Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

חיוך של מונה ליזה חלק 2

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
מה זה, תגידי לי את גופה, סוטין 1925 זה לא בסילבוס. לא, זה לא האם זה טוב קדימה גבירותי, אין תשובות לא נכנונות וגם אין ספר שיגיד לכם מה לחשוב זה לא כזה קל, נכון או קי. זאת לא עבודה טובה למעשה, לא הייתי קוראת לזה אומנות, זה גרוטסקטי האם יש חוק שיצירה לא יכולה להיות גרוטסקית אני חושבת שיש בזה משהו אגרסיבי וארוטי. בשבילך כל דבר הוא אירוטי כל דבר הוא אירוטי. בנות האם אין סטנדרטים? כמובן שיש אחרת תקיפת תמונה אחרת יכולה להיות מושווית לרמברנט הי לדוד שלי פרדי יש שתי תמונות כאלה, הוא אוהב את הליצנים הללו הי, קיימים סטנדרטים, טכניקות, קומפוזיציה, צבעים, אפילו נושאים האם את רומזת שצלע של בקר יכולה להיות אומנות טוב, לא נגיד שטובה, אז מה אנחנו אמורות ללמוד בדיוק את זה תודה שהגדרת את הסילבוס החדש שלנו , בטי מה זאת אומנות? מה גורם לה להיות טובה או רעה? ומי מחליט השקופית הבאה, בבקשה לפני 25 שנה, מישהו חשב שזה גאוני .אני יכולה לראות את זה מי? אמא שלי. ציירתי את זה עבור יום ההולדת שלה השקופית הבאה. זאת אמא שלי האם זה אומנות? זה צילום אם הייתי אומרת לכם שאנשל אדמס צילם את זה הייתן משנות את דעתכן אומנות היא לא אומנות עד שמישהו אומר שזו אומנות זה אומנות האנשים הנכונים. מי הם האנשים הנכונים בטי וורן איזה כבוד שיש לנו מישהי כזאת כאן אם נחזור לסוטין, בבקשה תחזרו להתבונן בו. תנסו לראות מעבר לציור בואו ננסה לפתוח את הראש שלנו לרעיון חדש

Video Details

Duration: 2 minutes and 36 seconds
Country: United States
Language: English
Views: 913
Posted by: edva_gab on Sep 27, 2011

דיאלוג ושאילת שאלות

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.