 09:42
09:45

om uw vragen met ons te delen vandaag.

swillemsen 09:45
09:46

Heel erg bedankt.

jasperf 09:46
09:54

(Applaus)