Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Könül Bünyadzadə milli təfəkkür ideyasını açıqlayır

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 13 minutes and 48 seconds
Country: Azerbaijan
Language: Azerbaijani
Producer: TEDxBakı
Director: TEDxBakı
Views: 98
Posted by: tedxbaki on Mar 31, 2011

Şərqşünas alim Könül Bünyadzadə zamanın sınağından çıxmış qərb-şərq ideologiyasını bir araya gətirən milli ideologiyanın dərkinin artıq yetişdiyini bildirir.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.