Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Power of human sexuality

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Sila ľudskej sexuality. Sexualita je základným aspektom tvojej kreativity. Pokiaľ je založená na správnych hodnotách... Tvoje sexuálne skúsenosti ti prinesú romantiku, vzrušenie, dôveru, pocit zdieľania, intimitu, vášeň, zábavu, neviazanosť, starostlivosť, lásku a sebaúctu. Sexuálna oblasť je ako obrovský les plný nepoznaných tajomstiev. Sexuálne vzťahy nie sú náhodné udalosti. Niekedy sexuálne spojenia dokážu natiahnuť čas... a prerásť do obojstrannej lásky, alebo iných pretrvávajúcich situácií, ktoré môže rozlúštiť len iná dimenzia. Pocítil si niekedy počas milovania, že svojho partnera už poznáš z iného času a iného miesta no všetko sa to odohrávalo v inej fyzickej forme? Sexuálna energia je karmické otvornie sa vlastnému času. Teraz, keď sa všetko zrýchľuje si možno do života pritiahnuť ľudí z takzvaných minulých životov, aby ste spolu znovu prežili určité skúsenosti a vyliečili sa cez vaše nevyriešené záležitosti. Sexuálna energia je osobným vyjadrením pôvodnej nespracovanej energie, ktorá sídli v našom tele. Je to pre teba tá najdôležitejšia pôvodná energia, pretože je konečným vyjadrením tvorenia a spestrenia života. Sila a využitie sexuálnej energie je oveľa komplikovanejšie ako jednoduchá príťažlivosť založená na fyzickej príťažlivosti a dobrom výzore. To ako zaobchádzaš so svojou sexuálnou energiou, a aký význam pripisuješ svojim skúsenostiam, tvorí základ tvojej vlastnej sebaúcty. Keď sa medzi dvoma ľudmi objaví sexuálna príťažlivosť... reagujú na telepatickú výmenu energie a rozpoznávajú vzájomnú dostupnosť. Sexuálna identita má svoju vlastnú frekvenciu a tvoja sexuálna hodnota sa tak vysiela do okolia... ... a deje sa to zvyčajne bez toho, aby si jedna alebo druhá strana bola toho vedomá. Pretože myšlienky a túžby ti podľa tvojich zámerov vytvárajú existenciu, všimneš si niekoho, ku komu ťa to pritiahne podľa toho, že máte niečo spoločné. Sex je o pritiahnutí si partnera... Vzťahy obohacujú osobný rozvoj a rast. Preto si pritiahneš partnera, ktorý bude na nejakom stupni ochotný spolupracovať s tebou na určitých záležitostiach, dôležitých pre tvoj osobný rast a transformáciu. Aj keď vzťahy bývajú plné skúšok, musíš si najprv dostatočne vážiť samého seba, aby si si mohol pritihnuť človeka, ktorý si ťa tiež bude vážiť a bude oceňovať čo mu môžeš ponúknuť. Kvalita lásky, ktorú dostávaš odzrkadľuje ako vysoko si vážiš samého seba. Základné prvky zdravého a vyváženého sexuálneho vzťahu sú dôvera, pohodlie, znášanlivosť, čestnosť a poctivosť. Zapamätaj si, do života si človeka pritiahneš pre nejaký dôvod. Ak sa cez problémy dokážeš vypracovať s úmyslom stať sa lepším človekom... ... a ak máte dostatočný spoločný základ, na ktorom môžete spolu budovať... ... sex vytvorí medzi vami silné puto, ktoré dokáže obnoviť a oživiť celú vašu identitu a vylieči vaše telo, myseľ a dušu. Preklad: www.lobonya.wordpress.com nothiong

Video Details

Duration: 7 minutes and 39 seconds
Country: Slovakia
Language: English
Views: 326
Posted by: lobonya on Oct 1, 2010

what is human sexuality meant for?

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.