Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

El temps impossible de la Farnell

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 4 minutes and 14 seconds
Country: Spain
Language: Catalan
License: All rights reserved
Genre: None
Views: 141
Posted by: aran_cat on Apr 10, 2010

"SI FA SOOOOOOL" - El dia 8 d'abril va ser un dia difícil per fer la previsió del temps. La Farnell es va mig equivocar amb la previsió de l'altre dia, i l'equip (especialment el Carles Pérez) es va rebotar contra ella amb una espècie de "boicot", canviant-li la sintonia del temps, criticant-la, adormint-se... en fi, que li va costar fer la previsió de les 7.
[Aran Comín - www.ona9.es.tl]

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.