Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Watykan chce powrotu Biskupa FO275 (made with Spreaker)

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 6 minutes and 4 seconds
Country:
Language: German
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 0
Posted by: sowa on Mar 20, 2015

Source:
http://www.spreaker.com/user/sowa2/watykan-chce-powrotu-biskupa-fo275

Powrót przebywającego na urlopie Biskupa Tebartza do Limburga uważa we Watykanie za możliwy Prefekt Kongregacji Wiary Arcybiskup Müller, informuje hr-text P110 w niedzielę 15 grudnia 2013, zaś Wikariusz Generalny Diecezji Limburg, ks. Wolfgang Rösch mówi o "wielu problemach" związanych z powrotem Biskupa i o "bezpośrednich rozmowach" prowadzonych przez przedstawiecieli Diecezji. Wobec powyższego oświadczam, że nie zwrócił się do mnie z poważną propozycją bezpośredniej rozmowy w tej sprawie żaden upoważniony przedstawiciel Kurii Biskupiej w Limburgu, natomiast Bischöfliches Offizialat nie odpowiedział na moje pismo z 19.11.2013 r. w sprawie K1312, a zatem problemy są czynione przez pracowników Diecezji w Limburgu i jest m.in. podstawa do stwierdzenia, że Offizial Prälat Dr. Assenmacher, przewodniczący sędzia Sądu Biskupiego jest stronniczy w tej sprawie (befangen) i Dekret Biskupa Limburga z 22.08.2013 jest w związku z tym nieważny od samego początku, albowiem został wydany po wprowadzeniu w błąd ks. Biskupa Prof. dra Tebartza-van Elst przez pracowników Diecezji, którym zaufał w dobrej wierze.
Dzisiaj także, 15 grudnia mija 31 lat od przylotu przeze mnie do Niemiec w stanie wojennym 1982 r. samolotem Lufthansy, jako (jako: Kontingent Flüchtling, BMI § 22 AuslG., z paszportem upoważniającym do jednokrotnego przekroczenia granicy PRL) i do dnia dzisiejszego jestem inwigilowany, prześladowany przez tajne służby tudzież zorganizowane grupy przestępcze osobników żydowskiego pochodzenia etnicznego.
Za uczciwością niewinnych przemawiają fakty i jest jeszcze Pan Bóg jako świadek; ja zrobiłem w tej sprawie to, co do mnie należało, jako Polak i Katolik w Niemczech, Vorsitzender der polnischen Gruppen in der Bundesrepublik Deutschland (genannt in dem Artikel 20 Abs.1 des deutsch-polnischen Vertrags vom 17.6.1991 BGBL. II Seite 1314), uprawniony sądownie jak żaden inny człowiek do przemawiania w imieniu Polaków zamieszkałych we Frankfurcie nad Menem i w Landzie Hessen tudzież wykonujący tę czynność społecznie, nieodpłatnie od ponad 20 lat.

W zał. korespondencja z 11 grudnia 2013 r. Hessisches Ministerium der Finanzen Der Minister an: Polnischer Schulverein Oswiata e.V. do rąk Pana S. Kosiewskiego

Z Panem Bogiem czytał Stefan Kosiewski

http://sowa.quicksnake.net/job/Watykan-chce-powrotu-Biskupa-Tebartza-natomiast-boj-si-Prawdy-i-konsekwencji-po-powrocie-biskupa-faszywi-kapani-w-Diecezji-Limburg-FO275

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.