Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Annotated captions of Stephen Hawking asks big questions about the universe in Bulgarian

Last Modified By Time Content
anton545 00:02
00:06

Няма нищо по-голямо или по-старо от Вселената.

anton545 00:06
00:10

Въпросите, върху които бих искал да говоря са:

anton545 00:10
00:17

Първо, откъде сме дошли?

anton545 00:17
00:20

Как се е зародила Вселената?

anton545 00:20
00:24

Сами ли сме във Вселената?

anton545 00:24
00:27

Има ли извънземен живот някъде там?

anton545 00:27
00:31

Какво е бъдещето на човешката раса?

vessi 00:31
00:33

До 20-те години на 20-и век,

vessi 00:33
00:37

всички мислеха, че Вселената е статична

anton545 00:37
00:39

и непроменяща се във времето

vessi 00:39
00:44

После открихме, че Вселената се разширява.

vessi 00:44
00:47

Далечните галактики се отдалечават от нас.

vessi 00:47
00:54

Това означава, че трябва да са били по-нагъсто в миналото.

vessi 00:54
00:56

Ако екстраполираме обратно във времето,

vessi 00:56
01:00

ще открием, че всички трябва да сме били един върху друг

anton545 01:00
01:02

преди около 15 милиарда години.

vessi 01:02
01:08

Това е бил Големия Взрив, началото на Вселената.

vessi 01:08
01:11

Но имало ли е нещо преди Големия Взрив?

vessi 01:11
01:15

Ако не, какво е създало Вселената?

vessi 01:15
01:20

Защо Вселената се е появила от Големия Взрив точно по този начин?

vessi 01:20
01:25

Мислехме, че теорията за Вселената

anton545 01:25
01:27

може да бъде разделена на две части.

vessi 01:27
01:30

Първо, имаме законите,

anton545 01:30
01:33

като уравненията на Максуел и общата теория на относителността,

vessi 01:33
01:36

които определяха еволюцията на Вселената,

vessi 01:37
01:40

като се изходи от състоянието й в пространството в определен момент.

anton545 01:40
01:43

И второ, нямаше съмение

anton545 01:43
01:46

за началното състояние на Вселената.

vessi 01:46
01:51

Имаме голям напредък по отношение на първата част,

vessi 01:51
01:54

и сега разполагаме с познание за законите на еволюцията,

vessi 01:54
01:57

при всякакви условия, с изключение на най-екстремните.

vessi 01:57
02:00

Но съвсем доскоро, не знаехме почти нищо

vessi 02:00
02:03

за първоначалните условия във Вселената.

anton545 02:04
02:09

Обаче, това разделение на закони на еволюцията и начални условия

vessi 02:09
02:13

зависи от възприемането на времето и пространството като отделни и независими.

vessi 02:15
02:19

При екстремни условия общата теория на относителността и квантовата теория

vessi 02:19
02:23

позволяват на времето да се държи като друго измерение на пространството.

anton545 02:27
02:31

Това премахва разликата между време и пространство

vessi 02:31
02:36

и означава, че законите на еволюцията могат да определят и началното състояние.

anton545 02:39
02:43

Вселената може спонтанно да се създаде сама от нищото.

vessi 02:43
02:51

Освен това, можем да изчислим вероятността Вселената

vessi 02:51
02:53

да е възникнала в различни състояния.

anton545 02:53
02:56

Тези предсказания са в отлично съгласие

anton545 02:56
03:00

с наблюденията направени от WMAP сателити

vessi 03:00
03:02

на космическия микровълнов фон,

vessi 03:02
03:06

който е отпечатък от ранната история на Вселената.

vessi 03:06
03:11

Ние мислим, че сме разрешили мистерията на сътворението.

anton545 03:12
03:14

Може би трябва да патентоваме Вселената

anton545 03:14
03:18

и да наложим такси на всички за това, че съществуват.

anton545 03:21
03:24

Сега ще разгледам втория голям въпрос.

vessi 03:24
03:28

Дали сме сами, или във Вселената има и други форми на живот?

anton545 03:32
03:35

Вярваме, че животът се е появил спонтанно на Земята,

anton545 03:35
03:40

така, че изглежда вероятно живот да се появи и на други подходящи планети,

vessi 03:40
03:44

каквито изглежда има много в галактиката.

anton545 03:44
03:49

Но ние не знаем как животът се е появил първоначално.

vessi 03:52
03:55

Имаме две наблюдения като основа за разсъжденията си

vessi 03:55
03:58

за вероятността за възникване на живот.

vessi 04:00
04:03

Първото е, че разполагаме с фосили от водорасли

anton545 04:03
04:06

от преди 3,5 милиарда години.

anton545 04:07
04:11

Земята се е формирала преди 4,6 милиарда години

anton545 04:11
04:15

и вероятно е била твърде гореща през първите половин милиард години.

anton545 04:21
04:23

Така живот се е появил на Земята

vessi 04:23
04:26

в първите половин милиард години, в които това е станало възможно,

vessi 04:27
04:30

което е кратко в сравнение с 10-милиардния живот

anton545 04:30
04:32

на планета като Земята.

vessi 04:33
04:38

Това подсказва, че вероятността за появата на живот е доста висока.

vessi 04:38
04:42

Ако беше ниска, човек би очаквал,

anton545 04:42
04:46

това да отнеме повечето от наличните 10 милиарда години.

vessi 04:46
04:51

От друга страна, изглежда, че не сме били посетени от извънземни.

vessi 04:52
04:55

Аз не вярвам на разказите за срещи с НЛО.

vessi 04:55
04:59

Защо да се появяват само на лунатици и ексцентрици?

vessi 05:02
05:06

Ако има правителствен заговор, чиято цел е да покрие тази информация

vessi 05:06
05:11

и да опази за себе си научното знание, което извънземните носят,

vessi 05:11
05:15

струва ми се, че това е една особено неефективна линия на поведение до този момент.

vessi 05:15
05:24

Освен това, въпреки щателното търсене от страна на проекта SETI,

anton545 05:25
05:29

досега не сме чули никакви извънземни телевизионни игри.

anton545 05:29
05:34

Това вероятно означава, че няма извънземни цивилизации

vessi 05:34
05:36

на нашата степен на развитие,

anton545 05:36
05:40

в радиус от няколко стотин светлинни години.

anton545 05:41
05:43

Издаването на застрахователна полица

vessi 05:43
05:47

срещу отвличане от извънземни изглежда напълно безопасно.

vessi 05:50
05:53

Това ме довежда до последния от големите въпроси.

vessi 05:53
05:55

Бъдещето на човечеството.

anton545 05:56
06:00

Ако сме единствените интелигентни същества в галактиката,

vessi 06:00
06:03

трябва да се погрижим да оцелеем и продължим да съществуваме.

anton545 06:07
06:11

Но ние навлизаме в изключително опасен период в нашата история.

vessi 06:11
06:20

Населението и използването на ограничените ресурси на планетата Земя

anton545 06:21
06:25

нарастват експоненциално, заедно с нашите технически умения,

vessi 06:25
06:28

да променим природната среда за добро или зло.

anton545 06:32
06:34

Но нашият генетичен код

anton545 06:34
06:37

все още носи егоистичните и агресивни инстинкти,

vessi 06:37
06:40

които са били от полза за оцеляване в миналото.

vessi 06:40
06:47

Ще бъде достачно трудно да избегнем катастрофата

anton545 06:48
06:49

в следващите сто години,

vessi 06:49
06:52

да не говорим за следващите хиляда или милион.

anton545 06:56
06:59

Единственият ни шанс за дългосрочно оцеляване

vessi 06:59
07:03

е не да продължим да се крием на планетата Земя,

vessi 07:03
07:05

а да се разпръснем в космоса.

anton545 07:05
07:10

Отговорите на тези големи въпроси

vessi 07:10
07:15

показват, че сме постигнали забележителен напредък в последните сто години.

anton545 07:15
07:20

Но ако искаме да продължим отвъд следващите сто години,

anton545 07:20
07:22

нашето бъдеще е в космоса.

anton545 07:22
07:26

Заради това подкрепям пилотирани от мъже,

anton545 07:27
07:30

или по-добре да кажа, пилотирани от хора космически полети.

vessi 07:30
07:40

През целият си живот се стремя да разбера Вселената

vessi 07:40
07:42

и да открия отговори за тези въпроси.

vessi 07:42
07:45

Имам късмет,

anton545 07:45
07:49

че моят недъг не беше сериозна пречка;

vessi 07:49
07:54

наистина, вероятно ми осигури повече време отколкото повечето хора отделят,

vessi 07:54
07:56

което да посветя на търсенето на знание.

anton545 07:56
08:03

Крайната цел е цялостна теория за Вселената

vessi 08:04
08:06

и ние имаме голям напредък.

vessi 08:06
08:11

Благодаря за вниманието.

vessi 08:14
08:17

Крис Андерсън: Професоре, ако трябваше да изберете едното или другото,

vessi 08:17
08:21

кое ви се струва по-вероятно,

vessi 08:21
08:24

дали сме сами в Млечния Път или не,

anton545 08:24
08:29

като цивилизация на нашето ниво на интелигентност или на по-високо?

vessi 08:45
08:51

Този отговор отне седем минути и наистина ми даде идея

vessi 08:51
08:56

за невероятната проява на щедрост, която е този разговор с TED.

vessi 09:06
09:11

Стивън Хoкинг: Мисля, че е доста вероятно да сме единствената цивилизация

vessi 09:11
09:13

в радиус от няколкостотин светлинни години;

vessi 09:14
09:17

иначе щяхме да засечем радиовълни.

vessi 09:17
09:24

Другият вариант е цивилизациите да не съществуват много дълго,

vessi 09:25
09:26

а да се самоунищожават.

anton545 09:26
09:31

КА: Професор Хoкинг, благодаря ви за този отговор.

vessi 09:32
09:34

Мисля, че ще го приемем, като полезно предупреждение

vessi 09:34
09:37

за останалата част от конференцията тази седмица.

vessi 09:38
09:42

Господин професор, наистина ви благодарим за извънредните усилия, които положихте,

anton545 09:42
09:45

за да споделите вашите въпроси с нас днес.

anton545 09:45
09:46

Много ви благодаря.

anton545 09:46
09:54

(Ръкопляскане)