Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Entrevista a Ramon Oromí, dinamitzador del Punt TIC-Òmnia Gòtic de Tàrrega

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 11 minutes and 58 seconds
Country: Spain
Language: Catalan
Genre: None
Producer: Xarxa Punt TIC
Director: Xarxa Punt TIC
Views: 123
Posted by: punttic on Jul 17, 2009

El Gòtic de Tàrrega, a l'Urgell, va néixer a la ciutat l'any 2001 com una manera d'acostar les TIC als ciutadans i ciutadanes de Tàrrega. L'èxit inicial del projecte va fer que al 2006 el punt hagués de canviar d'ubicació i traslladar-se a l'antic edifici de correus de Tàrrega, on van ampliar les instal·lacions.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.