Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Nigel Farage - Vem i helvete tror ni att ni är (svensk text)

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
God Morgon herr Van Rumpoy. Du har varit EU's president under 1 år nu och under tiden har unionen börjat rasa. Detta kaos och pengarna som börjar ta slut. Jag borde tacka dig. Du borde vara EU-skeptikernas frontfigur. Men titta bara på omgivningen här i kammaren denna morgon. Se bara på ansiktena. Se på rädslan. Se på ilskan. Stackars Barusso ser ut som om han sett ett spöke. De börjar förstå att spelet är slut. Till trots och I deras desperation att bevara sina dömmar vill de avveckla samtliga kvarvarande spår av demokrati från systemet. Och det är tydligt att ingen av er har lärt någonting. När du själv, herr Rumpoy, säger att euron har medfört stabilitet, jag borde kanske berömma dig för att ha humor, men är inte detta bara bunker-mentalitet. Er fanatism är blottlagd. Ni sa det var en lögn att tro att nationella stater kan existera i en global värld i det 21:a århundradet. Det kan vara sant vad gäller Belgium som inte haft ett styre under de senaste 6 månaderna. Men för resten av oss rakt över varje medlemsstat i denna unionen och det är kanske därför vi ser rädslan i era ansikten då det är ett ökande antal människor som säger Vi vill inte ha EU's flagga, Vi vill inte ha EU's nationalsång. Vi vill inte ha EU's politiker. Vi vill att EU förpassas till historiens soptipp. Tidigare i år har vi har haft tragedin i Grekland och nu har vi situationen i Irland. Jag vet att dumdristig politisk girighet från Irländska politiker har stor skuld till detta. De skulle aldrig ha anslutit sig till euron, de kämpade med låga räntor och en väldig konkurs. Men se på responsen ni gav till Irland. När Irlands regering kollapsade lät ni meddela att det skulle vara opassande för Irland att hålla ett parlamentsval. Kommissionär Rehn här sa att man först måste komma överens om deras budget innan Irland tilläts hålla parlamentsval. Vem i helvete tror ni att ni är? Ni är väldigt, väldigt farliga människor. Sannerligen. Er besatthet med att skapa denna EU-stat betyder att ni är lyckliga över att förstöra demokratin. Ni förefaller vara lyckliga över att miljontals människor är fattiga och arbetslösa. Oräkneligt antal miljoner människor måste lida så att er Eurodröm kan fortgå. Men det kommer inte fungera. Därför att nästa nation är Portugal. Med en skuld som motsvarar 325% av landets BNP. De är nästa land på listan. Och därefter Spanien, misstänker jag. Och den ekonomiska räddningsaktionen blir 7 gånger större än Irlands. Vid den tidpunkten har alla ekonomiska medel för räddningsaktioner tagit slut. Det blir inga mer räddningsaktioner. Men vad som är betydligt allvarligare än ekonomin är att om ni berövar människor dess identitet, frihet och demokrati är deras enda hopp nationalism och våld. Jag hoppas och ber att Europa projektet raserats av marknaden innan det verkligen inträffar.

Video Details

Duration: 3 minutes and 10 seconds
Country: United Kingdom
Language: English
Views: 547
Posted by: hasse on Apr 10, 2013

Nigel Farage

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.