Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Introducing Project Sunroof

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Mayroong higanteng power plant sa himpapawid At ito’y lumilikha ng libreng enerhiya na maaaring gamitin ng lahat ngunit maraming hindi pinakikinabangan ito Sapagkat kahit na makakatipid ito sa pagbayad ng kuryente, Ang pagsisimula ng ganitong proyekto ay may kahirapan. Maraming bagay na kailangang unawain Gaya ng Ilang panels ang kailangan? Sino ang magkakabit? Magkanong halaga ba ang matitipid? At paano mo malalaman kung may sapat na sikat ng araw sa iyong tahanan? Maraming mga taong itinatanong ito sa Google. Kaya naghanap kami ng mas mainam na paraan para masagot ang kanilang mungkahi Kaya naman nagkaroon ng ideya ang isa naming inhinyero Kung maraming naliligaw sa paghahanap ng impormasyon tungkol sa solar, Ba’t hindi nalang sila bigyan ng mapa? Maaari naming kunin ang mga impormasyong dati nang nasa Google Maps At gamitin ito upang ipakita kung gaano karami ang sikat ng araw sa bawat bubong Pagkatapos ay maaaring pagsamasamahin ang lahat ng mga impormasyong dapat malaman ng mga tao At lumikha ng isang mapa ng solar na enerhiya Na kayang ipakita kung gaano karaming enerhiya ang kayang malikha ng iyong bubong at kung magkanong halaga ang matitipid. At maaari ka ring i-ugnay sa mga nalalapit na installer sa iyong lugar agad-agad. Ito’y isang ideyang tinatawag naming Project Sunroof At sa kasalukuyan, sinisumulan na namin ito sa iilang lugar Gaya ng Boston, kung saan galing ang Sunroof Team Sa San Fracisco Bay Area, kung saan matatagpuan ang Google At sa Fresno, kung saan naninirahan ang ina ng isa naming engineer Sa madaling panahon, lalaki ang proyektong ito sa buong bansa At maaaring pati ang buong mundo. Sa ganitong paraan, kahit sino, kahit saan ay makakalikha ng enerhiya mula sa power plant sa kalangitan

Video Details

Duration: 1 minute and 31 seconds
Country:
Language: English
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 10
Posted by: anamikaela on Oct 4, 2015

Introducing Project Sunroof

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.