Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Richard Werner: Banking & The Economy

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
In den här videon frågar jag professor Richard Werner hur bankverksamhet funkar. Detta för att avmystifiera bankverksamhet. Professor Werner, är inte den enkla förklaringen till bankverksamhet att banker tar emot insättingar... ...från folk, och lånar vidare dessa insättningar till låntagare? Det är förstås vad vi hör i tidningar och till och med i finans- och ekonomiböcker, men det är faktiskt... ...felaktigt. Det är inte vad banker gör. Det bästa exemplet som visas i böcker är det där banken är skyldig att ha en reserv hos centralbanken. Och om det görs en ny insättning på banken låt säga 100 pund och om reservkravet är runt 1% vilket det är i många länder. Då kommer boken att säga: Banken får 100 pund, den tar 1 pund och ger till centralbanken som reserv och lånar ut 99 pund. Men i verkligheten gör banken inte så. Istället kommer banken att ta hela insättningen på 100 pund och ge den till centralbanken och säga: "Det här är våran reserv på 1%" 1% av 10 000 är 100 pund vilkar lämnar kvar 9 900 som banken får låna ut. Så i själva verket kommer den nya insättningen på 100 pund att leda till 9900 i nya "lån". Det är ett mer realistiskt sätt att förklara det på. 1. Insättning 2. Reserv 3. "Lån" Så de har skapat 9 900 pund på nåt vis. Det verkar vara för enkelt för att vara sant. Till och med tvivelaktigt. Jag skulle inte kunna göra så. Hur kan detta ske? Ja, det är väldigt enkelt och ofta i denna komplexa värld har vi fått lära oss att sanningen måste vara komplex men väldigt ofta är sanningen väldigt enkel. Det är en en juridisk konstruktion som göra att banken får göra så här och det innebär att banken skapar de 9 900 punden från ingenting. Det här är pengaskapande och det ökar mängden pengar. Och hur det här funkar är..eh...om du undrar: hur kan det här fysiskt och praktiskt göras? Funkar det i verkligheten? Låt oss säga att du vill låna 9 900 pund. Vi skapar ett lånekontrakt som dikterar räntan, återbetalningstid, säkerhet mm. Så fort du har skrivit under så får banken visa den här tillgången - ett lån är en tillgång - i deras balansräkning på tillgångssidan. Det här ju nu en förväntad inkomstkälla för banken. Banken får nu, baserat på det här dokumentet, ränta och amortering (återbetalning av lånebeloppet) Så de är tillåtna att visa ett nytt belopp på 9 900 pund på tillgångssidan. Ok säger du, men var är pengarna. Jag vill se dem. Då säger banken: Vi har just öppnat ett konto för dig hos oss så titta på ditt konto så finns pengarna där. De kanske till och med säger: "Vi för över pengarna" men det är fel rent tekniskt eftersom banken inte kommer att föra över några pengar. Redovisningsavdelningen kommer helt enkelt att skriva in på ditt nyöppnade konto: öppningsbelopp 9 900 Var kom pengarna ifrån? De har inte överförts från nånstans, de har bara skapats eller uppfunnits på balansräkningen i bankens datorer. Så banken behövde egentligen inte få in insättningar och besparingar innan de ger ut det som ett lån? Precis! Vad bankerna gör är inte att fungera som mellanhänder, som böckerna eller till och med finanstidningarna hävdar men de är något annat, de är inte bara en mellanhand som får lite pengar och lånar ut dem, de har en mycket mer central funktion i ekonomin. Det är de som skapar penningmängden. Och de gör detta genom att ge ut ett "lån" men rent tekniskt är detta felaktigt eftersom att ett lån är: om du har ett glas och jag lånar det då har jag det och inte du. Jag dricker ur det och då kan inte du göra det samtidigt. Detta är den normala uppfattningen av att låna och låna ut dvs att föra över kontrollen av nånting. Men när banken beviljar det som kallas för "lån" sker ingen överföring av köpkraft från någon annanstans i ekonomin. Det är nyskapad köpkraft. Och det är den stora skillnaden. Bankerna är alltså skaparna av penningmängden och därför borde det egentligen kallas - inte banklån - utan kreditskapande. Man kan säga att det finns inget sådant som banklån det finns bara "bank-kreditskapande". Så jag som låntagare har satt tex. mitt hus som säkerhet om jag inte skulle kunna betala. Vilket innebär att min riktiga, greppbara användbara resurs skulle kunna lämnas över till banken Som faktiskt har skapat den ursprungliga krediten från ingeting. Det stämmer. De flesta är inte medvetna om detta och det verkar kanske chokerande första gången man hör det men det är faktiskt det som banksystemet gör. Tack! I våra andra videor talar professor Werner om vissa bankreformer som skulle kunna vara fördelaktiga för samhället.

Video Details

Duration: 6 minutes and 58 seconds
Country: Sweden
Language: English
Views: 195
Posted by: guldellerskuld on Oct 23, 2012

Banks have a pivotal function in the economy, they are the main creators of the money supply. In granting or issuing so called 'loans' to their customers they create the money that is essential to make the modern economy work. In fact says Prof Werner: 'there is no such thing as a bank loan' he says what happens is credit creation, when banks make the money (credit ) needed out of nothing.
He explains how the system works, whereby, from a miniscule deposit of funds a huge amount of money is created.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.