Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Money as debt

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Översättning av: "Guld eller skuld?" Guld eller skuld? - Vad är pengar? GuldellerSkuld.NU "Några av USAs mest framstående män, inom handel och tillverkning, är rädda för något. De vet att det finns en makt som är så organiserad, så subtil, så vaksam, så sammankopplad, så fullständig, så genomträngande att de gör bäst i att inte tala högre än ljudet av deras andning när de talar i fördömande ordalag om den." ~Woodrow Wilson, före detta president i USA "Varje gång en bank beviljar ett lån, skapas ny kredit - nya insättningar - helt nya pengar." ~ Graham F. Towers, chef för Bank of Canada, 1934-54 "Den process genom vilken banker skapar pengar är så enkel att sinnet stöter bort den." ~ John Kenneth Galbraith, nationalekonom "Låt mig ge ut och kontrollera en nations pengar, och jag bryr mig inte om vem som skriver lagarna" ~ Mayer Amschel Rothschild, bankir Pengar som skuld Skuld Två stora mysterier dominerar våra liv; kärlek och pengar. "Vad är kärlek?" är en fråga som i det oändliga har utforskats i berättelser, sånger, böcker, filmer och på tv. Men samma sak kan inte sägas om frågan: "Vad är pengar?" Det är föga förvånande att penningteorier inte har gett inspiration till några succéfilmer. Men det nämdes inte ens i de skolor som de flesta av oss gick i. För de flesta av oss framkallar frågan: "Varifrån kommer pengar?" bilder av ett myntverk som trycker sedlar och präglar mynt. De flesta av oss tror att pengar skapas av staten Det är sant, men bara till viss del. De där pappers och metallsymbolernerna som vi vanligen tänker på som pengar, produeras förvisso av en myndighet som kallas myntverket Men en överväldigande majoritet av alla pengar skapas inte av myntverket. De skapas i väldiga mängder varje dag av privata företag kända som banker. De flesta av oss tror att banker lånar ut pengar som de har fått av sina insättare. Lätt att förställa sig, men felaktigt. I själva verket skapar bankerna pengarna som de lånar ut, inte från bankens egna förtjänster, inte från de pengar som satts in, utan direkt ifrån låntagarens löfte om återbetalning. Låntagarens underskrift på kontraktet är en förpliktelse att betala banken lånebeloppet plus ränta, eller förlora huset, bilen eller vilken tillgång som än lämnades som säkerhet. Det är ett stort åtagande från låntagaren sida. Vad kräver samma underskrift av banken? Banken får trolla fram lånebeloppet och skriva in det på låntagarens konto. Låter det långsökt? Det kan väl inte vara sant? Men det är det. För att vissa hur detta, moderna bankväsendets mirakel uppkom, fundera över denna enkla historia: Guldsmedens Historia Genom tiderna har man i stort sett använt lite vad som helst som pengar. De skulle bara vara portabla och tillräckligt många människor behövde ha förtroende för att det senare kunde bytas ut mot något av riktigt värde. Som mat, kläder och husrum. Snäckor, kakaobönor, vackra stenar och till och med fjädrar har använts som pengar. Guld och silver var attraktiva, mjuka och lättarbetade metaller Så vissa kulturer blev experter på dessa. Guldsmederna underlättade handeln genom att prägla mynt Standardiserade enheter av dessa metaller vars vikt och renhet var certifierade. För att skydda sitt guld behövde guldsmeden ett kassavalv. Snart knackade byborna på hans dörr och ville hyra utrymme för att skydda sina egna mynt och värdesaker. Snart hyrde guldsmeden ut varenda hylla i hela valvet. och tjänade en liten inkomst på sin kassavalvsuthyrning. Åren gick och guldsmeden gjorde en skarpsinnig obervation: Insättarna kom nästan aldrig in för att ta ut sitt fysiska guld, och de kom aldrig in alla på en och samma gång. Det berodde på att de insättingskvitton som guldsmeden hade skrivit som kvitton för guldet, nu handlades med på marknaden som om de vore riktigt guld. Dessa papperspengar var mycket mer bekväma än de tunga mynten och belopp kunde helt enkelt skrivas ned, istället för att mödosamt räknas en och en för varje transaktion. Samtidigt drev guldsmeden en annan verksamhet. Han lånade ut sitt guld mot ränta. Allt eftersom praktiska insättningskvitton blev allmänt accepterade, började låntagarna fråga efter lån i form av dessa insättningskvitton istället för den faktiska metallen. Allt eftersom verksamheter expanderade ökade efterfrågan på lån hos guldsmeden. Detta gjorde att guldsmeden fick en ännu bättre idé. Han visste att väldigt få av hans insättare någonsin tog ut det faktiska guldet. Så guldsmeden räknade med att han lätt kunde komma undan mot insättarnas guld, förutom sitt eget. Så länge som lånen återbetalades, skulle insättarna inte förstå vad det handlade om, men inte heller lida av det. Och guldsmeden, nu mer bankir än hantverkare, skulle göra en mycket större vinst än han skulle kunna göra genom att bara låna ut sitt eget guld. Under många åt njöt guldsmeden i hemlighet av en bra inkomst från räntan som han tjänade på allas insättningar. Nu var han en stor utlånare som blev stadigt allt rikare än de andra byborna, och han stoltserade med det. Misstankarna växte att hans spenderade andra insättares pengar. Hans insättare gick samman och hotade med att ta ut sitt guld om han inte sa som det var gällande uppkomsten av hans rikedom. I motsatts till vad man skulle kunna förvänta sig, visade sig detta inte vara någon katastrof för guldmeden. Trots det dubbelspel förbundet med hans plan, fungerade hans idé. Insättarna hade inte förlorat någonting. Allt deras guld var säkert i guldsmedens kassavalv. Istället för att ta tillbaka sitt guld, krävde insättarna av guldmeden, som nu var deras bankir, att de fick en del av intäkterna genom att betala dem en del av ränteintäkterna. Och det var början på det moderna bankväsendet. Bankiren betalade ut en låg ränta för insättningar av andra människors pengar som han sen lånade ut mot en högra ränta. Skillnaden täckte bankens driftskostnad och dess vinst. Logiken i detta system var enkel. och det verkade vara ett rimligt sätt för att tillfredsställa efterfrågan på krediter. Det är emellertid inte så här bankväsendet fungerar idag. Vår guldsmedsbankir var inte nöjd med den inkomst som blev kvar efter att ha delat inkomsterna med sina insättare. Och efterfrågan på krediter ökade snabbt, när européerna spred sig ut över världen. Men hans utlåning var begränsad av den mängd guld hans insättare hade i hans valv. Det var då han fick en ännu djärvare idé! Eftersom ingen förutom han själv visste vad som verkligen fanns i hans kassavalv, kunde han låna ut kvitton på guld som inte ens fanns där! Så länge som alla som innehade insättningskvitton inte kom till hans kassavalv på en och samma gång och krävde riktigt guld, hur skulle någon få reda på det? Den här nya planen fungerade mycket bra och bankiren blev enormt förmögen på räntan som betalades för guld som inte existerade! Tanken att bankiren skulle skapa pengar från ingenting var alltför skandalös, för att man skulle kunna tro på det, så under en lång tid hade människor inte en tanke på detta. Men makten att helt enkelt bara uppfinna pengar steg bankiren åt huvudet som du säkert kan föreställa dig. Tids nog satte storleken på bankirens lån och hans uppseendeväckande förmögenhet igång misstankarna ännu en gång.

Video Details

Duration: 8 minutes and 30 seconds
Country: Sweden
Language: English
Producer: Paul Gringon
Views: 118
Posted by: geraldgee on Dec 28, 2010

MOney as debt

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.