Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Esperanto estas lingvo uzata plurmaniere / Esperanto is a language used in many ways

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 6 minutes and 23 seconds
Country: Slovakia
Language: Esperanto
Producer: [email protected] - www.ikso.net / Kosmuzik - www.kosmuzik.com
Director: Rogener Pavinski, Hokan Lundberg. Peter Balaz
Views: 198
Posted by: amuzulo on Sep 22, 2008

Se oni simpligas iom eblas dividi la Esperanto-parolantojn en diversaj kategorioj:

* "la idealistoj" – kredas je Esperanto kiel helpilo por estonta mondpaco
* "la vivĝuantoj" – ĝuas la internaciajn festojn kaj aranĝojn
* "la lingvemuloj" – tuj kiam eblas parolas pri diversaj lingvaĵoj
* "la aktivuloj" – ŝatas organizi seminariojn, trejnadon, paĝarojn ktp
* "la familiuloj" – uzas Esperanton en siaj internaciaj familioj

Kompreneble multaj apartenas al pluraj el tiuj kategorioj. Kiu kategorio plej allogas vin?

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.