Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Песен на мира: Глобалния фестивал за мир (Музика за медитация)

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 4 minutes and 24 seconds
Country: Bulgaria
Language: Bulgarian
Producer: Федерацията за глобален мир
Director: Мун Хьон Джин
Views: 7,521
Posted by: hituc on May 21, 2010

Д-р Мун е инициатор и спонсор на много ключови проекти за постигането на мир в различни области на културния живот. Той желае религиите, политиците, учените да обединят усилия с цел изкореняване на културата на войни и омраза.

Третият син на Д-р Мун, Д-р Хьон Джин Мун, основател на Глобалния фестивал за мир заявява, „това е виждане, идеала за е Едно световно семейство на мира". Светът трябва да разбере силата на служенето за преобразуване на хората и общностите.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.