Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Sessió formativa per a centres col·laboradors ACTIC

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 5 minutes and 20 seconds
Country: Spain
Language: Catalan
Genre: None
Producer: Xarxa Punt TIC
Director: Xarxa Punt TIC
Views: 106
Posted by: punttic on May 6, 2010

El passat dimarts 20 d'abril, es va donar inici a les sessions formatives per al personal dels centres candidats a ser col·laboradors de l'acreditació ACTIC. Davant d'una sala plena el cap de servei de Societat del Coneixement, Ricard Faura, i el responsable de l'Oficina Gestora de l'ACTIC, Josep Toda, van detallar quines són les tasques i obligacions dels coordinadors, supervisors i encarregats de la recepció del centre. Es tracta de les tres funcions principals del personal del centre, que poden estar desenvolupades per la mateixa persona.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.