Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

El modernisme català

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 5 minutes and 13 seconds
Country: Spain
Language: Catalan
License: Public Domain
Producer: IES Arraona
Director: Departament de música
Views: 753
Posted by: alumnesarraona on Oct 11, 2007

El modernisme i Santiago Rusiñol.
Breu presentació del modernisme català i de l'obra pictòrica de Santiago Rusiñol en motiu de la festa de Sant Jordi 2007 a l'IES Arraona i dels 100 anys de la creació de l'Auca del Senyor Esteve. Feta amb imatges i músiques del modernisme català.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.