Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Kışın Donan Kurbağa

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 3 minutes and 22 seconds
Country: United States
Language: Turkish
Views: 302
Posted by: cmbevrim on Apr 30, 2013

"Rana sylvatica" türü tahta kurbağaları kışın kendilerini "dondurarak" zor şartları atlatır ve ilkbaharda yeniden "çözülerek" yaşamlarını devam ettirirler. Videoda bu konu anlatılmakta ve gösterilmektedir.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.