Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Bill Stills

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 7 minutes and 29 seconds
Country: Slovakia
Language: English
Genre: None
Producer: bill stills
Director: bill stills
Views: 37
Posted by: wowinka on Sep 20, 2011

Návrh zákona o vytvorení elitnej komisie, ktorá má preskúmať možnosť založenia štátnej banky pre Kaliforniu bol náhle a nečakane schváleny obidvoma domami zákonodarných zborov kalifornie a teraz čaká už len na podpis od guvernéra Jerryho Browna.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.