Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Evenimente Apocaliptice APRILIE 2013 partea 1

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 11 minutes and 45 seconds
Country: Romania
Language: Romanian
Views: 133
Posted by: paulakovacs on May 7, 2013

LUCA 21:11 Pe alocuri vor fi mari cutremure de pământ, foamete şi ciume; vor fi arătări înspăimântătoare şi semne mari în cer. - MARCU13:8 Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii; pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete şi tulburări. Aceste lucruri vor fi începutul durerilor.2 TIMOTEI 3:1 Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. - LUCA21:28 Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie." - DANIEL 12:4 Tu însă, Daniele, ţine ascunse aceste cuvinte şi pecetluieşte cartea până la vremea sfârşitului. Atunci mulţi o vor citi, şi cunoştinţa va creşte." - MATEI 24:35 Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.