Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

گه وره ترین موعجیزه ی قورئان - در.رشاد خلیفه -به شی چواره م

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
چوار پایه كه ی تری ئیسلام ٱلصَّلَوٰةَ، الزكوٰةَ، الصیام ،الحج"له قورئاندا ١١٤ جار ئاماژه ی پێكراوه یان ١۹*٦ بۆ نمونه كاتێك ووشه ی "ٱلصَّلَوٰةَ" وه رده گرین ،ده بینین كه ٦٧ جار هاتوه له قورئاندا وه كاتێك ژماره ی ئایه تو ژماره ی سوره ت وه رده گرین ،هه ركاتێك كه ووشه ی "ٱلصَّلَوٰةَ" ده بینی له قورئاندا وه ،كۆیان بكه ره وه ، ئه نجامه كه ی چه ند جاره ی ١۹ یه ، كه ٤٦٧٤ یان ١۹*٢٤٦ ووشه ی "ٱلصَّلَوٰةَ"له هه مو قورئاندا ، ژماره ی ئایه تو سوره ته كان كۆ بكه ره وه كه ووشه ی "ٱلصَّلَوٰةَ" تیا هاتوه ، وه ده كاته ٤٦٧٤ یان ١۹*٢٤٦ ئه گه ر بچینه سه ر وشه ی "الزكوٰةَ"،ده بینیت كه ووشه ی "لزكوٰةَ وه الحج" ،وه ژماره ی ئایه تو سوره ته كان كۆ بكه روه كه ووشه ی "لزكوٰةَ وه الحج" ی تیا هاتوه ،ئه نجامه كه ی ده كاته ٢٨٨٨ یان ١۹*١۹*٨ ، وه ئه مه زه كات و حه ج پێكه وه ژماره ی ئایه ت وه سوره ت كۆ ده كه یته وه له هه مو قورئاندا له هه ر شوێنێك ووشه ی الزكوٰةَ وه الحج بینی كاتێك له وشه ی "الصیام" ورد ه بینه وه له قورئاندا ، ڕۆژوی مانگی ڕه مه زان ده بینیت كه ٦ جار هاتوه ، وه ئه گه ر ژماره ی ئایه ت كۆ بكه یته وه له گه ڵ ژماره ی سوره ت ، هه موكاتێك كه ووشه ی "الصیام" ت بینی به هه موو شێوه كانیه وه ،ئه نجامه كه ی ده كاته ١۳٨٧ یان ١۹*۳٧ به مجۆره ، هه مو پایه كانی ئیسلام ، ئه و ژمارانه ی دیاری كراون بۆ ئه و سوره تو ئایه تانه ی كه ئه م ووشانه ی تیا هاتوه، هه مو ئه م ژمارانه چه ند جاره ی ١۹ له و سوره تو ئایه تانه ی ووشه ی "صلات"هاتوه ،كۆی گشتیان ده كاته ٤٦٧٤ {٤٦٧٤=١۹*٢٤٦}ـ ووشه ی "صیام" له كۆمه ڵێ سوره تو ئایه تتدا هاتوه كه كۆده بێته وه بۆ ١۳٨٧ ، ١۹*٧۳ كۆی ئه و سوره تو ئایه تانه ی كه ووشه كانی "زكات وه حج " تیا هاتوه ده كاته ٢٨٨٨=١۹*١۹*٨ ووشه ی "قرآن" به هه مو جۆره داڕشتنه كانیه وه ده ركه وتوه له كۆمه ڵه سوره تو ئایه تێكدا كه كۆیان ده كه ینه وه ده كاته ۳۳٦۳ =١۹*١٧٧ كۆی ئه و سوره تو ئایه تانه ی كه ووشه كانی "زكات وه حج " تیا هاتوه ده كاته ٢٨٨٨=١۹*١۹*٨ سوره تێك ناوی (ق)قافه ،وه سوره ته كه به پیته سه ره تای سه ربه خۆی (ق)قاف ده ست پێ ده كات كاتێك ئه م پیته (ق)قاف، هه ژمار ده كه یت هه ر جارێك ئه م پیته ت بینی (ق)له سوره ته كه دا بیبژێره ده بینیت كۆی هه مو پیته كانی (ق)له م سوره ته دا ده كاته ٥٧ یان ١۹*۳ هه روه ها ته نها سره تێكی تر كه به پیتی (ق)ده ست پێ ده كات ،سوره تی ژماره ٤٢ ئه وه پیتی (ق)قافه ،وه ك پێشگرێكی سوره ته كه هه مان ژماره له (ق) قافی تیایه ،هه روه ك سوره ته كه ی تر ئه م (ق) ده بژێریت ،پاشان ده ڕۆیت ئه م (ق)ده دۆزیته وه ،وه ده یبژێریت ، وه به م جۆره به رده وام ده بیت ئه مه ش ڕاستیه كی فیزكیه كۆی ده ركه وتنی (ق)قاف ،له م سوره ته شدا ٥٧ جار هاتوه ، یان ١۹*۳ ئێسته ئه گه ر بگه ڕێینه وه بۆ سوره تی قاف ده بینیت كه ، قاف(ق)نیشانه یه كه بۆ (القرآن)ـ وه ئه گه ر ٥٧ قافه كه ی ئه م سوره ته ،سوره تی ژماره ٥٠ كۆ بكه ی نه وه له گه ڵ ٥٧ قافه كه ی سوره تی ژماره ٤٢ ٥٧ +٥٧ =١١٤ كه به ته واوه تی یه كسانه به ژماره ی سوره ته كانی ناو قورئان ٥٧+٥٧= ١١٤ كه ژماره ی سوره ته كانی قورئانه تێبینی ده كه ین كه سوره تی قاف (ق) ژماره ٥٠ یه ،وه پێك هاتوه له ٤٥ ئایه ت ئه گه ر ژماره ی سوره ته كه ،كه ٥٠ یه كۆ بكه ینه وه له گه ڵ ژماره ی ئایه ته كانی كه ٤٥ ، ئه نجامه كه ی ده كاته ۹٥ یان ١۹*٥ ئه مه ش نیوه ی چیرۆكه كه یه ، ئه گه ر بچیته سه ر ئه و ته نها سوره ته ی تر كه به قاف (ق)پێشگیری كراوه ،كه سوره تی ژماره ٤٢ ده بینیت كه ژماره ی ئایه ته كانی ٥۳ ئایه تن ، وه ئه گه ر ، ژماره ی سوره ت كۆ بكه یته وه له گه ڵ ژماره ی ئایه ته كانی ده بینیت كه به ته ته واوه تی هه مان ژماره ت ده ست ده كه وێت وه ك سوره تی قاف ، كه ۹٥ وه ٤٢+ ٥۳=۹٥ یان ١۹*٥ وه سوره تی قاف ٥٠ (ژماره ی سوره ت )+ ٤٥(ژماره ی ئایه ته كانی)=۹٥ یان ١۹*٥ له م سوره ته دا (القرءان)وه سف كراوه به (مجید)....قٓ‌ۚ وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱلۡمَجِيدِ وه ئه م ووشه یه (مجید) .نرخی بیركاری هه یه ، كه ژماره ی بیركاریه كه ی ده كاته ٥٧ ، كه ژماره ی پیته كانی قاف(ق)ه له سوره ته كه دا مجید (م=٤٠، ج=۳ ،ی=١٠، د=٤) ، وه كۆی ئه م ژمارانه مجید=٤٠+۳+١٠+٤ وه ئه نجامه كه ی ده كاته ٥٧ یان ١۹*۳ كاتێك قورئان سروشت كرا ، ژماره نه بوو ، وه ئه م پیتانه له جیاتی ژماره به كار هاتون له به ر ئه وه ، ده توانیت سه یری میم(م) بكه یت وه ك پیتی میم(م) یان وه ك ژماره ٤٠ ، وه پیته كانی تریش به هه مان شێوه وه ئه مه ش سیسته مێكی جیهانی بوه كه پیته كانی ئه لفا بێت به كار هاتوه له جیاتی ژماره كاتێك ده چیته سه ر سوره تی ٦٨ ، كه به پیتی سه ره تای سه ربه خۆی نون (ن)ده ست پێ ده كات ئه گه ر پیته كانی (ن)ببژێریت هه ر كاتێك دانه یه كت بینی له م سوره ته دا ده بینیت كه كۆی گشتیان ده كاته ١۳۳ یان ١۹*٧

Video Details

Duration: 8 minutes and 26 seconds
Country: United Kingdom
Language: English
Genre: None
Views: 1,066
Posted by: qazi_jaff on Apr 25, 2011

quran 74:30-31

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.