Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

El diari de Noah

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 19 seconds
Country: Spain
Language: Spanish (Spain)
Genre: Trailer
Producer: Mark Johnson y Lynn Harris
Director: Nick Cassavetes
Views: 68
Posted by: patriijenni on May 17, 2010

Estem en els anys quaranta. Una jove va a la ciutat costanera de Seabrook per a passar l'estiu amb la seva família. Allie Hamilton, encara adolescent, coneix a un noi local, Noah Calhoun, en la fira. Gens més veure-la, Noah sàpigues que ell i Allie estan destinats a viure junts.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.