Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

traducción wikipedia

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Probablemente xa viras wikipedia É unha enciclopedia gratis feita por persoas coma ti e eu arredor do mundo Pode preguntarse como miles de persoas constrúen xuntos wikipedia Primeiro,wikipedia é un sitio web que calquera pode editar Así que a Wikipedia edita ou crea un novo artigo, que ocurre cun click no botón. Pero para estas contribucións hai que permanecer en Wikipedia. Hay que seguir dúas regras básicas O primeiro é moi fiable e algunhas contribucións ....algúns contribuidores collen a información de artigos de libros e periódicos ..............comprobación Estando tranquilamente pódense configurar búsquedas en artigos e preguntas, os artigos da Wikipedia son obxectivos e de alta calidad sino pode ser verificado na wikipedia Por exemplo pode escribir..... en 1935 eran 20 puntos. .......para recordar en wikipedia Neste caso, máis de sesenta novos libros poden estar ahí …. A segunda regra require un punto de vista neutral Todo o material da Wikipedia ten bastante xente e …...como calquer outra enciclopedia, isto significa que a Wikipedia non é un lugar para contribucións para compartir a súas propias opinións. Digamos que......vacunación... E finalmente, isto é por..... e algúns dos costos que..... non poden estar en Wikipedia. Como sempre, as opinións e problemas non poden ser incluidos. E nestas diferencias de opinión, os artigos para presentalas todas feitas...... Por exemplo, ...... ves como un destino nunca beneficiouse da.... Ten que ser o artigo....................... ............... pero esta caída de...... as contribucións poden respetar a outras.... e pode ser unha enciclopedia libre, a maior enciclopedia da historia de aquí. Aprenda más en Wikipedia.org

Video Details

Duration: 2 minutes and 10 seconds
Country: Spain
Language: English
Producer: Sandra,Diego,Iris
Views: 101
Posted by: yrys on Dec 16, 2010

Enciclopedia online wikipedia

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.