Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Reportatge sobre el taller de memòria històrica a Rubí

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 6 minutes and 20 seconds
Country: Spain
Language: Catalan
Genre: None
Views: 46
Posted by: punttic on Oct 14, 2011

Activitat de recuperació de la memòria històrica del territori que permetrà la participació de persones pertanyents a diferents generacions aportant una diversitat de visions que enriquiran el retrat final i que serà presentat com a exposició fotogràfica virtual. Aquest fil conductor permet l'assoliment del grau bàsic d'alfabetització digital. El Taller de memòria històrica s'ha començat a desenvolupar aquest estiu en diferents sessions al Telecentre Les Torres - Rubí 2000.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.