Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

A gyermekem sem fog iskolába járni

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 10 minutes and 53 seconds
Country: Hungary
Language: German
Producer: TM Wissen
Views: 71
Posted by: aminakomlosi on Jun 4, 2014

„Társadalmunkban a legtöbb embert meghagyják abbéli hitében, hogy aki nem jár iskolába, az csakis egy vad analfabétává nőheti ki magát, akinek se munkája, se barátai nem lesznek. Már régóta szívügyem beszámolni arról, hogy ez nem igaz, és ezzel hozzájárulni az ilyen irányú előítéleteken és félelmeken való felülemelkedéshez.”– André Stern.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.