Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Evenimentele care duc spre inceputul judecatii

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Aș vrea pentru început să deschideți cu mine la Matei Matei capitolul 22 Să citim Pilda nunții filui de împărat Sunt sigur că majoritatea dintre noi cunoaștem această pildă aceasta va fi fundația pentru prezentarea aceasta 1 Isus a luat cuvântul şi le-a vorbit iarăşi în pilde. Şi a zis: 2 „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. 3 A trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiţi la nuntă; dar ei n-au vrut să vină. 4 A trimis iarăşi alţi robi şi le-a zis: „Spuneţi celor poftiţi: „Iată că am gătit ospăţul meu; juncii şi vitele mele cele îngrăşate au fost tăiate; toate sunt gata, veniţi la nuntă.” 5 Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat: unul la holda lui, şi altul la negustoria lui. 6 Ceilalţi au pus mâna pe robi, şi-au bătut joc de ei şi i-au omorât. 7 Când a auzit împăratul, s-a mâniat; a trimis oştile sale, a nimicit pe ucigaşii aceia şi le-a ars cetatea. 8 Atunci a zis robilor săi: „Nunta este gata; dar cei poftiţi n-au fost vrednici de ea. 9 Duceţi-vă, dar, la răspântiile drumurilor şi chemaţi la nuntă pe toţi aceia pe care-i veţi găsi.” 10 Robii au ieşit la răspântii, au strâns pe toţi pe care i-au găsit, şi buni şi răi, şi odaia ospăţului de nuntă s-a umplut de oaspeţi. 11 Împăratul a intrat să-şi vadă oaspeţii; şi a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Dacă deschideți la Apoc. cap. 21 veți vedea versetele 9 și 10 9 Apoi unul din cei şapte îngeri, care ţineau cele şapte potire pline cu cele din urmă şapte urgii, a venit şi a vorbit cu mine, şi mi-a zis: „Vino să-ţi arăt mireasa, nevasta Mielului!” 10 Şi m-a dus, în Duhul, pe un munte mare şi înalt. Şi mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se cobora din cer de la Dumnezeu, E G W în cartea Tagedia Veacurilor la pagina 427 spune: În parabolã, când a venit mirele, "cele care au fost gata au intrat cu el la nuntã". Venirea mirelui, arãtatã aici, are loc înainte de nuntã. Nunta reprezintã primirea de cãtre Hristos a Împãrãției Sale. Sfânta cetate, Noul Ierusalim, care este capitala și reprezentanta Împãrãției, este numitã "mireasa, soția Mielului" Îngerul i-a spus lui Ioan: "Vino aici, și-ți voi arãta mireasa, soția Mielului". Este clar ca mireasa reprezintă Noul Ierusalim Dacă deschideți la Daniel cap. 7 9 Mă uitam la aceste lucruri, până când s-au aşezat nişte scaune de domnie. Şi un Îmbătrânit de zile a şezut jos. Haina Lui era albă ca zăpada, şi părul capului Lui era ca nişte lână curată; scaunul Lui de domnie era ca nişte flăcări de foc, şi roţile lui ca un foc aprins. 10 Un râu de foc curgea şi ieşea dinaintea Lui. Mii de mii de slujitori Îi slujeau şi de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea Lui. S-a ţinut judecata şi s-au deschis cărţile. Dacă vă uitați mai jos la versetul 13 M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte şi iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului; a înaintat spre Cel Îmbătrânit de zile şi a fost adus înaintea Lui. si versetul 14 ” I s-a dat stăpânire, slavă şi putere împărătească(eng. și împărăție) ” Este clar că aceste versete descriu începutul ceremoniei de nuntă unde Hristos trebuie sa-și primească împărătia, a cărei capitală va fi Noul Ierusalim, MIRESA Sa. La nunta prezentată în parabolă observăm că invitația a fost dusă lumii întregi. Incluzând națiunea iudaică, după ce ea a fost respinsă ca popor ales al lui Dumnezeu. Invitația a fost dusă în toată lumea și Isus a zis să meargă să adune la nuntă pe toți care vor să vină, buni și răi și astfel sala de nuntă s-a umplut cu oaspeți Este important pentru noi să înțelegem evenimentele care conduc la începerea acestei nunți. Evenimentele care conduc spre începutul judecății. Judecata, asa cum putem vedea in pildă, este adusă in atenția noastră... ... să ne întoarcem la Matei 22 .. la judecată, împăratul intră să vadă nuntașii.. vedem aceasta în versetul 11 ”Împăratul a intrat să-şi vadă oaspeţii; şi a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă.” Așa că, printre evenimentele care duc spre începutul acestei nunți are loc o cercetare (judecată - a nuntașilor) Și vrem să studiem aceste evenimente care duc spre deschiderea judecății Vreau sa deschidem acum la Apocalipsa capitolul 10 Apocalipsa 10:1 ”Apoi am văzut un alt înger puternic, care se cobora din cer, învăluit într-un nor.” ”Deasupra capului lui era curcubeul; faţa lui era ca soarele şi picioarele lui erau ca nişte stâlpi de foc.” ”2 În mână ţinea o cărticică deschisă. A pus piciorul drept pe mare, şi piciorul stâng pe pământ” ”3 şi a strigat cu glas tare, cum răcneşte un leu. Când a strigat el, cele şapte tunete au făcut să se audă glasurile lor.” ”4 Şi, când au făcut cele şapte tunete să se audă glasurile lor, eram gata să mă apuc să scriu; şi am auzit din cer un glas care zicea: „Pecetluieşte ce au spus cele şapte tunete, şi nu scrie ce au spus!” Acest înger se coboară cu cărticica.. .. iar tocmai informațiile din acea cărticică vrem noi să le studiem, și anume evenimentele care conduc la deschiderea judecații.. Intenția mea în această dimineața este să clarific evenimentele conținute în cărticică. Și vreau să fac asta prin examinarea evenimentelor din jurul anului 1840. Anul 1840 este un punct esențial în experiența milleriților, când acest înger coboară cu cărticica deschisă. Ellen White referindu-se la acel moment in timp zice zice: ”Îngerul care se unește în proclamarea celei de-a 3-a solii ingerești

Video Details

Duration: 24 minutes and 58 seconds
Country: United States
Language: English
Views: 106
Posted by: paulakovacs on Aug 23, 2012

Evenimentele care duc spre inceputul judecatii

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.